ROCCAT Leadr - ak bezdrôtovo, tak s ňou

ROCCAT Leadr - Senzor (syntetické testy)

Na otestovanie kvalít senzora používame program Mouse Tester od užívateľa dobragab z diskusného fóra na stránkach overclocking.net (pôvodným autorom je člen s prezývkou Microe, ten sa ale na ďalšom vývoji nepodieľa). V programe sa dajú zobraziť a analyzovať rôzne dáta, my sa sústredíme na štyri základné.

Pozn.: Os X je v grafoch označená modrou, os Y červenou farbou. Pri teste spravíme myšou na podložke niekoľko rýchlych pohybov zľava doprava - vysoké modré vlnovky v grafe reprezentujú zmenu po osi X. Pohyb po osi Y je zväčša minimálny.

Counts vs Time - počet "správ" ktoré myš odošle do počítača za časovú jednotku. Pri tomto grafe je dôležitá rovnomerná distribúcia bodiek/reportov okolo čiary, ktorá označuje pohyblivý priemer. Vtedy, laicky povedané, myška nestráca stopu. Akékoľvek body očividne mimo plynulú trajektóriu, prípadne úplné vynechávanie môžu naznačovať problémy senzora (angle snapping, predikciu).

Frequency vs Time - zaznamenáva, ako sa menila frekvencia odosielania dát z myšky do PC v čase, resp. počas trvania testu. Modrá čiara opäť znázorňuje pohyblivý priemer.

Velocity vs Time - program z nameraných dát (počet správ, časový interval medzi nimi a DPI) vypočítava rýchlosť, akou sme hýbali myšou. Počas testu sa s ňou snažíme pohybovať čo možno najrýchlejšie, čím sa dajú odhaliť dalšie problémy senzora, ktorý môže zlyhávať pri rýchlych/trhavých pohyboch myši. Opäť je dôležité zachovanie rovnomerného rozloženia bodiek okolo spriemerovanej trajektórie.

X vs Y - nie je nič iné, len vyobrazenie reálnej trajektórie myšky po podložke. Z tohto grafu sa dajú vyčítať rôzne neduhy senzora, ktoré zvyčajne testujeme vo Windows Paint (napr. jittering, angle snapping a pod.).

 

Owl-Eye (ROCCAT Leadr)

Po teste Kone EMP máme od Owl-Eye senzora veľké očakávania, otázne v tomto prípade bolo, ako sa v ROCCAT popasujú s implementáciou bezdrôtového rozhrania. Bez ďalšieho napínania hovoríme, že Leadr je v princípe úplne jedno, či jej z nosa trčí kábel alebo nie. Senzor je za každých okolnosti sto percentný. V oboch režimoch zvláda extrémne rýchle pohyby na úrovni piatich metrov za sekundu, bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na správanie sa senzora. Veď posúďte sami.

 

800DPI/CPI - Wireless (bezdrôtovo)

 

 

Klik pre plné rozlíšenie.

12.000DPI/CPI - Wireless (bezdrôtovo)

 

  

Klik pre plné rozlíšenie.

 

800DPI/CPI - Wired (cez kábel)

 

 

Klik pre plné rozlíšenie.

12.000DPI/CPI - Wired (cez kábel)

 

  

Klik pre plné rozlíšenie.

Tradičný test v skicári neodhalil žiadne roztrasenie senzora (jitter) alebo predikciu. Oblúky sú hladké, rovné čiary zasa správne kostrbaté... :-)

 

Pridať nový komentár
TOPlist