astronómia

Najnovšia fotografia Jupitera

Hubblov vesmírny teleskop (HST) odhalil detaily oblačnosti usporiadanej do pásov v rozdielnych šírkach najväčšej planéty našej Slnečnej sústavy. 

Astronómovia objavili najslabšiu galaxiu v ranom vesmíre

Astronómovia z University of Texas (UT) v Austine vyvinuli novú techniku, ktorá je schopná objaviť najslabšie galaxie v ranom vesmíre, až 10-krát slabšie ako boli doposiaľ pozorované. 

Ultrafialové pozadie vesmíru by mohlo poskytnút indície o chýbajúcich galaxiách

Astronómovia vyvinuli spôsob ako detekovať ultrafialové žiarenie pozadia vesmíru. To by nám mohlo pomôcť vysvetliť, prečo vo vesmíre existuje také malé množstvo malých galaxií.

Problém s výskytom lítia v mladom vesmíre

Teória Veľkého tresku je podporovaná mnohými dôkazmi a predpokladmi. Je široko akceptovaná ako vysvetlenie vzniku vesmíru. 

Osud exomesiacov

Keď zostarne hviezda ako je naše Slnko, po uplynutí miliárd rokov, zmenší svoj polomer a zmení sa na bieleho trpaslíka. 

Planéta alebo hviezda? Tajomný objekt CFBDSIR 2149-0403

Keď ho v roku 2012 astronómovia objavili objekt so skráteným označením CFBDSIR 2149-0403, od začiatku sa zdal veľmi zvláštnym.

Slnečná sústava by mohla mať 110 planét

Astronóm Kirby Runyon z John Hopkins University nesúhlasí s definíciou planéty tak, ako ju schválil pražský kongres Medzinárodnej astronomickej únie v roke 2006. Preto prišiel s vlastným návrhom novej definície.

Mapovanie rodostromu hviezd

V roku 1859 publikoval Charles Darwin svoju evolučnú teóriu, podľa ktorej majú všetky formy života spoločného predka. 

Astronómovia objavili chýbajúci článok pri vzniku planét

Podľa súčasných poznatkov vznikajú planéty vo vnútri diskov pozostávajúcich z prachu a plynu, ktorý obklopuje mladé hviezdy. 

Galaxie na hrane

Pestrofarebný pás hviezd, plynu a prachu zachytený na novo publikovanej snímke je špirálová galaxia s katalógovým označením NGC 1055. 

TOPlist