ROCCAT Kone EMP - testovali sme "sovie oko"

ROCCAT Kone EMP - Senzor (syntetické testy)

Na otestovanie kvalít senzora používame program Mouse Tester od užívateľa dobragab z diskusného fóra na stránkach overclocking.net (pôvodným autorom je člen s prezývkou Microe, ten sa však na ďalšom vývoji nepodieľa). V programe sa dajú zobraziť a analyzovať rôzne dáta, my sa sústredíme na štyri základné.

Pozn.: Os X je v grafoch označená modrou, os Y červenou farbou. Pri teste spravíme myšou na podložke niekoľko rýchlych pohybov zľava doprava - vysoké modré vlnovky v grafe reprezentujú zmenu po osi X. Pohyb po osi Y je zväčša minimálny.

Counts vs Time - počet "správ" ktoré myš odošle do počítača za časovú jednotku. Pri tomto grafe je dôležitá rovnomerná distribúcia bodiek/reportov okolo čiary, ktorá označuje pohyblivý priemer. Vtedy, laicky povedané, myška nestráca stopu. Akékoľvek body očividne mimo plynulú trajektóriu, prípadne úplné vynechávanie môžu naznačovať problémy senzora (angle snapping, predikciu).

Frequency vs Time - zaznamenáva, ako sa menila frekvencia odosielania dát z myšky do PC v čase, resp. počas trvania testu. Modrá čiara opäť znázorňuje pohyblivý priemer.

Velocity vs Time - program z nameraných dát (počet správ, časový interval medzi nimi a DPI) vypočítava rýchlosť, akou sme hýbali myšou. Počas testu sa s ňou snažíme pohybovať čo možno najrýchlejšie, čím sa dajú odhaliť dalšie problémy senzora, ktorý môže zlyhávať pri rýchlych/trhavých pohyboch myši. Opäť je dôležité zachovanie rovnomerného rozloženia bodiek okolo spriemerovanej trajektórie.

X vs Y - nie je v podstate nič iné, len vyobrazenie reálnej trajektórie myšky po podložke. Z tohto grafu sa dajú vyčítať rôzne neduhy senzora, ktoré zvyčajne testujeme vo Windows Paint (napr. jittering, angle snapping a pod.).

Kone EMP sme testovali v dvoch extrémnych prípadoch - pri nízkom rozlíšení 400DPI a najvyššom možnom 12,000DPI. V žiadnom teste nebadať zásadnejšie deviácie, myšou sa nám podarilo pohybovať rýchlosťou maximálne cca 3m/s, teda ďaleko pod možnosťami Owl-Eye senzora (špecifikácie hovoria až o vyše 6m/s).

 

400DPI/CPI

 

 

Klik pre plné rozlíšenie.

12,000DPI/CPI

 

 

Klik pre plné rozlíšenie.

Výrobca odporúča používať rozlíšenie senzora v "zlatom" rozpätí 400-3000DPI, nakoľko až 90% profi hráčov používa rozlíšenie nižšie ako 2000DPI. Dôvodom je neželané vyhladzovanie, ktoré sa výraznejšie začína prejavovať práve nad touto hranicou. Na každom senzore. Owl-Eye senzor preto garantuje najvyššiu presnosť v rozmedzí 400-3000DPI.

 

Komentáre (2)
l,gh,j,
K tej tabuľke myšiek Roccat na prvej strane len toľko, že XTD sa dá kúpiť podstatne lacnejšie, ako tých cca 100€. No a hrá vôbec niekto na tých vysokých DPI? 12000 je tak na 4k monitor...
Michal Kiradžiev
Dobrý deň, to su odporúčané ceny, všetky modely sa dajú kúpiť lacnejšie. Možno tak na troch a viac 4K monitoroch... ;-)
Pridať nový komentár
TOPlist