Prvý apríl na pc.sk, alebo poznáte Veľkú Fermatovu vetu?

Pred 372 rokmi stál francúzsky matematik Pierre de Fermat pri zrode pravdepodobne najväčšej výzvy v dejinách matematiky. Prišiel s problémom, ktorý sa pokúšali vyriešiť v podstate všetci významní matematici posledných storočí, a každý z nich neuspel. Dnes, 1. apríla, od 00:00 do 20:00, bol vyriešením tohto problému podmienený prístup na našu stránku. Predhodili sme vám jeden z najneriešiteľnejší problémov histórie. Potešilo nás, ako ste sa ho mnohí zanovito pokúšali za pár hodín vyriešiť. Nachytali sme vás, veď dnes bol 1. apríl :) Aké "riešenia" a reakcie ste nám poslali vám rozpovieme v tomto článku.

1. apríl

Návštevníkov www.pc.sk a www.pretaktovanie.sk dnes od polnoci na titulke čakala táto úloha, ktorá podmieňovala prístup na stránkuZáloha stránky s úlohou.

Táto úloha je legendou histórie matematiky. Začnime ňou, vaše riešenia a reakcie prídu na rad hneď po nej.

Začiatok príbehu - troška matematiky nikoho nezabije

Najskôr sa však pozrime na to čo sme vám to dnes predostreli, a odkiaľ sa to vzalo. Problém ktorý ste včera mnohí riešili v snahe dostať sa na stránku pochádza z pera matematika Pierre de Fermata a medzi matematikmi je známy asi ako Rosewell medzi priaznivcami záhad.

Pierre de Fermat bol francúzsky právnik, ktorý sa matematikou zaoberal ako svojim koníčkom. Spomedzi vecí ktorými prispel k rozvoju matematiky medzi najvýznamnejšie patrí položenie základov teórie pravdepodobnosti (spolu s Blaise Pascalom), objavenie metódy hľadania extrémov kriviek (priamu predchodkyňu rovnakej metódy diferenciálneho počtu) a samozrejme jeho pôsobenie v oblasti teórie čísel. Sám seba nazýval amatérom a väčšinu svojich objavov popísal len v listoch svojim priateľom, pričom ich zväčša nedoložil žiadnym dôkazom, prípadne ho len naznačil. Tento jeho "zvyk" nedokazovať svoje objavy stál pri koreňoch jedného z najchytľavejších príbehov v dejinách matematiky. Skôr než si popíšeme jeho vznik, pozrime sa na trošku matematiky.

Každý pozná Pytagorovu vetu, ktorá v matematickom zápise vyzerá nasledovne

a^2 + b^2 = c^2


Ak budem hľadať jej možné riešenia v ktorých sú a, b a c celé čísla, zistíme, že ich už po pomerne krátkom skúmaní nájdeme viacero. Napríklad to môžu byť kombinácie a = 3, b = 4, c =5 či a = 5, b = 12, c = 13

3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 5^2 = 25

5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 13^2 = 169


Takýmto trojiciam čísel sa hovorí Pytagorejské trojice a v skutočnosti je ich nekonečné množstvo.
Spýtajme sa či je možné nájsť podobné trojice celých čísel pre rovnicu

a^3 + b^3 = c^3


alebo pre rovnicu

a^4 + b^4 = c^4


alebo všeobecne povedané pre rovnicu

a^n + b^n = c^n kde n je väčšie ako 2.


Toto je otázka nad ktorou rozmýšľal Fermat pri štúdiu latinského prekladu starogréckej zbierky algebraických príkladov, slávnej Diofantovej Aritmetiky. Prišiel s odpoveďou, že to možné nie je. A tvrdil že to vie aj dokázať.

Ako sme už spomenuli, mnoho svojich objavov nedoplnil dôkazom. A tak aj pri skúmaní úloh Diofantovej Aritmetiky si k úlohe zaoberajúcej sa hľadaním Pytagorejských trojíc len pripísal na okraj knihy, poznámku:

Nie je možné rozdeliť kocku do dvoch kociek, či štvrtú mocninu do dvoch štvrtých mocnín alebo všeobecne akúkoľvek mocninu vyššiu ako druhú do dvoch rovnakých mocnín. Objavil som naozaj zvláštny dôkaz tohto tvrdenia, no okraj tejto knihy je primalý na to, aby sa tam vošiel.

Popis dôkazu či len náznak aký dôkaz to bol sa nikdy nenašiel. Vieru že Fermat dôkaz skutočne mal mala na svedomí jeho reputácia fenomenálneho matematika, ktorý podobné tvrdenia bez dôkazu uvádzal bežne, pričom tieto sa neskôr ukázali ako pravdivé. Takýchto tvrdení, spomínajúcich že pozná dôkaz, či len s náznakom ako dôkaz vykonať bolo v komentároch ktoré napísal na okrajoch jeho výtlačku Diofantovej Aritmetiky vyše 20. Všetky boli správne, a všetky boli postupne v relatívne krátkom čase dokázané až na jediné, až na spomenutý problém neexistencie riešenia rovnice a^n + b^n = c^n pre n väčšie ako 2. Tak vzniklo označenie Posledná Fermatova veta. Takto je nazývaná v anglickej literatúre (Fermat's Last Theorem) u nás jej hovoríme Veľká Fermatova veta.

Fermat vytvoril vetu (úlohu), ktorej formulácia je veľmi jednoduchá. Jej dokázanie sa však ukázalo byť viac než zložité a hoc k nemu mnohí prispeli svojou troškou, definitívne riešenie na seba nechalo dlho čakať. Problémom sa zaoberali napríklad Euler, Dirichlet či Legendre ale na dôkaz neprišli. Ako ubiehali roky a ako sa počet tých ktorí sa Fermatovou vetou neúspešne zaoberali zväčšoval, tak rástla výzva a prestíž ktoré jej úspešné vyriešenie sľubovalo.

Mimochodom, ide o úlohu s najväčším počtom nesprávnych riešení v histórii matematiky. A to riešení nielen od matematikov. O jej riešenie sa pokúšali aj tisícky nadšencov, keďže sa predpokladalo, že úloha je riešiteľná matematickými metódami 17. storočia a riešenie je pomerne krátke. Táto pomerná "dostupnosť" a ohromná prestíž ktorá čakala na objaviteľa dôkazu nedala mnohým spať.

Cesta ktorou sa dokazovanie Veľkej Fermatovej vety uberalo je naozaj dlhá, dramatická a spletitá. Tým aj mimoriadne zaujímava, no bohužiaľ niet tu naň miesta, Môžem však skutočne odporúčať knihu Simon Singh - Velká Fermatova věta (Academia, 2007) - http://www.martinus.sk/?uItem=35773 ,ktorá tento príbeh vynikajúco zaznamenáva.

Po tri a pol storočí Veľkú Fermatovu vetu nakonies s pomocou matematiky druhej polovice dvadsiateho storočia dokázal v roku 1994 britský matematik Andrew Wiles. Jeden s najlepších matematikov súčasnosti, strávil jej riešením, v tajnosti, 7 rokov (túto časť, toto finále príbehu Veľkej Fermatovej vety zaznamenáva vynikajúci dokument ktorý pre BBC natočil Simon Singht, autor vyššiespomenutej knihy - dokument si môžete pozrieť na tomto linku: http://video.google.com/videoplay?docid=8269328330690408516). Wilesov dôkaz je extrémne zložitý a dlhý (viď. http://math.stanford.edu/~lekheng/flt/wiles.pdf) a používa metódy enormne vzdialené od tých ktoré mohol poznať Pierre de Fermat. Z toho sa zväčša usudzuje, že Fermat žiaden dôkaz nemal, prípadne že mal chybný dôkaz.

Ale, v mnohých predsa len ešte ostal červík pochybností. Čo ak? Čo ak krátky a jednoduchý dôkaz predsa len existuje.

Naďalej ho mnohí hľadajú.Ako ste riešili

Reakcie na 1.aprílový žart boli rôzne, od veľmi pozitívnych po veľmi negatívne. Tých negatívnych začalo ubúdať, potom ako s príchodom dnešného rána mnohým začalo dochádzať aký je to dnes deň.

Celkovo sme zaznamenali viac než tisíc pokusov o riešenie ktoré sa delili do nasledujúcich skupín.

1. Úspešné riešenia v tom zmysle že riešitelia vedeli že ide o Veľkú Fermatovu vetu. Vedeli to alebo to vygooglili.

Častokrát sa objavovali kvázisprávne riešenia ako napríklad:

3987^12 + 4365^12 = 4472^12

6,3976656349698612616236230953154e+43 - ľavá strana rovnice 6,3976656348486725806862358322169e+43 - pravá strana rovnice

Ako vidíte, zhoduje sa len prvých 10 miest oboch čísel. Kalkulačka vám ukáže rovnaké čísla, vďaka zaokrúhleniu, ale správne riešenie to nie je. Ide o slávne riešenie ktoré sa objavilo v sitcome Simpsonovci a odvtedy putuje svtom :)

Príjemnýn prekvapením bolo pre nás neznáme kváziriešenie užívateľa hankie (zdroj D. J. Bernstein (July 29, 2001) http://cr.yp.to/threecubes.html)

x = -2901096694
y = -15550555555
z = 15584139827
n = 3


3784848573216710602200773002259 - ľavá strana rovnice
3784848573216710602200773002283 - pravá strana rovnice

Prvých 29 číslic je rovnakých.

V tejto skupine bolo najviac tých ktorí ocenili tento žart. Prvých 50 čitateľov ktorí spoznali že ide o Veľkú Fermatovu vetu dostane od nás sľúbené pero pc.sk a pretaktovanie.sk

Zoznam výhercov :

1). prvým bol krátko po polnoci yesper, ktorý správne napísal "riesenie tejto rovnice podla velkej fermatovej vety neexistuje, samozrejme v mnozine prirodzenych cisel"
2). pEpinko
3). matko86
4). Shigi
5). Lukasko^
6). shigi
7). drahomir.s
8). HellAngel
9). rottenkiwi
10). lukasko
11). zwARO
12). matko86
13). lucky
14). pepe
15). kyleah
16). dmitrijj
17). gabiX
18). spermi
19). avixe
20). Velyger
21). Michal
22). mosqa
23). PROMETHEUS
24). pal0
25). janci2
26). Nightlight
27). Leteku
28). peYko
29). nexus33
30). jatmz
31). louth
32). predator
33). latigi
34). Thunderbolt
35). pacho666
36). ddussann
37). mirak
38). Maxx
39). frcko
40). Tom.raketa
41). risomas
42). Blackhawk
43). edt
44). matej1982
45). powerarm
46). Seky
47). mastro
48). gyver
49). Phalanx
50). chosefina2. Riešitelia pokúšajúci sa nájsť riešenie. Mnohí z nich pochopili že rovnica má nulové riešenie, to však zadanie vylučovalo. Postupne intuitívne pochopili že pôjde o nejaký žart, alebo že rovnica asi riešenie mať nebude.3. Tí ktorí to vzdali hneď na začiatku4. Nahnevaní čitatelia. Sme radi že pozitívne reakcie prevažovali, ale pár nahnevaných reakcií stálo za to.

Napríklad :

Užívateľ lordjustice a jeho poznámka: "Komentár je ten, že kto vymyslel túto hovadinu, tak by nemal dostať výplatu!!!". Milý lord spravodlivosti, chceme Ťa uistiť, že za tento nápad, jeho prípravu, či za tento článok nik honorár nedostane :)5. Srandisti a tí ostatní

Informatik sa nezaprel: baqq:
x = 8
y = 8
z = 10
n = 3
Poznamka: 512+512 = sice 1024, ale v bitoch je to 1000, cize 10 na 3.Anonym: Poznamka: Kdybych tohle umel vyresit, tak nechodim na pc.sk. ;-)
My dodáme, že súhlasíme, že dokazat Fermatovu vetu vie len zopar ľudí na svete a je to úctyhodný výkon. Taký čo to, vie by kvoli Porche, jachte na ceste okolo sveta a frajerke čo vyhrala miss minulý rok nemal mať na pc.sk čas :)

lamzalo fermat by sa v hrobe obracal ze ho zneuzili na prvy april :-D

fawrell - potom čo správne vysvetlil že riešenie neexistuje poznamenal "S googlom sa stal zivot prilis lahkym. Jedina vec na uvazovanie bola, ako zadat do googla "x na n-tu". Ale s tym si iste poradila vacsina ludi. Dalej je to uz len o googli. Co by ludia robili bez googla ..."

Tak, hádam aj tí nahnevaní majú tú trošku zmyslu pre humor, a tento náš 1. apríl nejako strávia :)Komentáre (42)
GABO
Ty si naozaj súci na psychiatriu :) a naozaj by si už mohol vypadnúť....smrdí tu po tebe.
Gudas
Páni, čo keby sme začali byť všetci ľudia a prestali na seba "kydať"? Proste čo bolo, bolo, názory sú povedané a registrované, čo viac sa dá spraviť? Nechajme to už tak, je mi ľúto keď to čítam :(
Pavol Bobik
Nespokojni vzdy viac frflu ako spokojni chvalia. Hmm, zda sa ze nam jednoducho neverite ze my toto robime so stratou. Takyto pristup len urychli to ze nebudeme mat energiu-chut dalej prevadzkovat napriklad bazar. Ja si naozaj myslim ze by sme ho mali zavriet - stoji nas prilis vela energie a su s nim same problemy. Ved my nie sme policajti aby sme to v kuse strazili. A vacsina staznosti na vcerajsi 1. april je vlastne v tom duchu ze ste nemohli jeden den obchodovat v bazari. Takze, my vytvorime sluzbu (bazar), ktora je pre minoritu citatelov velmi zaujimava. Vdaka nasej sprave sa tam nedari podvodom, co nas stoji vela prace (bez tvrdosti by ste sa na bazar nemohli spolahnut). A ked ju na jeden den vypneme z nevinneho dovodu (1. april predsa nie je zly umysel), tak reakcie su take (vid. logy odpovedi) ze by sa z nich dal spravit slovnik slovenskych vulgarizmov. Nam to za to nestoji. Dobre, niektorym sme mozno nesadli stylom 1. apriloveho zartu. Ale predsa sme vam neublizili tak aby ste nam (nie vsetci samozrejme, ale su to desiatky ludi) vulgarne nadavali, jeden dokonca praje verejne smrt nasim blizkym (za to ze sme mu o jeden den posunuli obchod). To predsa nie je normalne spravanie sa civilizovanych ludi.
GABO
To nie je o tom, že je to hamba čítať...tu je to o tom, že ja naozaj po toľkých rokoch makačky zdarma a spústu investovaného vlastného voľného času tu nemám nervy čítať blbé reči niekoho kto si nevidí ďalej ako 1cm od vlastného nosa...alebo nechce vidieť pretože nemal prístup do Bazáru a šteká kvôli tomu ako potrafený pes. Nie sme otroci pre Vás, nie sme povinní to robiť pre Vás, sme z toho stratoví. Ja už nemám chuť naozaj po tomto čo i len šmahnúť prstom...a verte či nie pre takýchto ľudí nie sú a ani nebudú na Slovensku podobné projekty ako v čechách extrahw, pctuning a pod. lebo ste leniví, viete iba hundrať a zadarmo nepohnete svojím lenivým zadkom. Len reči a reči. Hold som končil v tomto topiku...
zwARO
KAZDY KTO MAL NEJAKY PROBLEM S TYM ZARTOM BY SI MAL UVEDOIMIT JEDNU JEDNODUCHU VEC - ZACNITE NIECO ROBIT SO SVOJOU ZAVISLOSTOU NA INTERNETE, JE NENORMALNE ABY TU BOLO TOLKO KECOV, ZE TO BOLO ZLE.OMG JEDEN DEN NEJDE STRANKA A HNED VSETCI PLACETE.CO TAKTO TO BRAT HUMORNE?A MAT VOBEC RADOST, ZE TU TA STRANKA JE A NIEKTO SA O NU STARA? DOSPEJTE
marto
Myslim, ze kazdy normalny clovek to vzal s nadhladom. Nakoniec kazdy vedel, ze je 1. april. Ako som uz pisal, len ma mrzi, ze ste nedokazali vymysliet nieco lepsie. Pohromade to tu drzi komunita citatelov a takto sa k nej nesprava. Jeden den nedostupnosti je celkom dost a tvrdit si, ze niekto na stranku chodi len koli bazaru je tiez trosicku odveci. Na stranku chodievam hlavne koli novinkam, clankom, ktore su na velmi dobrej urovni a do diskusneho fora, aj ked tam viac pasivne ako aktivne. A uz celkom dlho. Toto je za celu dobu, cca. 7 rokov, asi jedina vec, ktora sa mi nepacila. Nemienim sa teraz rozpisovat, ci to autorom vynasa alebo nie, lebo to neviem, ale reklamy je na stranke celkom dost, ci uz v podobe banerov alebo v podobe nestastnych linkov na Mrkvosoft, aby ste boli minimalne na nule... Osobne dakujem autorom, ze robia to, co robia. Je tu po nich vidno fakt vela kvalitne odrobenej prace. Pekny den a vela zdaru...
pEpinko
Ja neviem co proti tomu vtipku mate, mne sa, ako som uz pisal, zdal dost podareny a hlavne mohol byt z neho aj prinos. Nikdo nepovedal ze ta veta nemoze mat jednoduche riesenie. Co ak niekoho z citatelou by nieco genialne napadlo... Takych pripadov je v historii matematiky (ale aj inych odborov) celkom dost. Hlavne sa vsetci naucili co je to Fermatova veta a to myslim nikomu neuskodi. A k nedostupnosti stranky. Ak niekto nevie vydrzat bez pc.sk jeden den tak ho celkom lutujem. Mne osobne vobec nevadilo ze sa sem nedalo dostat. 2marto: Ak si myslis ze tu je vela reklamy, tak to si este asi moc stranok neprechodil ;).
stryk0
akoze fakt super uloha :D len som akurat 1. nebol na stranke... by som sa pobavil kusok s tym .... =D pekne pekne mozte dat aj inokedy taketo nieco mne by to problem nerobilo gj PC.sk
matko86
Tak som sa snažil, až som sa dostal na zoznam 2x :) Ale nie som to čo ryje, tak jednej pozície sa vzdávam v prospech uživateľa lordjustice - nech sa už nehnevá že nebol schopný vyriešiť rovnicu a nevyhral pero:)
ddussann
hned ako som sa na tu rovnicu pozrel, tak som si pomyslel to bude urcite neriesitelne, tak som napisal do komentara, ze to nema riesenie. Lenze ma to nepustilo dalej, som si pomyslel, ze asi to bude mat teda riesenie, tak som asi hodinu riesiel a potom ma to omrzelo. Toto by ste mohli robit castejsie:-)
dendroid
By si sa divil , ale najde sa fakt dost vela ludi , co tu chodi hlavne kvoli bazaru...A co sa tyka tvojich kalkulacii , odkial vies , kolko im vynasaju reklamy a kolko ich to stoji , ze sa odvazujes tvrdit , ze su na nule ...A co sa tyka tych reklam , myslim ze ich tu je uple minimum a vobec cloveka neobtazuju ...
shigi
ja som vyhraaaaaal :D
Velyger
mne sa ten napad pacil, pero som vyhral ale aj keby som ho nevyhral, tak sa nebudem hnevat, ja som to dokonca ani necakal a ti co sa hnevaju, ti si pero aj tak nezasluzia :)
Velyger
btw, ako sa budu kontaktovat vyhercovia a kedy? cez e-mail?
Hrochy
Ked som vsade napisal do vysledkov: NA - Not Available, samozrejme super progam napisal: vysledok je zly a blaa blaaa pritom viem o co ide lebo Wikipedia na to hned upozornila :D Myslim ze chyba bola na vasej strane aspon kotrolovat okrem cisiel aj pismena :P Takze som sa ani na web nedostal v ten vesely den. Nabuduce si skuste trosku upravit program alebo dat aspon k nemu navod ako ho pouzit - napr. nic nevyplnit + komenta = vstup na web ????
Pavol Bobik
Vsetci vyhravajuci, ktori nam do minuleho piatka oznamili svoju adresu, na vyzyvaci email by dnes uz mali mat pera vo svojich postovych schrankach. Ak ste nam adresu poslali skor ako minuly piatok a pera Vam este nedosli, kontaktujte nas na admin@pretaktovanie.sk. Ak ste nam adresu posielali sobotu (11.april 2009) a neskor, a balicek s perami vam nedojde do konca tohto tyzdna kontaktujte nas v pondelok na adrese admin@pretaktovanie.sk. Ti ktori neuviedli email pri odosielani riesenia prvoaprilovej ulohy sa mozu ozvat na adresu admin@pretaktovanie.sk pricom ich poprosime nech uvedu svoj nick pod ktorym sa do riesenia zapojili.
vacropoli
tak a ja kym som na tu fermetovu vetu prisiel :D hlupe zarty fakt
neo140
ja som napísal že to nemá riešenie... :)
neo140
nad textom Prvých 29 číslic je rovnakých. máte chybu v slove rovnica :)
Satano
na to, že to nemá riešenie som prišiel asi po dvoch hodinách rozmýšľania a potom som zistil, že dnes je prvý apríl
thundabird
nevedel som presne o co ide, ale hned od zaciatku bolo jasne, ze pre n>3 to zarucene riesenie nema..ale skusil som taku sofistikovanejsiu pokus-omyl metodu pre n=3 ..samozrejme neuspesne a vzhladom na datum som s tym prestal :D ..nuz ale zaujimalo by ma, ako sa do bazaru dostalo tych 5 prispevkov medzi 13:10 a 15:44 ked kazdy odkaz presmerovalo na formular s riesenim rovnice?? :D
Pavol Bobik
Na stranku aj do bazaru sa dalo dostat s prehliadacom ktory mal vypnute zobrazovanie javascriptov. Zistili sme to az poobede, a kedze slo o 1. april, tak sme tuto malu dieru v nasom zarte uz neriesili.
vacropoli
ja som to zbadal o nieco po pol noci najprv som to skusal tak do druhej a potom som ani nemohol zaspat kedze som riesenie nenasiel... az rano som to vygooglil :D myslim ze keby nevznikla tema SuPuzzle tak taketo nieco nehroziii :X
thundabird
nevedel som presne o co ide, ale hned od zaciatku bolo jasne, ze pre n>3 to zarucene riesenie nema..ale skusil som taku sofistikovanejsiu pokus-omyl metodu pre n=3 ..samozrejme neuspesne a vzhladom na datum som s tym prestal :D ..nuz ale zaujimalo by ma, ako sa do bazaru dostalo tych 5 prispevkov medzi 13:10 a 15:44 ked kazdy odkaz presmerovalo na formular s riesenim rovnice?? :D
vacropoli
xD ale ten refresh nema chybu... pochopitelne by som bol rad ak sa to zmaze :D
4ngel
Do slaka, som sa s tym trapil asi 5minut, potom ma to prestalo bavit... ale dost hlupe, ze som nemohol ist ani na forum, dost hlupe, nemohol som ani do bazara kuknut ani nic...akoze - ....lol
lacikaboss
zoznam vyhercov? ci zas som nic nevyhral???
M1ch4l
tak to som nevedel, som sa cudoval, skusal riesit, ale nic :D ale predpokladal som, ze na to bude treba vysoke cisla :) April pekny, sice trosku otravny, ale pekny, spojenie zabavy so vzdelanim
vacropoli
inak aj jútub má pekný ten 1.apríl
Marthinez
trochu mi vadilo, ze som sa nemohol dostat na stranku, ale napad genialny...aspon sme si niektory potrapili makovice :D
lordjustice2
Niekomu sa to možno zdá vtipné, ale väčšiu kokotinu už dlho žiadny web nespravil. Potreboval som reklamovať obchod uskutočnený cez bazár, nakoľko mi prišlo poškodené DVD a vďaka vášmu "humoru" som musel čakať doteraz. Keby ste tu nemali bazár a niektoré zaujímavé témy vo fóre, tak by bol tento dnešný váš úlet pre mňa dôvodom na poslednú návštevu tejto stránky.
4ngel
presne tak.... hlupost na "n-tú"... kebyze nejaky normalny vtip, ale dat nieco nevyriesitelne a obmedzit pritom uzivatelov, totalne akoze od veci... a to vam nevadilo, ze navstevnost v tom case bola takmer nulova?
amd_sk
tak toto sa mi velmi lubilo 5. Srandisti Informatik sa nezaprel: baqq: x = 8 y = 8 z = 10 n = 3 Poznamka: 512+512 = sice 1024, ale v bitoch je to 1000, cize 10 na 3.
k0rben
ja som to zbadal rano, vravim skusim nad tym porozmyslat... neskor ma to prestalo bavit, tusil som ze to nema riesenie, aj som skusal do policok zadavat ze nema riesenie atd :D ale nebralo, tak som to este skusal, kalkulacka v ruke ... ale ako pise lordjustice2, nemyslelo sa na jednu vec. A to na tych ludi ktory dnes potrebovali forum, bazar atd... :/ skoda ze chybala moznost "vzdat" tuto ulohu a pokracovat na pretaktovanie.sk ....
GABO
Teda takýto užívatelia ako ty nám tu vôbec chýbať nebudú...zbaľ švestky a smer bazár kde ťa každý odrbe a kde to nie je moderované...alebo uff prepáč som pozabudol, že my máme pánovi povinnosť otvárať bazár a starať sa o to aby bol stále prístupný lebo BU BU BU. Sa preber ... pobaľ švestky a odíď. Ty si nepochopil, že XX ľudí na tom maká aby si si ty mohol pohodlne nakúpiť. Ak nám budeš mesačne platiť a my to budeme robiť a z toho aj žiť...potom si tú môžeš vypisovať podobné komentáre. Si úplne na smiech...
lordjustice2
Hm, aj takto môže vyzerať reakcia na kritiku. Aké je ťažké niekedy priznať, že sme niečo pohnojili, však? Potom môžeš teda povedať napr. aj Korbenovi, alebo 4angelovi, aby išli tiež... Nechcej sa podobať tvojmu nemenovanému DD "kolegovi" z českého webu, kde iba ten jeho názor je správny...
Pavol Bobik
Bol to 1. aprilovy zart, mal byt poriadny :) Nie sme ani oprva, ani druha stranka ani x-ta na ktoru sa 1, aprila nedalo dostat (kto si pamata "hack"inzine.sk ? ;) ). A bazar, vies, bazar robi 10% navstevnosti, 90% prace a 95% problemov co sa fora tyka :) Tak asi vies ako ho mame radi ;)
k0rben
Ja som zvedavy co nas caka nabuduce :) Spolupracovala na tom cela redakcia alebo koho to vlastne prveho napadlo :D ? btw videli ste 1aprilovy zart o 4cipovej GTX 390 s papierovym pcb xD?
GABO
Pohnojili? Ty naozaj nevieš a nevidíš, čo bolo za celým prvým aprílom a ako si môžeš prečítať reakcie sú väčšinou pozitívne. Ja naozaj neviem o tom, že by si platil hosting, že by sme nemohli vypadnúť aj normálne na jeden deň...naozaj sa uvedom čo píšeš. Ja kritiku rád, ale normálnu nie bludnú. A podobať sa na DD nechcem, ja riešim v prvom rade seba/nás a na druhých nepozerám ;-) čo časť tupcov v Slovenskom národe v živote nepochopí a najprv pozerá na druhých. Ja sa s tebou hádať ozaj nebudem...ale si to mohol čakať aký príspevok taká reakcia.
GABO
:) nabudúce bude zas určite niečo dobré. Ak myslíš extrahw áno dosť dobre zmáknuté však to linkoval aj Hardocp :).
k0rben
Ja som zvedavy co nas caka nabuduce :) Spolupracovala na tom cela redakcia alebo koho to vlastne prveho napadlo :D ? btw videli ste 1aprilovy zart o 4cipovej GTX 390 s papierovym pcb xD?
lordjustice2
No vidím, že s Tebou je to zbitočné. Vďaka tvojmu egu sa Ti zatmelo pred očami... Tak snáď len na záver pre Teba "pýcha predchádza pád".
Pridať nový komentár
TOPlist