Primordiálne čierne diery nie sú tmavou hmotou

, Autor: Pavol Bobik

Prvotné čierne diery, ďalší z kandidátov na tmavú hmotu je pravdepodobne z kola von.

Primordiálne (prvotné) čierne diery boli doteraz jedným z kadidátov na objekty tvoriace tmavú hmotu. 

V počiatočných fázach vývoja vesmíru po Veľkom tresku bol vesmír taký hustý, že náhodné lokálne zmeny v jeho hustote, mohli viesť k vzniku čiernych dier. Časť z týchto prvotných čiernych dier by existovala až do dnešných dní. Prvotné čierne diery s hmotnosťou do miliardy ton sa za 13.7 miliardy rokov už "vyparili" Hawkingovou radiáciou. Sto až miliardu krát ťažšie prvotné čierne diery by mohli byť tmavou hmotou. Ťažšie prvotné čierne diery by boli pozorovateľné pomocou mikrošošovkového efektu teleskopom Kepler a ten žiadne nezaregistroval. To stanovilo hmotnostný rozsah pre prvotné čierne diery v súčasnom vesmíre.

Paolo Pani z Lisabonskej univerzity a Abraham Loeb z Harvardovej univerzity našli spôsob ako ich výskyt vo vesmíre detegovať. Podľa výsledkov, ktoré zverejnili na arxiv.org v článku Exclusion of the remaining mass window for primordial black holes as the dominant constituent of dark matter, by prvotné čierne diery mohli byť zachytávané neutrónovými hviezdami. Pri ich pohybe vnútri neutrónových hviezd by ich hmota bola rýchlo pohlcovaná čiernymi dierami čo by viedlo k zničeniu týchto hviezd. Berúc do úvahy tento efekt, výskyt neutrónových hviezd môže stanoviť limit výskytu prvotných čiernych dier v súčasnom vesmíre.

Množstvo neutrónových hviezd vo vesmíre ukazuje, že prvotných čiernych dier vo vesmíre nie je dosť na to aby tvorili väčšinu tmavej hmoty vo vesmíre. Ďalší z kandidátov na objekt tvoriaci vačšinu tmavej hmoty je z kola von.

Mimochodom, o Abrahamovi Loebovi sme písali nedávno v článku Život krátko po Veľkom tresku.

 

Zdroj: arxiv.org

Kľúčové slová
Čierne diery, tmavá hmota
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist