Prekvapivé zmeny v smere medzihviezdneho vetra

, Autor: Pavol Bobik

Magnetická bublina v okolí nášho Slnka zvaná heliosféra má svoj kometárny tvar vďaka interakcii s medzihviezdnym vetrom.

Merania misie IBEX aktuálne viedli k prekvapeniu spojenému s medzihviezdnym vetrom. Nie je to prvé prekvapenie, ktoré experiment IBEX priniesol. Spomeňme zistenie rozdielu v zložení medzihviezdnej hmoty a hmoty slnečnej sústavy, presnejšie určenie rýchlosti a tvaru heliosféry a prvé priame pozorovanie chvosta heliosféry

Slnko sa pohybuje voči lokálnemu mraku medzihviezdnej hmoty rýchlosťou približne 23 kilometrov za sekundu. Inak povedané, voči pozorovateľovi na Zemi sa samotný mrak medzihviezdnej hmoty pohybuje rovnakou rýchlosťou, čo môžeme vnímať ako vietor, medzihviezdny vietor tvorený časticami tohto mraku.  

A tento medzihviezdny vietor vstupujúci do heliosféry v posledných štyroch dekádach pravdepodobne zmenil svoj smer. To je naozaj prekvapujúce. Doteraz sa predpokladalo, že sa jeho smer a rýchlosť príliš nemenia a ak sa menia, tak určite nie v časových škálach rokov alebo desiatok rokov. Merania jeho smeru NASA misiou IBEX však ukázali trochu iné hodnoty než merania inej mimoriadne úspešnej NASA sondy  Ulysses.

Obe merali smer neutrálnych atómov hélia medzihviezdneho vetra. Keďže sú tieto atómy elektricky neutrálne, neovplyvňuje ich magnetické pole heliosféry. Môžu sa tak pohybovať voľne bez zmeny smeru a rýchlosti až do blízkosti Slnka kde môžu byť detegované. Zároveň je ich relatívne veľa, čo uľahčuje ich registráciu.


Smer pohybu slnečného systému voči lokálnemu galaktickému mraku. Credit: NASA/Adler/U. Chicago/Wesleyan   

Rozdiel v meraniach misií IBEX a Ulysses vyvolal otázku či medzihviezdny vietor skutočne zmenil smer, alebo je IBEX len presnejším experimentom ako Ulysses. Autorský tím vedený Priscillou Frischovou z Chicagskej Univerzity preto preskúmal merania 11 vesmírnych sond za posledných 40 rokov. Okrem priameho merania smeru neutrálnych atómov hélia sondami IBEX a Ulysses ostané misie používali na jeho určenie nepriame metódy. Vyhodnotenie ich meraní prinieslo jasnejší obrázok ukazujúci postupnú zmenu smeru medzihviezdneho vetra. Jeho ekliptická dĺžka narástla za posledných 40 rokov postupne rovnomerne o sedem stupňov. Výsledky výskumu autori zverejnili v prestížnom magazíne Science

Čo môže byť príčinou tejto zmeny smeru v takom krátkom čase? Možným vysvetlením je miesto kde sa heliosféra práve v lokálnom oblaku medzihviezdnej hmoty nachádza. Je na jeho okraji, čo je oblasť s možným výskytom turbulencií. V turbulencii sa môže relatívne rýchlo na krátkej vzdialenosti meniť smer pohybu častíc mraku, ktorý je vo vnútri mraku pravidelný. Je možné, že práve takouto gigantickou turbulenciou posledné desaťročia heliosféra prechádza. 

 

Zdroj: nasa.gov

Kľúčové slová
Heliosféra, IBEX
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
TOPlist