Čierne diery

Čierne diery skryté v našom kozmickom susedstve

Masívne čierne diery sa niekedy ukrývajú za prachom a plynom, a tým znemožňujú našim pozemským ďalekohľadom, aby ich odhalili. Avšak sami sa prezradia, keď materiál, ktorým sa živia, emituje vysokoenergetické gama žiadenie, ktoré vie detekovať NASA's NuSTAR teleskop (Nuclear Spectroscopic Telescope Array). Nedávno takýmto spôsobom NuSTAR odhalil dve čierne diery zahalené v plyne, nachádzajúce sa v centrách blízkych galaxií.

Je najjasnejšia supernova napokon čiernou dierou?

V týždenníku Science vyšla štúdia o doposiaľ najjasnejšej objavenej supernove.

Hawking tvrdí, že vyriešil ohromnú záhadu čiernych dier

Ide tu o jeden z najzákladnejších princípov fyziky, ktorým je princíp zachovania informácie. Ak by sa našiel dej pri ktorom tento princíp neplatí, tak by stratil univerzálnu platnosť zákon zachovania energie.

26.8.2015 | Pavol Bobik | 14 komentárov

Výskum dokazujúci, že čierne diery neexistujú

Laura Mersini-Houghton, profesorka fyziky na UNC-Chapel Hill na College of Arts and Sciences vo svojom aktuálnom výskume matematicky dokázala, že čierne diery neexistujú.

25.9.2014 | Pavol Bobik | 22 komentárov

Vznikol náš vesmír zo štvorrozmernej čiernej diery?

Trio výskumníkov z kanadského Perimeter Inštitútu pre teoretickú fyziku rozpracováva ideu vzniku nášho vesmíru z čiernej diery vo vesmíre s viac dimenziami než má ten náš.

14.8.2014 | Pavol Bobik | 13 komentárov

Červie diery v jadrách galaxií

V jadrách galaxií sú supermasívne čierne diery s hmotnosťami miliónov a miliónov našich Sĺnc. Aspoň tak sme si doposiaľ vysvetľovali pozorovania stredov galaxií. Možno však ide o červie diery.

31.5.2014 | Pavol Bobik | 3 komentáre

Červie diery umožnia fotónom cestovať v čase

Fyzik Luke Butcher z University of Cambridge predpokladá existenciu červých dier, ktoré by mohli umožniť fotónom cestovať v čase. Jeho práca sa samozrejme nachádza v teoretickej rovine.

23.5.2014 | Marian1 | 4 komentáre

Krok k riešeniu záhady vzniku supermasívnych čiernych dier

V jadrách galaxií sa nachádzajú supermasívne čierne diery,  fascinujúce objekty neporovnateľné s ničím iným vo vesmíre.  Ich hmotnosti ohromne presahujú hmotnosť nášho Slnka. 

Stephen Hawking pochybuje o existencii čiernych dier

Stephen Hawking zverejnil na arxiv.org článok podľa ktorého čierne diery nemajú takzvaný horizont udalostí.

28.1.2014 | Pavol Bobik | 3 komentáre

Primordiálne čierne diery nie sú tmavou hmotou

Prvotné čierne diery, ďalší z kandidátov na tmavú hmotu je pravdepodobne z kola von.

TOPlist