Higgsov bozón, míľnik na ceste k jeho definitívnemu potvrdeniu

, Autor: 16cmfan

Dnes ráno o 9:00 CEST sa uskutočnil výnimočný seminár. Špeciálny, prezentujúci objav, na ktorý mnohí napäto čakáli.

Vedci z CERNu prezentovali výsledok v rámci konferencie ICHEP 2012 v Melbourne (medzinárodná konferencia vysokých energií).

 Prezentácia sa týkala hlavného „ťaháku“ celej konferencie - Higgsovho bozónu. Spočiatku sa týkala sumarizácie práce a výsledkov minulých rokov na LHC ale aj americkom urýchľovači Tevatron. Neskôr sa venovala aktuálnym výsledkom získaným počas uplynulého roku. Z prezentácie bolo nepochybne cítiť veľký objav. Boli na ňu pozvaní aj vedci, ktorí stoja za teoriou Higgsovho mechanizmu na čele soy známym Petrom Higgsom.

Na konferencii zaznela veta o tom, že pozorovali Higgsov bozón s energiou blízkou 125 GeV s istotou 5 sigma, čo je hranica za ktorou sa v časticovej fyzike pokladá častica za dokázanú. Napriek tomu, kolaborácie stojace za zverejnenými výsledkami sa ešte stále domnievajú, že je ešte skoro vyhlásiť oficiálne stanovisko pre verejnosť o tom, či bol Higgs objavený. Je jasné, že bola objavená častica s energiou veľmi blízkou teoreticky predpovedanej energii Higgsovho bozónu. Teraz bude nasledovať fáza, počas ktorej sa budú výsledky ešte viac spresňovať ale hlavne, bude skúmať samotný Higgsov bozón a jeho vlastnosti. Výskumný riaditeľ Sergio Bertolucci vraví: „Je ťažké nebyť vzrušený z týchto výsledkov“. Ďalší vedec, generálny riaditeľ CERNu hovorí: „Dosiahli sme míľnik v chápaní prírody“.

Pozitívne správy o novej častici, pravedpodobne Higgsovom bozóne priniesli veľké nadšenie, radosť a vzrušenia ako odbornej, tak i laickej verejnosti. Dnes je isté, tak ako aj pred pol rokom to, že Higgsa objavíme veľmi skoro, že skúmanie vlastností Higgsa bude rovnako, ak nie viac, vzrušujúce ako cesta, ktorá viedla k jeho objaveniu.


Slovník pojmov

eV – elektrónvolt, jednotka vyjadrujúca energiu častice. Elektrónvolt predstavuje kinetickú energiu jedného elektrónu urýchleného o 1 volt respektíve 1,602*10-19 J.

Higgsov bozón - je posledná experimentálne nedokázaná častica Štandardného modelu. Častica, ktorá má odpovedať na otázku, čo sa stalo tesne po Veľkom tresku a prečo vlastne majú častice (človek, stromy, autá i hviezdy) hmotnosť. Ak by Higgsov bozón neexistoval, nemalo by čo udržať naše atómy a molekuly pokope, pretože bez hmotnosti by sa pohybovali, rovnako ako fotóny, rýchlosťou svetla. A to je extrémna situácia pre existenciu jednoduchého vodíku, nieto ešte inteligentného života, ktorý sa kochá nad zázrakmi prírody.

Pripomenúť si náznak objavenia Higgsa si môžete v tejto pol rok starej novinke, ktorá sa taktiež zaoberala konferenciou v CERNe. Vtedy vedci v súlade so štandardným modelom očakávali hmotnosť Higgsa okolo 126 GeV.

 

Kľúčové slová
veda
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist