EN

Najvnútornejšie hviezdy našej galaxie môžu byť "nesmrteľné"

Táto predstava vyplýva z nového výskumu, ktorý poukazuje na možnú novú triedu hviezd blízko stredu Mliečnej dráhy, kde by tmavá hmota mohla spôsobovať ich neobvyklé chovanie. Tieto hviezdy, ktoré sú nezvyčajne mladé a nachádzajú sa vo veľmi nepriaznivom prostredí pre tvorbu hviezd, by mohli byť stabilizované procesom anihilácie tmavej hmoty, čo by znamenalo konštantnú regeneráciu a odvrátenie gravitačného kolapsu.

Tmavá hmota by tak vnútri týchto hviezd mohla vytvárať dodatočný vonkajší tlak, ktorý by mohol prevážiť nad jadrovou fúziou, bežným mechanizmom, ktorým hviezdy produkujú energiu. Výsledkom by bolo, že tieto hviezdy by mohli byť novým typom hviezd. Na Hertzsprungovom-Russellovom diagrame, ktorý klasifikuje hviezdy podľa ich teploty a svietivosti by sa objavili v podobe novej kategórie hviezd. Predpokladá sa, že takéto hviezdy by mohli vytvoriť celkom novú populáciu, ktorá by sa vyznačovala mimoriadnou dlhovekosťou. Volajú ich tmavé hviezdy, Dark star - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dark_star_(dark_matter) a predpokladalo sa, že sa mohli vyskytovať v ranných fázach existencie vesmíru.

Ďalšie štúdie a pozorovania s pomocou nových teleskopov môžu poskytnúť viac informácií a potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu o existencii tmavých hviezd v našej Galaxii.

Článok s výsledkami tohto výskumu nájdete na adrese https://arxiv.org/abs/2405.12267

Mimochodom, vynikajúce video na tému tmavých hviezd je z dielne PBS Space time a nájdete ho na tejto adrese.

Obrázok: Credit: Image created by OpenAI's DALL-E 2, used with permission

Pridať nový komentár
TOPlist