Ďalší kamienok do mozaiky o tmavej hmote

, Autor: Pavol Bobik

Záhada tmavej hmoty, jedna z najväčších v súčasnej vede. Výsledky meraní teleskopu Fermi naznačujú správnosť časticovej hypotézy zloženia tmavej hmoty.

Podľa experimentálnych výsledkov z meraní rozloženia a dynamiky hmoty vo vesmíre sa ukazuje, že klasická hmota tvorí len 4% hmotnosti vesmíru, 23% tvorí takzvaná tmavá hmota, zvyšok tvorí tmavá energia. Tmavá hmtoa je nazývana tmavou preto, že ju súčasnými teleskopmi nevidíme, vidíme len jej gravitačný vplyv na okolitú hmotu. Nevidíme ju preto, že neemituje ani nepohlcuje elektromagnetické žiarenie. Respektíve ak ho emituje či pohlcuje tak je ho tak málo, že ho nevieme súčasnými metódami detekovať. 

Nevieme čo je tmavou hmotou, či sú to častice, či väčšie objekty, či niečo úplne nové. Postupne sa z rôzných meraní skladá mozaika spresňujúca vlastnosti tmavej hmoty.

Aktuálny článok autorov Kevorka Abazajiana a Manoja Kaplinghata z Kalifornskej Univerzity v magazíne Physical Review D prináša argument favorizujúci správnosť časticovej hypotézy zloženia tmavej hmoty. K zverejneným výsledkom dospeli analýzou dát zo štyroch rokov (august 2008 až jún 2012) meraní NASA teleskopu Fermi sledujúceho elektromagnetické žiarenie v gama oblasti. V porovnaní s doterajšími modelmi ich analýza ukazuje viac gama žiarenia prichádzajúceho z centra našej Galaxie. Čo je doležitejšie spektrum tohto žiarenia je podobné spektru, ktoré by vytvorili takzvané WIMP častice. Tie sú hlavným kandidátom na tmavú hmotu.

Spektrum je závislosť počtu častíc od energie. Rôzné procesy produkujú častice s rôznými spektrami. Spektrum je teda charakteristikou, ktorá popisuje proces vzniku častíc. Spektrum získané z meraní Fermi teleskopu z jadra našej Galaxie je podobné spektru, ktoré teória predpovedá pre interakcie WIMP častíc. Keď sa dve WIMP častice stretnú, anihilujú, pričom vznikajú aj gama kvantá, so spektrom podobným tomu registrovanému Fermi teleskopom.

Abazajianov a Kaplinghatov článok dopĺňa výsledký skoršej analýzy z dát Fermiho teleskopu zverejnené minulý rok rovnako favorizujúce časticovú hypotézu zloženia tmavej hmoty

 

Zdroj: arxiv.org

Kľúčové slová
Fermi teleskop, tmavá hmota
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist