15. poviedka: Pomsta Sithov

, Autor: redakcia
Ďalšia z poviedok súťaže Sci-fi poviedka roka 2010. Sithský lord Darth Vader sa usadil vo svojom špeciálne upravenom kresle, ktoré mu umožňovalo dýchať bez špeciálnych prístrojov v jeho maske. Masku ako vždy po príchode z mostíka vesmírneho krížnika odložil na stojan pred obslužného robota R4D2. Dnešný deň patril k tým lepším, keďže mu Sila umožnila udusiť dvoch neschopných technikov. Nezvládli podľa jeho predstáv skúšku špionážnej sondy.

Generálny sponzor: Hlavný sponzor:

POMSTA SITHOV

Sithský lord Darth Vader sa usadil vo svojom špeciálne upravenom kresle, ktoré mu umožňovalo dýchať bez špeciálnych prístrojov v jeho maske. Masku ako vždy po príchode z mostíka vesmírneho krížnika odložil na stojan pred obslužného robota R4D2. Dnešný deň patril k tým lepším, keďže mu Sila umožnila udusiť dvoch neschopných technikov. Nezvládli podľa jeho predstáv skúšku špionážnej sondy. Hnev sa v ňom v poslednej dobe stupňuje. Bohužiaľ si na tejto diaľkovej misii môže dovoliť znižovať stavy neschopných dôstojníkov len ojedinele a to ho dosť škrie. Ale to doženie neskôr. Už požiadal svojho pána, aby mu pridelil malý mesiac, či asteroid na pár experimentov s hnevom a Silou. Zatiaľ sa však musí sústrediť na túto dôležitú misiu, ktorej cieľom je potrestať tých, ktorí si dovolili poškodiť meno impéria i jeho samotného. Je to už sedem mesiacov čo imperiálna sonda zachytila podivné vysielanie z doteraz veľmi vzdialenej a nevyužiteľnej planéty za vonkajšou hranicou galaxie. Už samotný obrazový záznam vnukol analytikom kontrašpionáže myšlienku, že zachytená fikcia musí mať pôvodný zdroj informácie v impériu. Rozpoznali totiž Darth Vadera. Jeho podoba bola zachytená v zázname veľmi presne. Niektoré zrejmé úpravy v celej historke však museli byť zámerom autorov. Nie je jasné či cieľom týchto zmien bolo zosmiešniť impérium, jeho osobu, alebo poslať odboju zakódované informácie. On, pravá ruka imperátora, však vidí v tejto misii hlavne osobné dôvody, keďže v celej fikcii sa najviac preberá jeho osoba a rodinné pomery. Áno, pamätá si na ten pamflet dobre, opäť sa mu časť jeho myšlienok preniesla na osobu, ktorá ho tak očiernila. Predvedie mu skutočnú temnú stranu Sily. Najviac hnevu v ňom vzkypelo, kvôli tej neodpustiteľnej zámene. Jeho myšlienky prerušil signál komunikačného panela. Vader ho okamžite aktivoval Silou a spomienky potlačil do úzadia. Bol to admirál Stragg. Loď nepozorovane dosiahla orbitu planéty, na ktorej by sa mal nachádzať subjekt, ktorý vytvoril záznam. O existencii tejto planéty sa on sám dozvedel len nedávno. Jej poloha bola zaznamenaná počas výsluchu bývalého republikového senátora Grebleipsa, pôvodom z planéty Brodo Asogi. Tento senátor v minulosti financoval prieskumný let na túto zaostalú planétu. Počas prieskumnej misie nastali určité problémy s výsadkom a jeden člen posádky nadviazal dočasne kontakt s tamojšou zaostalou kultúrou. To všetko sa však udialo dávno pred udalosťami, ktoré imperátora a Lorda Vadera vyniesli na čelo impéria. Vader prerušil tok svojich spomienok a aktivoval predný štít odpočívadla a ten sa nehlučne spriehľadnil. Naskytol sa mu pohľad na druhý najväčší kontinent na planéte. Podľa informácie rozviedky sa objekt jeho záujmu nachádza v severozápadnej časti kontinentu. Útok naplánoval o 24 hodín, zostupom priamo na majetok osoby, o ktorú sa on a vládca tak zaujíma. Vydal pokyn k vyslaniu prieskumnej sondy, ktorá detailne zmapuje prostredie a uľahčí im prepad. Lov sa začína.

G.W. sa zobudil zo sna. Opäť sa mu snívalo ako ho prenasleduje desivo sa tváriaca postavička Jar Jara, ktorú povzbudzujú desiatky nadšených Ewokov. Zlé sny ho trápia posledného pol roka a sú čím ďalej intenzívnejšie. Napriek tomu, že sú to jeho obľúbené postavy, získava na nich už rovnakú alergiu ako skalní fanúšikovia pôvodnej trilógie. To všetko tie sny. Za oknom sa nočnou oblohou mihlo niečo ako žiarivý meteorit. Musí opäť zaspať, od zajtra začnú práce na ranči, bude to náročný deň. Myšlienka na prácu mu opäť pripomenula sen a Jar Jara. Striasol sa. Snáď to bol dnes posledný sen. S touto nádejou sa mu skoro ihneď podarilo zaspať.

Vader pohľadom skontroloval vybavenie prepadového komanda a Silou jeho odhodlanie. Toto bude úspešná akcia. Spája ich spoločná túžba pomstiť sa cieľu. Je čas, vyrazil rozvážnym krokom k nim. Členovia obslužnej posádky mu so strachom a úctou uvoľňujú cestu k stroju. Zároveň však z nich vycítil určité uvoľnenie. Spoliehajú sa, že úspešná misia na chvíľu uspokojí jeho chuť trestať. Ešte ich prekvapí. Zopár z nich určite zoberie so sebou na svoj nový asteroid.

Imperiálne prepadové komando začalo nastupovať do lode. Čaká ich spoločný lov. Stroj bude pilotovať sám Lord Vader, je v tom najlepší. Imperátor rozhodol, že akcia prebehne bez zásahu do tunajšej kultúry a o existencii impéria sa nikto nedozvie. Členovia komanda vedia po kom ich pán prahne a rovnako sú rozhorčení tým ako ich cieľ v svojom pamflete opísal. Absolvovali kvôli tejto misii špeciálny výcvik, ktorý však najlepším profesionálom z Impéria nespôsobil ani jednu vrásku na čele. Nie sú predsa žiadni nájomní lovci, či roboty. Sú dokonalým výsledkom plánu imperátora. Sú klony. To oni zničili zradných rytierov Jedi. Nikto okrem cieľa sa nedozvie, že tu boli. A ten to už nikomu nepovie.

Aktivoval štíty, ktoré im dovolia nepozorovane pristáť priamo pri cieli. Štart. Stroj ihneď zareagoval na jeho pokyny, všetko ovláda dokonale svojou mysľou. Je skoncentrovaný ako už dlho predtým nebol. Dnes jeho česť dostane zadosťučinenie. Planéta je technologicky i energeticky veľmi zaostalá. Pravdepodobnosť, že by niekto ich prílet vycítil, či zaznamenal prístrojmi je mizivá. Ak by však boli informácie rozviedky nepresné, Vader vie presne koho potrestať a urobil by to s potešením. Stroj sa len mierne zakymácal, keď vleteli do atmosféry. Severná časť druhého najväčšieho kontinentu na planéte sa čím ďalej rýchlejšie približuje. Rozviedka mala pravdu, ani po vstupe do atmosféry sa letectvo a protiletecká obrana planéty neprejavila. Žiadne známky komunikácie s témou invázie, neznámeho telesa, či zvýšenia úrovne Sily na planéte. Je to veľmi nevyvinutá kultúra, o to ľahšie bude splnenie úlohy. Stroj pod jeho vedením zamieril na západ, presne k miestu určenia. Je to len otázka niekoľkých okamihov a postaví sa tvárou v tvár tomu, kto ho tak očiernil. Pristátie prebehlo hladko ako nikdy. Bol snáď jediný na palube, kto o tom, že sú pevne na zemi vedel. Vstal a prešiel nákladovým priestorom pevným krokom. Členovia komanda, okamžite vyskakujúc zo sedadiel, ho nasledujú a ihneď zaisťujú okolitý priestor. Pristáli presne podľa plánu vedľa umelo vytvoreného jazera. Na chvíľu mu pripomenulo časy mladosti a udalosti z blokády Naboo. Odohnal spomienky a vyrazil smerom, ktorý určila prieskumná sonda vyslaná deň predtým, testovaná tými dvoma neschopnými technikmi. Spomienka na dramatické ukončenie ich služby v imperiálnej flotile mu hneď zlepšila náladu. Priblížili sa k obytným budovám. Zneškodnenie stráží a bezpečnostného systému nechal na komando. Pohľad na tieto dokonalé imperátorove nástroje ničenia v akcii ho opäť prinútil spomenúť si na toho, kto znesvätil ich dobré meno v pamflete. Musel myšlienku ihneď zastaviť, pretože príliš silná reakcia by mohla jeho budúcej obeti na diaľku spôsobiť nenapraviteľné škody. A to nechcel, chcel byť pritom. Tvárou v tvár. Myšlienka však asi nebola úplne nevinná, pretože začul z najväčšej budovy výkrik a hneď po ňom sa v miestnosti, z ktorej výkrik vyšiel zažalo svetlo. Nastal ten okamih. Komando vyčistilo celý objekt. Obeť je sama. Pristúpil k budove a predstavil si ako sa vchodové dvere rozpadávajú na triesočky.

G.W. zacítil silné zvieranie v hrudi. Jar Jar ho dobiehal. Prebral sa s výkrikom na perách a zažal svetlo. Zase ten sen. Zaspal na pohovke počas práce. Na celom ranči akoby nebolo živáčika, i keď počas dňa v ňom prebiehal obrovský ruch spojený s finalizáciou prác. Zaspal s okuliarmi na nose. Odložil ich a pretrel si oči. Vstal z pohovky a vybral sa smerom do vstupnej haly zistiť, kde sa všetci podeli. Práce na prevode do sterea mali predsa prebiehať až do neskorej noci. Keď vstúpil do haly spomenul si, že zabudol na pohovke okuliare. Chcel sa pre ne vrátiť, keď v tom začul podivný zvuk. Vstupné dvere do haly sa s treskotom rozsypali na malé triesočky. Nič podobné v živote nevidel. Toto je snáď len pokračovanie sna. Zobuď sa. Do miestnosti však nevstúpil jeho mučiteľ zo sna Jar Jar, ale dosť podivná napodobenina Darth Vadera v maske a brnení. A nie je sám, za ním sa vkrádajú do domu ďalšie prikrčené postavy. Ostal v šoku. „Darth Vader“ k nemu pristúpil a dosť divným, povedomým prízvukom ho oslovil menom. Nie, to nie je sen, ale snáď nejaký divoký žart. Toto mu určite spravil Steven. S údivom spozoroval, že tváre postáv, ktoré ho obkolesili sa podobajú ako vajce vajcu a to pretože majú masky Ewokov. Tu niečo nie je v poriadku. Keď kútikom oka spozoroval jedného Ewoka, ktorý zvláštnym prístrojom doslova zrekonštruoval vstupné dvere pred chvíľou rozsypané na zemi, pochopil. Neboli to masky.

Vader sa díval na bezbranného bradatého mužíka pred sebou. Už ho nezaujímali informácie, ktoré mohol tento mužíček vlastniť o odboji. Hnev sa v ňom vŕšil ako láva pred výbuchom sopky na Mustafáre. Chce len jediné, aby ten červ pred smrťou spoznal svoj zásadný omyl, ktorým ho tak zosmiešnil v jeho pamflete. Zapol jedinou myšlienkou silové pole, ktoré vytvorilo kapsulu špeciálnej atmosféry, ktorú mu inokedy poskytovala jeho prilba a aktivoval odpájací mechanizmus masky.

G.W. ochrnutý Vaderovou mocou s vytreštenými očami sledoval, ako prilba pomaly odkrýva Vaderovu tvár. Prvé čo spozoroval bola poškodená čeľusť z ktorej trčal pravdepodobne ochrnutý jazyk. Ihneď si uvedomil koho mu postava v brnení pripomínala viac ako Darth Vadera a preblesklo mu hlavou, kde urobil chybu. Bolo to pri tvorbe zápiskov historky, ktorej detaily mu zveril podivný starec v jednom motelovom bare. Veril že zmena niektorých mien, názvov, časti príbehu a ďalších detailov spôsobí, že starec ani nikto iný pôvodný príbeh nespozná. Obával sa, že sa niekto ukáže kvôli právam na príbeh. Zdá sa, že jeho obavy boli mylné. Nevítanú návštevu sem skôr priviedla jedna - dve chirurgické zmeny, ktoré však asi boli pre cudzincov dosť dôležité. Nemohol si pomôcť a vyhŕkol cudzincovo meno.

„Jar Jar“ vykríkol mu do tváre pozemšťan, majiteľ nenávideného mena George Walton Lucas. Vadera zaliala vlna hnevu. Mužík je v jeho moci a i tak sa mu ďalej posmieva. Úplne zabudol na úlohu, s ktorou ho poslal Imperátor Palpatine, odboj ho v tejto chvíli nezaujímal. Ostal len hnev. A ten zabíja. Darth Vaderovi sa roztriasol jeho polo ochrnutý dlhý jazyk, s ktorým v minulosti vedel tak skvele narábať. Sústredil sa na trosku človeka pred sebou. Za to, že z neho v jeho pamflete spravil poskakujúceho neschopného úbožiaka, zaplatí. Mužík sa v hrôze zvalil na zem držiac sa za hruď, kde sa podľa rozviedky nachádza pumpa, ktorá krvou vyživuje pozemšťanove telo. Sithský lord Darth Vader, rodený Gungan na rodnej planéte Naboo zvaný Anakin Binks, práve túto pumpu nechal rozletieť na kúsky. Oči pozemšťana vyhasli. Pomsta Sithov je dokonaná.Ďalšie, už zverejnené poviedky:
1. poviedka: Detektiv
2. poviedka: MOONKiller
3. poviedka: Poselství z budoucnosti
4. poviedka: Boj o život: Vraždiace baktérie
5. poviedka: Archa 12
6. poviedka: Žerty stranou
7. poviedka: Drobná pocítacová haluz :)
8. poviedka: Agenti
9. poviedka: Sérum smrti
10. poviedka: Kozel zahradníkem
11. poviedka: Pohlad do neznáma
12. poviedka: Na cestách
13. poviedka: Úsvit Noci
14. poviedka: Cesta galaxiou

Sci-fi poviedka roka 2010

Harmonogram zverejňovania ďalších poviedok
Domáca stránka súťažeSponzori súťaže

Generálny sponzor   Hlavný sponzor
 

Sponzori:
hahaha dobre! fan fic ftw!

Autor je talentovany ale ako to tu uz bolo niekolko krat, chyba mu originalita. Pouzit mena a postavy z uz davno vytvoreneho diela nie je moc originalne. Keby americania vedeli kde je Slovensko, byt autorom tak sa bojim, ze dostanem pokutu za plagiatorstvo.

Co se mi líbilo hodně je, že postava Jar Jara je v této povídce úplně stejně zbytečná, jako je ve filmu :D. Určitě je to jedna z těch lepších povídek zde, akorát předpokládá znalost SW (ovšem pouze základy, které by mohl znát i ten, kdo SW ani neviděl).

fuha tryas to sa ani okomentovat neda, tak radsej len povzbudim autora poviedky, aby tryasa ignoroval

@charonme : Prepac ak ta moje komentare irituju, je to proste moj nazor. Nekritizujem autora za to, ze by nevedel pisat no pokial viem toto je autorska sutaz a myslim ze autor poviedky nevymyslel mena ako Darth Vader alebo Jar Jar i ked pribeh je jeho. Ja osobne by som si nedovolil pouzit mena postav z ineho diela. Ale kludne ma moze autor ignorovat nebudem protirecit ma na to plne pravo.

Název mi nejdřív vyděsil, ale povídka byla čtivá a zábavná. Milé překvapení a příjemné počtení.

Tak nevím, ale používat jména zavedených hrdinů od jiných autorů má ještě jiný problém a to ten, že většinou nedokáže nový autor dostát původních charakterových rysů a také to, že nedokáže správně rozhodnout v rámci jejich osobnosti. I když povídka nebyla nejhůře napsána, je to něco, co zvládne kdekdo. Vytáhnout si pár postav a snažit se s jejich pomocí něco napsat, poté nezvládnout vytáhnout jejich hlavní charakteristiky, to by byly body, ve kterých podle mě autor neobstál a proto nevidím způsob, jak by mohl v mých očích získat kladné hodnocení.

Bičujte mě, ale tyhle metody psaní povídek jsou jedny z nejhorších možných.

Kdybych měl čistý stůl, naplněný papíry formátu A4 s povídkamí tohoto typu na nich, tak bych mohl usednout, rozmáchnout se rukama a zhodit to všechno na zem, protože je to bordel na jedno brdo a kdo se tím má prohrabovat?

je to originalne a inovativne a zavistlivci mozu len prskat zlc a zavidiet :)

Tak nevím jestli ten poslední komentář byl myšlen jako sarkasmus, protože já to jinak pochopit nedokáži. Nevidím originalitu ani inovativnost. Pouč mě.

Opravdu zabavne :) Na vyhru to asi nebude, protoze postaveni sve povidky na jinem existujicim pribehu mit imho sanci nebude, ale me se to libilo. <br>
Luksa> vyjimecne nemuzu souhlasit s tvym prvnim komentarem, protoze zrovna u tehle povidky autor vubec nemusi dostat puvodnim charakterovym rysum, naopak zde jde preci uplne o neco jineho. Asi je to hloupy dotaz, ale cetl jsi povidku poctive do konce? Viz posledni 2 odstavce, ktere davaji autorovi naprostou volnost ve vsem.. Ale da se to samozrejme vycist i mnohem drive.. :)

Jááj, to je ale hovadina!

Tak toto ja nemusim,imitovat nejaky americky sci-fi gýč,postavit na tom svoju literálnu prácu,obmedzene,nedôstojne,proste je to bluf.Dosť ,stačilo,boli ma stoho hlava!!!

StarWars prilis nepoznam, teda som tomu ani nerozumel a ani ma to nebavilo. Postavit to cele na vytvore niekoho ineho nepovazujum za stastny napad.

Poslať nový komentár

TOPlist