Čierne diery

Experimenty ponúkajú ďalší pohľad na čierne diery

Medzinárodný tím vedcov zistil, že vlny na vode vytvorené rozptýlením rotujúceho víru môžu vykazovať rotačnú super-radianciu – efekt vyskytujúci sa v astrofyzike, o ktorom sa predpokladá, že sa vyskytuje v čiernych dierach. 

Prevratný objav potvrdzuje existenciu navzájom sa obiehajúcich supermasívnych čiernych dier

Astronómovia z Univerzity v Novom Mexiku po prvý krát potvrdili, že boli schopní pozorovať a merať orbitálny pohyb medzi dvoma supermassívnymi čiernymi dierami stovky miliónov svetelných rokov od Zeme - objav z pozorovaní, ktoré uskutočňovali viac než desať rokov.

Mapovanie supermasívnych čiernych dier vo vzdialenom vesmíre

Astronómovia vytvorili prvú mapu vesmíru na základe polohy supermasívnych čiernych dier, ktoré odhaľujú rozsiahlu štruktúru vesmíru. 

Objav nových kvazarov poodhaľuje tajomstvo čiernych dier

V centre každej veľkej galaxie číha supermasívna čierna diera. Ako sa tieto čierne diery formovali a ako sa rozrástli do hmotností miliárd Sĺnk, je stále otvorenou otázkou. Vedci z Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) objavili tri kvazary, ktoré majú veľkú hmotnosť, avšak podľa súčasných poznatkov, by na jej nadobudnutie potrebovali oveľa viac času.

Spájanie galaxií zahaľuje čierne diery

Čierne diery majú v očiach verejnosti nedobrú povesť založenú na predpoklade, že pohltia všetko, čo im príde do cesty.

Hviezdy narodené vo vetre supermasívnych čiernych dier

Very Large Telescope odhalil hviezdy formujúce sa v rámci silných výronov materiálu vyvrhovaného zo supermasívnych čiernych dier v jadrách galaxií. 

Hviezda v najtesnejšej blízkosti čiernej diery

Astronómovia objavili hviezdu, ktorá obehne čiernu dieru dvakrát za hodinu. To je najtesnejší orbitálny tanec medzi čiernou dierou a hviezdou, aký sme kedy v našej Galaxii videli. Za týmto objavom stojí Chandra X-ray Observatory, NuSTAR a Australia Telescope Compact Array.

Bol objavený tretí druh čiernych dier strednej veľkosti

Všetky doposiaľ známe čierne diery môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: hviezdne čierne diery a supermasívne čierne diery v centrách galaxií. 

Akú úlohu hrajú čierne diery pri zlučovaní galaxií?

O 4 miliardy rokov sa naša domovská Galaxia spojí so susednou galaxiou v Andromede, ktorej momentálna vzdialenosť je 2 milióny svetelných rokov. Hoci už nejaký čas vedci študujú kolízie galaxií, stále nevedia ako k nim dochádza.

Asymetrická štruktúra v supermasívnej čiernej diere v centre Galaxie

Supermasívna čierna diera v centre našej Galaxie (označovaná aj ako rádiový zdroj Sagittarius A, v skratke Sgr A) je najhorúcejším kandidátom na štúdium fyzikálnych fenoménov spojených s akréciou supermasívnych čiernych dier, pričom akrécia Sgr A je považovaná za extrémne pomalú.

TOPlist