Nový systém predpovedania solárnych erupcií na obzore?

, Autor: Pavol Bobik

Silné solárne erupcie môžu poškodiť rozvodové siete či satelity na orbite. Nový princíp ich detekcie, môže viesť k vytvoreniu varovného systému, predpovedajúcemu viac než deň vopred ich príchod k Zemi.

Nejde pri ňom o pozorovanie Slnka, ani o meranie intenzít častíc, ktoré využívajú súčasné systémy predikcie príchodu solárnych erupcií k Zemi. Nová metóda je založená na meraní gama radiácie pri rozpade radioaktívnych prvkov na Zemi. Vychádza z hypotézy, s ktorou prišiel Ephraim Fischbach z Purdue University v roku 2006, predpokladajúcej, že intenzita tejto gama radiácie je ovplyvnená slnečnou činnosťou. Je možné, že slnečné neutrína ovplyvňujú  proces rozpadu radioaktívnych prvkov na Zemi. Doteraz sa žiaden takýto vplyv nepredpokladal, rozpad radioaktívnych prvkov štatisticky závisel len od času, žiadne periodicity ako v Slnečnej činnosti v ňom neboli. 

Fischbach a Jere Jenkins z labolatórií v School of Nuclear Engineering monitorovali intenzitu gama žiarenia z rozpadu radioaktívnych prvkov v dvoch nezávislych experimentoch. Obe ukázali rovnaký efekt, malú zmenu v intenzite gama radiácie pred solárnou búrkou. Pred veľkou solárnou búrkou zaregistrovali zmenu intenzity  v gama žiarení už 39 hodín pred jej príchodom k Zemi.

Pravidelné týždenné kalibračné merania vo výskumnom reaktore v štáte Ohio navyše ukázali ročnú variáciu v intenzite štiepenia jadier radioaktívneho izotopu Chlóru 36 (polčas rozpadu 301 tisíc rokov). Ten je najvyšší v januári a februári a najnižší v júli a auguste, čím koreluje so vzdialenosťou Zeme od Slnka. 

V prípade, že by sa existencia javu spoľahlivo potvrdila, mohol by byť základom, nového varovného systému pred slnečnými búrkami. Systému dopĺňajúceho súčasne vyvíjané systémy.  

Autorský tím vedený Fischbachom a Jankinsom zverejnil svoje výsledky v poslednom vydaní odborného magazínu Astroparticle Physics.

 

 

 

Zdroj: Astroparticle Physics

Kľúčové slová
polárna žiara
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist