IP kamera AirLive WL-2000CAM

, Autor: Pavel Čech

Web rozhranie

Po úspešnom nakonfigurovaní IP kamery môžeme pristúpiť k jej používaniu. Aby sme sa dostali k webovému rozhraniu, musíme mať spustený manažér a v ňom kliknúť na LINK TO IE. Ďalšou možnosťou je napísať do IE IP adresu kamery. Ako nevýhodu vidím nemožnosť prístupu ku kamere cez alternatíve prehliadače, nakoľko pri prvom spustení webového rozhrania sa musia nainštalovať ActiveX prvky. Takže prístup je týmto obmedzený na IE. Pri každom prihlásení treba zadať meno a heslo uživateľa. Bez nich sa ku kamere nedostanete.

Hneď ako sa prihlásime k webovému rozhraniu, zobrazí sa nám záber z kamery spolu s postranným menu. V ňom sú tri položky. SETTING slúži na detailné nastavenie kamery a komunikácie s ostatnými zariadeniami. CLIENT SETTING - tu sa nastavuje mód ukladania záznamu (MPEG4 a MJPEG), veľkosť zobrazenia (až do 640x480), video buffer (záznam je plynulejší ale s miernym oneskorením) a komunikačný protokol (TCP, UDP, HTTP, Multicast). Treťou položkou v menu je IMAGE SETUP. Tu sa nastavujú vlastnosti videa (jas, kontrast, saturácia a odtieň).

Nad zábermi z kamery vidíme IP adresu pridelenú kamere. Ďalej sa tu nachádzajú dve ikony. Prvá je na vytvorenie aktuálneho statického snímku a druhá slúži na zobrazenie videa na celú obrazovku. Na spodku sa nachádza funkcia ZOOM (ďalší obrázok). Ďalšími tlačítkami sú pozastavenie videa, stopnutie videa a spustenie nahrávania. Posledné dva slúžia na zapnutie/vypnutie reprodukcie zvuku na PC a zapnutie/vypnutie mikrofónu kamery. Nakoniec sa tu ešte nachádza regulátor hlasitosti.

V prípade, že si zvolíte digitálny zoom, tento si môžete regulovať na spodnej lište podľa potreby a poziciovať presúvaním červeného obdňlžnika po obraze.

Poďme sa teraz pozrieť na detailné nastavenia kamery a jej možnosti.

Menu SYSTEM obsahuje základné nastavenia. V sekcii INFORMATION máme k dispozícii názov produktu, verziu firmware a webového rozhrania. DATE/TIME netreba ani komentovať a INITIALIZE slúži na správu nastavení, firmware a jazykových balíčkov.

Ďalším krokom je nastavenie parametrov kamery. Sekcia GENERAL obsahuje nastavenie RTSP (Real Time Streaming Protocol) - vypnuté/zapnuté. Pokiaľ chcete pristupovať k záberom z kamery cez mobil, musíte túto položku povoliť. Ďalšími možnosťami je rotácia obrazu, nočný mód, zmena svetelných podmienok, vyváženie bielej, prisvietenie pomocou LED a prekrývanie (textom a maskou). U nastavenia LED sa trochu pozastavím. Kamera totiž disponuje senzorom citlivým na svetlo a preto, pri nastavení prisvietenia na AUTO, sa pri väčšej tme rozsvietia LEDky na kamere. Reakciu na tmu znázorňuje toto video. Sekcia MPEG4 obsahuje nastavenia pre počítač a mobil. V prvom menovanom meníme porty pre streamovanie, veľkosť a snímky videa ako aj kvalitu (podľa požiadaviek na streamovanie). Nastavenia pre mobil sú podobné predchádzajúcim. Naviac je tu len zapnutie multicast stramovania. V sekcii MJPEG nastavujeme opäť tie isté položky ako u MPEG4, len s tým rozdielom, že pri kvalite nemáme možnosť vyberať konkrétny dátový tok.

Teraz sa dostávame k nastaveniu siete. Je to asi najdôležitejšia časť aby sa kamera dala pohodlne používať a aby sme ju využili naplno. Prvá sekcia INFORMATION obsahuje základné nastavenie siete (IP, DNS, HTTP port). Sekcia PPPoE obsahuje nastavenia pre Point-to-Point Protocol over Ethernet. Tu ale musí byť druhá strana pripravená na použitie tohoto protokolu. V prípade, že chcete pristupovať k IP kamere zvonku a nemáte internet s pevnou IP, treba použiť Dynamic DNS službu. Po zaregistrovaní zadáte potrebné údaje do nastavení DDNS a môžete s kamerou pracovať. V prípade, že používate v sieti UPnP, môžete si nastaviť porty pre jednotlivé protokoly a pristupovať ku kamere jednosucho a bez zložitého nastavovania siete. IP NOTIFICATION slúži na zasielanie upozornení o nastaveniach kamery cez e-mail. Stačí si vybrať, ktoré upozornenia má posielať a správne vyplniť údaje o poštovom serveri. Taktiež máte možnosť si nadefinovať, aké údaje budú priložené v maile. Poslednou položkou sieťových nastavení je bezdrôtový prenos. V hornej časti uvidíte dostupné siete a zvyšok je vyhradený pre konkrétne nastavenia IP adresy, ESSID, módu, kryptovania a DHCP spolu s DNS.

Teraz sa dostávame k nastaveniu bezpečnosti. V sekcii ACCOUNT môžeme nadefinovať prístupy pre administrátora a 9 uživateľov. Každému uživateľovi môžeme priradiť úroveň prístupu administrátor, operátor a divák. Administrátor má všetky práva na zmenu nastavení. Operátor nemá prístup do sekcie SETTING, ale môže meniť nastavenia klienta a obrazu v hlavnom okne. Nakoniec divák môže meniť len nastavenia klienta v hlavnom okne. Sekcia HTTPS slúži na vytvorenie vlastného certifikátu a nastavenie politiky prístupu pre skupiny uživateľov.

Základné nastavenia máme za sebou. Teraz sa pozrieme na pokročilé nastavenia IP kamery.

Ako prvé je nastavenie FTP. V sekcii GENERAL sa nastavuje prístup na FTP server. Stačí vyplniť adresu, meno, heslo a vybrať, či chceme použiť pasívny mód. Sekcia ALARM SENDING slúži na nastavenie posielania alarmov. Vyplniť musíme cestu pre ukladanie záberov, meno pre súbory a príponu(dátum a čas, sekvenčné číslovanie). Na výber je aj detekcia pohybu. Ako posledná položka je výber času, počas ktorého je alarm aktívny (stále alebo naplánovač). Poslednou sekciou je PERIODICAL SENDING. Slúži na nastavenie pravidelného posielania snímkov. Stačí nastaviť cestu, pomenovanie súborov a interval nahrávania. Taktiež treba nastaviť čas, počas ktorého je funkcia aktívna.

Nastavenie SMTP slúži na zasielanie snímkov na e-mail. V sekcii GENERAL si musíme nastaviť mailové konto a text správy. Sekcie ALARM SENDING a PERIODICAL SENDING sú veľmi podobné tej z FTP. Jediný rozdiel je v nastavení prílohy mailu pri alarmoch.

HTTP EVENT slúži na zasielanie snímkov na HTTP server. Sekcia GENERAL obsahuje nastavenia URL, portu, uživateľa a proxy servera. ALARM SENDING je o niečo chudobnejši na nastavenia. Stačí nastaviť detekciu pohybu a čas aktivity.

Menu SCHEDULE obsahuje nastavenia plánovaných úloh pre FTP, SMTP a HTTP. Nastaiť sa dá zvlášť každý protokol.

MOTION DETECTION slúži na detekciu pohybu. K dispozícii máme 3 zóny, ktoré môžeme sledovať. Každá z nich sa dá poziciovať a nastaviť jej veľkosť. Vpravo od videa sa nastavuje THRESHOLD a SENSITIVITY pre každú zónu.

Posledným menu je SYSTEM LOG. V ňom si môžeme povoliť zasielanie logov na logovací server. Treba len vyplniť adresu a port. Spodná časť okna slúži na záznamy o práci s IP kamerou.

Pridať komentár

Posledné komentáre

Predmet Autor Dátum
RE: pouzitie v kancli Sandman 9. september 2008 - 23:02
RE: pouzitie v kancli maxman 9. september 2008 - 14:56
pouzitie v kancli Sandman 8. september 2008 - 18:21
Nizke FPS robot82 8. september 2008 - 10:53
TOPlist