Čierne diery

Mapovanie supermasívnych čiernych dier vo vzdialenom vesmíre

Astronómovia vytvorili prvú mapu vesmíru na základe polohy supermasívnych čiernych dier, ktoré odhaľujú rozsiahlu štruktúru vesmíru. 

Objav nových kvazarov poodhaľuje tajomstvo čiernych dier

V centre každej veľkej galaxie číha supermasívna čierna diera. Ako sa tieto čierne diery formovali a ako sa rozrástli do hmotností miliárd Sĺnk, je stále otvorenou otázkou. Vedci z Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) objavili tri kvazary, ktoré majú veľkú hmotnosť, avšak podľa súčasných poznatkov, by na jej nadobudnutie potrebovali oveľa viac času.

Spájanie galaxií zahaľuje čierne diery

Čierne diery majú v očiach verejnosti nedobrú povesť založenú na predpoklade, že pohltia všetko, čo im príde do cesty.

Hviezdy narodené vo vetre supermasívnych čiernych dier

Very Large Telescope odhalil hviezdy formujúce sa v rámci silných výronov materiálu vyvrhovaného zo supermasívnych čiernych dier v jadrách galaxií. 

Hviezda v najtesnejšej blízkosti čiernej diery

Astronómovia objavili hviezdu, ktorá obehne čiernu dieru dvakrát za hodinu. To je najtesnejší orbitálny tanec medzi čiernou dierou a hviezdou, aký sme kedy v našej Galaxii videli. Za týmto objavom stojí Chandra X-ray Observatory, NuSTAR a Australia Telescope Compact Array.

Bol objavený tretí druh čiernych dier strednej veľkosti

Všetky doposiaľ známe čierne diery môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: hviezdne čierne diery a supermasívne čierne diery v centrách galaxií. 

Akú úlohu hrajú čierne diery pri zlučovaní galaxií?

O 4 miliardy rokov sa naša domovská Galaxia spojí so susednou galaxiou v Andromede, ktorej momentálna vzdialenosť je 2 milióny svetelných rokov. Hoci už nejaký čas vedci študujú kolízie galaxií, stále nevedia ako k nim dochádza.

Asymetrická štruktúra v supermasívnej čiernej diere v centre Galaxie

Supermasívna čierna diera v centre našej Galaxie (označovaná aj ako rádiový zdroj Sagittarius A, v skratke Sgr A) je najhorúcejším kandidátom na štúdium fyzikálnych fenoménov spojených s akréciou supermasívnych čiernych dier, pričom akrécia Sgr A je považovaná za extrémne pomalú.

Čierne diery skryté v našom kozmickom susedstve

Masívne čierne diery sa niekedy ukrývajú za prachom a plynom, a tým znemožňujú našim pozemským ďalekohľadom, aby ich odhalili. Avšak sami sa prezradia, keď materiál, ktorým sa živia, emituje vysokoenergetické gama žiadenie, ktoré vie detekovať NASA's NuSTAR teleskop (Nuclear Spectroscopic Telescope Array). Nedávno takýmto spôsobom NuSTAR odhalil dve čierne diery zahalené v plyne, nachádzajúce sa v centrách blízkych galaxií.

Je najjasnejšia supernova napokon čiernou dierou?

V týždenníku Science vyšla štúdia o doposiaľ najjasnejšej objavenej supernove.

TOPlist