Škodia mobily vášmu zdraviu?

, Autor: 16cmfan

Mobilné telefóny používame každý deň. Krátia nám čas pri vybavovaní pracovných povinností alebo spríjemňujú chvíle vďaka jednoduchej komunikácií s priateľmi. Stali sa najpoužívanejším komunikačných zariadením na svete a preto vyvstáva otázka, či žiarenie, ktoré vyžarujú, nemá škodlivé účinky na naše zdravie. Respektíve na zdravie detí, pretože mladší organizmus je náchylnejší na fyziologické zmeny.
 

História

O potenciálnej škodlivosti mobilných telefónov sa viedli dlhé diskusie už od ich uvedenia na trh. Nezávislá medzinárodná komisia ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), tj. Medzinárodná organizácia pre neionizujúce žiarenie už v roku vydala 1998 smernice pre pásma do 300Ghz (celé rádiové a mikrovlnné spektrum) pre vymedzenie prejavov a vplyvov elektromagnetického žiarenia v spomenutom rozsahu frekvencií na ľudské zdravie. Dôležitou pre bežných užívateľov je smernica SAR, ktorá stanovuje bezpečné limity pre sieť 10Mhz až 10Ghz (sieť GSM, 3G, Wi-fi). Zariadenia pracujúce na týchto frekvenčných pásmach majú podľa smernice SAR maximálne povolenú hranicu ožiarenia na 2W/1kg telesnej hmotnosti.


 

SAR

SAR je definované ako množstvo výkonu absorbované jednotkou hmotnosti tkaniva. Zvyčajne sa udáva ako priemer cez celé telo, alebo sa merajú malé vzorky tkaniva a v takom prípade sa udáva maximálna zistená hodnota.

Vedeli ste, že mobil blízko hlavy zvyšuje telesnú teplotu o 0,03°C?

Viac na http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate 

 

Štúdie

Seriózne štúdie v problematike bezpečnosti mobilných telefónov začala ako prvá na vyžiadanie Britskej vlády pripravovať skupina IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones). Tá vznikla v apríli 1999 a o rok neskôr prišla s záverom, že mobily sú len potencionálne karcinogénne čo sa týka biologických účinkov na ľudské telo a hlavne na mozog. Odvtedy vznikajú stále nové a nové štúdie. Zatiaľ najnovšia správa od organizácie IARC (medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny), ktorá je pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie, označuje mobily za možno karcinogénne.

Ponechajme psychickú stránku závislosti na mobilnom telefóne bokom a ozrejmime si niektoré zo základných faktov v problematike škodlivosti žiarenia mobilov.

 


Telefonujú všetci a všade. Zdroj: www.publicdomainpictures.net


Vplyv na ľudské zdravie

Vyžarovaná radiácia z mobilných telefónov je veľmi slabá nato, aby bola schopná prerušiť molekulárne (valenčné) alebo atómové štruktúry hmoty. To znamená, že nevzniká syndróm akútneho ožiarenia, kde sa bunečný rozklad začína prejavovať pár hodín od ožiarenia silnou radiáciou (záleží od dávky). Žiarenie mobilného telefónu preniká 1 až 2cm do ožiarenej časti tela, prevažne hlavy, kde svoj mobil používame najviac. Je to najrizikovejšia časť tela, pretože ľudský mozog je na akékoľvek zmeny veľmi citlivý. Štúdie preukázali, že mobily sú teoreticky schopné poškodiť tkanivo mozgu vďaka elektromagnetickej indukcii. V tkanivách vznikajú iónové prúdy, ktoré menia chemické vlastnosti buniek v mozgu. Ak vás boli hlava aj po krátkom telefonovaní, môžete byť náchylnejší na toto žiarenie. Syndróm elektromagnetickej hypersenzitivity (obdoba alergie, len na žiarenie) sa prejavuje funkčnými poruchami, trasom, nepokojom, stratami rovnováhy, znížením alebo zvýšením krvného tlaku. Ožiarenie dokonca poškodzuje aj ľudské oko, konkrétne kapsulopatiu, šošovkové púzdro, pretože očná šošovka je viac citlivá na zmenu teploty. Tieto somatické (fyziologické) zmeny spôsobuje len číra zmena teploty tkanív o pár stotín stupňa celzia a to všetko do hĺbky 2cm pod povrchom nášho tela. Dá sa povedať, že telefonovanie je v určitom slova zmysle ako fajčenie. Prvotné symptómy sa prejavujú po zapálení cigarety, po dofajčení ustupujú do hodiny a telo funguje ako pred zapálením. Taký istý šok telo zažíva aj pri telefonovaní, zmena teploty je veľmi citlivá záležitosť.


Prevencia

Ako sa chrániť pred potenciálne škodlivým žiarením? Tu je pár doporučení:

- nepreháňať to s telefonovaním. Najmä ak vás už niekedy bolela hlava po pretelefonovanom dni
- netelefonovať v aute, vo vlaku. Mobil vtedy žiari silnejšie.
- netelefonujte v oblastiach s veľmi slabým signálom
- telefonujte najviac 2 minúty (jeden hovor)
- používajte hand free set
- neumiestňujte mobilné telefóny v blízkosti hlavy v čase spánku
- chráňte malé deti pred ich účinkami. Deti sú citlivejšie a absorbujú až 3 krát viac žiarenia ako dospelý jedinec. Do 6 roku sa odporúča nepúšťať deti k mobilom vôbec

 

Špecifikácie rádiových vĺn 

Mobilné telefóny fungujú na báze RF (rádiová frekvencia), čiže rádiových vĺn. Rádiové vlny patria sú časťou EMS (Elektromagnetické spektrum) a sú voľným okom neviditeľné. Ich energia je niekoľko tisíc krát menšia ako energia nám dobre známeho svetla. Ak by sme to odvodili pre takzvanú ekvivalentnú tepelnú energiu žiarenia, tak rádiové vlny, ktoré využívajú mobilné telefóny majú hodnoty pod 0,1K (Kelvinov). Kelvin patrí medzi základné fyzikálne jednotky. Nemusí sa nijako prepočítavať, pretože 1 Kelvin sa rovná 1 Celzius. Kelvinova a Celziova stupnica sa líšia len v stanovení nulového bodu. 0 stupňov Celzia (teplota mrznutia vody) je v Kelvinovej stupnici 273,15 Kelvinov. Kelvinova stupnica začína pri teplote absolútnej nuly a tak je 0 Kelvinov rovných –273,15 stupňom Celzia.

Žiarenie mobilných telefónov je neionizujúce, čo v skratke znamená, že nijako nepozmeňujúce stavbu atómov. Dokonca ani mikrovlnka nemá dostatočné energie, aby zmenila štruktúru hmoty (pokrmu) na atomárnej alebo molekulárnej úrovni. Ionizujúce žiarenie začína až od UV frekvencií elektromagnetického spektra.

Ionizujúce žiarenie: Ionizácia je odtrhnutie jedného alebo viacerých elektrónov od atómu alebo molekuly. 

Viac na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ionizácia

DNA polymeráza: DNA polymerázy sú enzýmy participujúce na syntéze DNA, ktoré sa podieľajú na jej replikácii.

Viac na: http://sk.wikipedia.org/wiki/DNA-polymeráza

 

Záver

Platí staré známe - všetkého veľa škodí. Dlhodobé užívanie mobilných telefónov po dobu niekoľkých rokov môže prispieť k vzniku rakoviny, ale rozhodne to nie je primárna príčina. Vedú sa diskusie, či je vôbec pri opakovaných dávkach žiarenia schopné oslabiť tzv. DNA polymerázy, ktoré syntetizujú DNA. Ak by sa tento enzým poškodil, mohlo by to viesť aj k poškodeniu DNA, čo môže mať za následok vznik rôznych karciogénov, zodpovedných za vznik rakoviny.


Na úplný záver jedna malá subjektívna úvaha. Žijeme v postindustriálnej, informačnej dobe. Stále viac a viac sa v bežnom živote presadzujú doteraz nevídané technológie. Na každom kroku sme ožarovaní rôznymi elektrospotrebičmi, od televízorov, rádií, wifi infraštruktúr až po UV žiarenie zo Slnka, dýchame znečistený vzduch v našich mestách, smog a nežiadúci cigaretový dym, máme zlú životosprávu a málo pohybu. Aj toto sú faktory, ktoré prispievajú k rakovine. Aj obyčajný stres Vás môže stáť život alebo fyzické zdravie. A mobily? Je to stále dookola preberaná a recyklovaná téma. Ešte stále si myslíte, že sú pre vás také škodlivé? Na túto otázku si nájde odpoveď každý sám.
 

Pridať komentár

Posledné komentáre

Predmet Autor Dátum
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? om7ajk 14. júl 2011 - 21:38
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? rado3105 8. júl 2011 - 17:24
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? passco 6. júl 2011 - 16:17
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? Nameless 6. júl 2011 - 15:13
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? passco 6. júl 2011 - 15:09
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? PROMETHEUS 6. júl 2011 - 10:18
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? 16cmfan 6. júl 2011 - 9:28
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? mapplec 6. júl 2011 - 0:30
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? fox1k 6. júl 2011 - 0:06
Re: Škodia mobily vášmu zdraviu? M1ch4l 5. júl 2011 - 23:51
TOPlist