Prvý apríl na pc.sk, alebo poznáte Veľkú Fermatovu vetu?

Pred 372 rokmi stál francúzsky matematik Pierre de Fermat pri zrode pravdepodobne najväčšej výzvy v dejinách matematiky. Prišiel s problémom, ktorý sa pokúšali vyriešiť v podstate všetci významní matematici posledných storočí, a každý z nich neuspel. Dnes, 1. apríla, od 00:00 do 20:00, bol vyriešením tohto problému podmienený prístup na našu stránku. Predhodili sme vám jeden z najneriešiteľnejší problémov histórie. Potešilo nás, ako ste sa ho mnohí zanovito pokúšali za pár hodín vyriešiť. Nachytali sme vás, veď dnes bol 1. apríl :) Aké "riešenia" a reakcie ste nám poslali vám rozpovieme v tomto článku.

1. apríl

Návštevníkov www.pc.sk a www.pretaktovanie.sk dnes od polnoci na titulke čakala táto úloha, ktorá podmieňovala prístup na stránkuZáloha stránky s úlohou.

Táto úloha je legendou histórie matematiky. Začnime ňou, vaše riešenia a reakcie prídu na rad hneď po nej.

Začiatok príbehu - troška matematiky nikoho nezabije

Najskôr sa však pozrime na to čo sme vám to dnes predostreli, a odkiaľ sa to vzalo. Problém ktorý ste včera mnohí riešili v snahe dostať sa na stránku pochádza z pera matematika Pierre de Fermata a medzi matematikmi je známy asi ako Rosewell medzi priaznivcami záhad.

Pierre de Fermat bol francúzsky právnik, ktorý sa matematikou zaoberal ako svojim koníčkom. Spomedzi vecí ktorými prispel k rozvoju matematiky medzi najvýznamnejšie patrí položenie základov teórie pravdepodobnosti (spolu s Blaise Pascalom), objavenie metódy hľadania extrémov kriviek (priamu predchodkyňu rovnakej metódy diferenciálneho počtu) a samozrejme jeho pôsobenie v oblasti teórie čísel. Sám seba nazýval amatérom a väčšinu svojich objavov popísal len v listoch svojim priateľom, pričom ich zväčša nedoložil žiadnym dôkazom, prípadne ho len naznačil. Tento jeho "zvyk" nedokazovať svoje objavy stál pri koreňoch jedného z najchytľavejších príbehov v dejinách matematiky. Skôr než si popíšeme jeho vznik, pozrime sa na trošku matematiky.

Každý pozná Pytagorovu vetu, ktorá v matematickom zápise vyzerá nasledovne

a^2 + b^2 = c^2


Ak budem hľadať jej možné riešenia v ktorých sú a, b a c celé čísla, zistíme, že ich už po pomerne krátkom skúmaní nájdeme viacero. Napríklad to môžu byť kombinácie a = 3, b = 4, c =5 či a = 5, b = 12, c = 13

3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 5^2 = 25

5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 13^2 = 169


Takýmto trojiciam čísel sa hovorí Pytagorejské trojice a v skutočnosti je ich nekonečné množstvo.
Spýtajme sa či je možné nájsť podobné trojice celých čísel pre rovnicu

a^3 + b^3 = c^3


alebo pre rovnicu

a^4 + b^4 = c^4


alebo všeobecne povedané pre rovnicu

a^n + b^n = c^n kde n je väčšie ako 2.


Toto je otázka nad ktorou rozmýšľal Fermat pri štúdiu latinského prekladu starogréckej zbierky algebraických príkladov, slávnej Diofantovej Aritmetiky. Prišiel s odpoveďou, že to možné nie je. A tvrdil že to vie aj dokázať.

Ako sme už spomenuli, mnoho svojich objavov nedoplnil dôkazom. A tak aj pri skúmaní úloh Diofantovej Aritmetiky si k úlohe zaoberajúcej sa hľadaním Pytagorejských trojíc len pripísal na okraj knihy, poznámku:

Nie je možné rozdeliť kocku do dvoch kociek, či štvrtú mocninu do dvoch štvrtých mocnín alebo všeobecne akúkoľvek mocninu vyššiu ako druhú do dvoch rovnakých mocnín. Objavil som naozaj zvláštny dôkaz tohto tvrdenia, no okraj tejto knihy je primalý na to, aby sa tam vošiel.

Popis dôkazu či len náznak aký dôkaz to bol sa nikdy nenašiel. Vieru že Fermat dôkaz skutočne mal mala na svedomí jeho reputácia fenomenálneho matematika, ktorý podobné tvrdenia bez dôkazu uvádzal bežne, pričom tieto sa neskôr ukázali ako pravdivé. Takýchto tvrdení, spomínajúcich že pozná dôkaz, či len s náznakom ako dôkaz vykonať bolo v komentároch ktoré napísal na okrajoch jeho výtlačku Diofantovej Aritmetiky vyše 20. Všetky boli správne, a všetky boli postupne v relatívne krátkom čase dokázané až na jediné, až na spomenutý problém neexistencie riešenia rovnice a^n + b^n = c^n pre n väčšie ako 2. Tak vzniklo označenie Posledná Fermatova veta. Takto je nazývaná v anglickej literatúre (Fermat's Last Theorem) u nás jej hovoríme Veľká Fermatova veta.

Fermat vytvoril vetu (úlohu), ktorej formulácia je veľmi jednoduchá. Jej dokázanie sa však ukázalo byť viac než zložité a hoc k nemu mnohí prispeli svojou troškou, definitívne riešenie na seba nechalo dlho čakať. Problémom sa zaoberali napríklad Euler, Dirichlet či Legendre ale na dôkaz neprišli. Ako ubiehali roky a ako sa počet tých ktorí sa Fermatovou vetou neúspešne zaoberali zväčšoval, tak rástla výzva a prestíž ktoré jej úspešné vyriešenie sľubovalo.

Mimochodom, ide o úlohu s najväčším počtom nesprávnych riešení v histórii matematiky. A to riešení nielen od matematikov. O jej riešenie sa pokúšali aj tisícky nadšencov, keďže sa predpokladalo, že úloha je riešiteľná matematickými metódami 17. storočia a riešenie je pomerne krátke. Táto pomerná "dostupnosť" a ohromná prestíž ktorá čakala na objaviteľa dôkazu nedala mnohým spať.

Cesta ktorou sa dokazovanie Veľkej Fermatovej vety uberalo je naozaj dlhá, dramatická a spletitá. Tým aj mimoriadne zaujímava, no bohužiaľ niet tu naň miesta, Môžem však skutočne odporúčať knihu Simon Singh - Velká Fermatova věta (Academia, 2007) - http://www.martinus.sk/?uItem=35773 ,ktorá tento príbeh vynikajúco zaznamenáva.

Po tri a pol storočí Veľkú Fermatovu vetu nakonies s pomocou matematiky druhej polovice dvadsiateho storočia dokázal v roku 1994 britský matematik Andrew Wiles. Jeden s najlepších matematikov súčasnosti, strávil jej riešením, v tajnosti, 7 rokov (túto časť, toto finále príbehu Veľkej Fermatovej vety zaznamenáva vynikajúci dokument ktorý pre BBC natočil Simon Singht, autor vyššiespomenutej knihy - dokument si môžete pozrieť na tomto linku: http://video.google.com/videoplay?docid=8269328330690408516). Wilesov dôkaz je extrémne zložitý a dlhý (viď. http://math.stanford.edu/~lekheng/flt/wiles.pdf) a používa metódy enormne vzdialené od tých ktoré mohol poznať Pierre de Fermat. Z toho sa zväčša usudzuje, že Fermat žiaden dôkaz nemal, prípadne že mal chybný dôkaz.

Ale, v mnohých predsa len ešte ostal červík pochybností. Čo ak? Čo ak krátky a jednoduchý dôkaz predsa len existuje.

Naďalej ho mnohí hľadajú.Ako ste riešili

Reakcie na 1.aprílový žart boli rôzne, od veľmi pozitívnych po veľmi negatívne. Tých negatívnych začalo ubúdať, potom ako s príchodom dnešného rána mnohým začalo dochádzať aký je to dnes deň.

Celkovo sme zaznamenali viac než tisíc pokusov o riešenie ktoré sa delili do nasledujúcich skupín.

1. Úspešné riešenia v tom zmysle že riešitelia vedeli že ide o Veľkú Fermatovu vetu. Vedeli to alebo to vygooglili.

Častokrát sa objavovali kvázisprávne riešenia ako napríklad:

3987^12 + 4365^12 = 4472^12

6,3976656349698612616236230953154e+43 - ľavá strana rovnice 6,3976656348486725806862358322169e+43 - pravá strana rovnice

Ako vidíte, zhoduje sa len prvých 10 miest oboch čísel. Kalkulačka vám ukáže rovnaké čísla, vďaka zaokrúhleniu, ale správne riešenie to nie je. Ide o slávne riešenie ktoré sa objavilo v sitcome Simpsonovci a odvtedy putuje svtom :)

Príjemnýn prekvapením bolo pre nás neznáme kváziriešenie užívateľa hankie (zdroj D. J. Bernstein (July 29, 2001) http://cr.yp.to/threecubes.html)

x = -2901096694
y = -15550555555
z = 15584139827
n = 3


3784848573216710602200773002259 - ľavá strana rovnice
3784848573216710602200773002283 - pravá strana rovnice

Prvých 29 číslic je rovnakých.

V tejto skupine bolo najviac tých ktorí ocenili tento žart. Prvých 50 čitateľov ktorí spoznali že ide o Veľkú Fermatovu vetu dostane od nás sľúbené pero pc.sk a pretaktovanie.sk

Zoznam výhercov :

1). prvým bol krátko po polnoci yesper, ktorý správne napísal "riesenie tejto rovnice podla velkej fermatovej vety neexistuje, samozrejme v mnozine prirodzenych cisel"
2). pEpinko
3). matko86
4). Shigi
5). Lukasko^
6). shigi
7). drahomir.s
8). HellAngel
9). rottenkiwi
10). lukasko
11). zwARO
12). matko86
13). lucky
14). pepe
15). kyleah
16). dmitrijj
17). gabiX
18). spermi
19). avixe
20). Velyger
21). Michal
22). mosqa
23). PROMETHEUS
24). pal0
25). janci2
26). Nightlight
27). Leteku
28). peYko
29). nexus33
30). jatmz
31). louth
32). predator
33). latigi
34). Thunderbolt
35). pacho666
36). ddussann
37). mirak
38). Maxx
39). frcko
40). Tom.raketa
41). risomas
42). Blackhawk
43). edt
44). matej1982
45). powerarm
46). Seky
47). mastro
48). gyver
49). Phalanx
50). chosefina2. Riešitelia pokúšajúci sa nájsť riešenie. Mnohí z nich pochopili že rovnica má nulové riešenie, to však zadanie vylučovalo. Postupne intuitívne pochopili že pôjde o nejaký žart, alebo že rovnica asi riešenie mať nebude.3. Tí ktorí to vzdali hneď na začiatku4. Nahnevaní čitatelia. Sme radi že pozitívne reakcie prevažovali, ale pár nahnevaných reakcií stálo za to.

Napríklad :

Užívateľ lordjustice a jeho poznámka: "Komentár je ten, že kto vymyslel túto hovadinu, tak by nemal dostať výplatu!!!". Milý lord spravodlivosti, chceme Ťa uistiť, že za tento nápad, jeho prípravu, či za tento článok nik honorár nedostane :)5. Srandisti a tí ostatní

Informatik sa nezaprel: baqq:
x = 8
y = 8
z = 10
n = 3
Poznamka: 512+512 = sice 1024, ale v bitoch je to 1000, cize 10 na 3.Anonym: Poznamka: Kdybych tohle umel vyresit, tak nechodim na pc.sk. ;-)
My dodáme, že súhlasíme, že dokazat Fermatovu vetu vie len zopar ľudí na svete a je to úctyhodný výkon. Taký čo to, vie by kvoli Porche, jachte na ceste okolo sveta a frajerke čo vyhrala miss minulý rok nemal mať na pc.sk čas :)

lamzalo fermat by sa v hrobe obracal ze ho zneuzili na prvy april :-D

fawrell - potom čo správne vysvetlil že riešenie neexistuje poznamenal "S googlom sa stal zivot prilis lahkym. Jedina vec na uvazovanie bola, ako zadat do googla "x na n-tu". Ale s tym si iste poradila vacsina ludi. Dalej je to uz len o googli. Co by ludia robili bez googla ..."

Tak, hádam aj tí nahnevaní majú tú trošku zmyslu pre humor, a tento náš 1. apríl nejako strávia :)Komentáre (50)
Vetec
ked som napisal do poznamky, ze nema riesenie, napisalo mi ze nespravne
vacropoli
tak pockat pockat... musim sa tohoto "1.aprila" zastat... ten tvoj nazor na spominaneho administratora je dost skreslený a asi niesi celkom v poriadku... sa spravas ako male nasrate decko nemam nic proti tomu ze sa stazujes na to ze si sa nemohol dostat do bazara, ale sak sa vyjadruj ako clovek nie len ako "nieco zaradujuce sa do skupiny primatov" tento web nefunguje vdaka tebe a neplatis ho ty... ale niekto kto sa na toto cele moze akurat tak vysrat a ked tu prides zajtra tak jednoducho ti napise ze server neexistuje 404 error... chapes? Administratori tu voci tebe/nam nemaju ziadnu povinnost vyplivajucu zo zakona alebo nejakej zmluvy tak sa ulkudni! mozes byt rad ze to tu funguje tak ako teraz... lebo neviem kto toto robi lepsie v podstate za nic...
Pavol Bobik
Az taki sikovni programatori nie sme aby script dokazal vyhodnocovat poznamky :) Aby nas script dokazal vyhodnocovat napisany text a jeho spravnost :)
Pavol Bobik
Toto je moj napad (tento 1. aprilovy zart), mozes staznosti adresovat mne. Zbytocne sa obuvas do Gaba :)
Snake
to sa reálne ani nedá, jedine podmienkami. na Lorda sa nedá nereagovať a vacropoli to povedal dokonale, ale inak žasnem nad "mentalitou" niektorých ľudí.
Vetec
tak potom vam to nepracovalo spravne.. presne som napisa "nema riesenie" bolo to okolo 11:00, kuki vsetky logy a budes to tam mat
GABO
Nejde o moje ego, tí ktorí ma poznajú vedia, že naozaj viem priznať chybu, viem diskutovať..s tým naozaj problém nemám. Ja som to len chcel dať na rovinu, že ako to je a hlavne reagoval na tvoj prvý naozaj nie "normálny" komentár. Myslím, že sme si to vyjasnili teda aspoň ja mám ten pocit...
Pavol Bobik
Programujes ? :) Napisal si to sice jasne, ale moznosti co napisat a ako napisat to iste je ohromne vela. To sa neda osetrit :) A neboj, ja to teraz kvoli peram prechadzam, uz 2 hodiny a este budem X. Nemozem predsa za spravne pokladat len "nema riesenie" a napr. "riesenie neexistuje " nie, ze ;)
Vetec
sorry, zle som to pochopil...
Vetec
pozeram futbal :))) tak ani neviem co citam..:)) a gooooool :)
Shatterhand
Aspon ste si spravili obraz o tom, kto vlastne(a s akym IQ) navstevuje vas vytvor(WEB). Na kritiku kaslite, Slovaci su narod, ktory najviac kritizuje. A kritizuje vsetko, ale sam to nespravi lepsie. Cize povzneste sa nad to. V prvej chvili som bol soknuty, ze co to ma byt, a neskor som zistil, ze to proste musim riesit. Chcel som to najprv skusmo, ale ked to nevyslo na 4 pokusy, tak som to chcel nejakou inou metodou. Avsak po pol hodine som dosiel na to, ze to bud nema riesenie, alebo som debil a nie maturant. Okrem toho is myslim ze nebola tragedia, ze sa nedalo na PC.sk dostat, lebo tam asi niekedy travime az moc casu, a jednodnovy frei nezaskodi :-) . A okrem toho sme o nieco mudrejsi, fakt to bol zaujimavy typek ten Fermat, nikdy by som si nemyslel ze bol pravnik.
popo
jaj, najskor som to 20 minut skusal, potom som vyguglil o co ide, ale kedze mi to nechcelo zobrat ziadnu (ani spravnu) odpoved tak ma to riadne sralo az som sa na to vykaslal, mohli ste to nechat pustene omnoho kratsie, inak to bolo fajn, aspon sa clovek zapotil ale aprilovym zartom by som to moc nenazval lebo ani to tak nenachytalo ako vytocilo
pEpinko
Myslim ze sa nikomu nic nestalo ked na cca den nesiel normalne web a zartik to bol dobry. Jeden z najlepsich, ktory som na webe dnes videl. Vsetci len vymyslali neexistujuce produkty... (Esteze Fermatovu vetu poznam dobre a nenapadlo ma to skusat na PC :))
Scorp
Ja som to už písal asi 10 krát, ale pokiaľ si bežný user, posledná vec, čo v rámci slušnosti môžeš, je takto silno pixlovať na nedostupnosť webu, ktorý dokonca s vypnutým js dostupný bol... keď odíde switch v serverovni a technik si bude škrábať prdel, si ten posledný komu to povie... keď odíde diskové pole, si ten posledný, koho to bude zaujímať... keď admin odíde na mesiac preč a dá si sem 301 na disney.com, aby nič nemusel riešiť, si zasa ten posledný, kto s tým niečo urobí... pokiaľ pc.sk nepatrí pod tvoj kábel, môžeš napísať maximálne - "Mne sa tu dnes nepáči." Ale takto... takto to slušné určite nie je.
scarinko
nie som zastanca takych ludi ako lord... ale mne to napr dneska vadilo, chcel som si daco najst v recenzii a pozret dajake testy a proste smola. Matiku som vzdal uz na vyske a vzdy ked vidim rovnicu kde je viac ako jedna neznama sa mi otvara nozik vo vacku. A este ked sa koli nej nemozem dakde dostat tak to uz som nemohol. Niekomu sa to mozno pacilo ale podla mna to bolo o nicom. tolko odo mna
marto
Trosku blby zart... Neporiadne som si precital to zadanie a tak som tam nasukal hned nuly samozrejme. Odporucalo ma to samozrejme do teplych krajin... Trosku mi unikol zmysel totho zartiku, pretoze ho vacsina odignorovala a Ti co vedia, ze riesenie neexistuje mali jednoducho smolu aj tak... Chvala bohu, ze 1. april je len raz do roka. Presli by sme si tu celu matiku... Skoda je len ze nikoho nic lepsie nenapadlo...
hvk
ja sa priklanam k scarinkovi....netvrdim ze lord to nenapisal ako sedlak ten svoj prvy prispevok,ale mne osobne tiez dnes vadilo,ze som sa nemohol dostat cez tu rovnicu.....bola to sice haluz,ale keby bolo aspon jednoznacne, ze bez JS sa cez to dalo ist...skoda,tak snad nabuduce sa to spravi cele inak.... P.S: Co sa tyka poznamok na DD-ho z jedneho ceskeho webu...este musite vela makoviek vypit a vela mlieka zjest,aby ste mali taky web (s minimalnym personalom....)
jackhammer
davam negativne,vobec ma to neoslovilo a uz vonkoncom nie pobavilo,volneho casu mam malo a ako ho vyuzijem je moja vec a ja som ho chcel vyuzit na navstevu pc.sk,mala tam byt nejaka moznost dostat sa na web,tolko odomna.
Mikhail
Kuuurnik chlapi tak toto Vam vyslo teda xDDDAle s tym prvym aprilom vcera som mal infarkt...Najprv mi priatelka povie ze je tehotna, potom bratranec ze mi nabural auto no a vrchol vsetkeho bolo ked som sa chcel ist sem ukludnit a pozrem a vyblafla na mna! takeho nehorazneho ,,matematika" ktory kvoli matike nikdy nebol vyznamenany lebo so 4-kou mozem ist tak akurat...Tak som si povedal toto snad nie je mozne...ale ze je 1.April na to som celkom zabudol...ake bolo krasne ked som vecer zistil ze to vsetko bola loz...boze nikomu to neprajem :D:D
Mikhail
Ale nechapem ludi co sa tu rozculuju...ano,aj ja mam rad tuto stranku,aj mna to spociatku nahnevalo ze som sa sem nedostal,aj po 4 hodinach pocitania s kalkulackou mi nedoplo ze je 1.april...tak reku ved co zajtra sa tam mrknem svet sa nezruti :D Verte mi,tito ludia za to ze sa staraju o to,aby sme mali kvalitne citanie nic nedostanu, a uprimne niekedy ked citam tie reakcie sa im divim ze s tym netresli o zem,lebo to niektore prispevky fakt hranicia uz s niecim na urovni inteligencie primatov...Takze Mila redakcia! Nedajte sa!!! Su tu stale ludia ktori si vasu pracu vazia a su vdacny za to ze tu mozu byt ! :)) Len tolko som chcel...dakujem...
baqq
ale mohli ste mi za to tiez nieco poslat, vsak je to dobre riesenie :D
Pavol Bobik
Pri tisicoch citatelov je tazke trafit sa do vkusu kazdemu, specialne v pripadoch akymi su kanadske zartiky. Skuste to brat tak ze nasim 1. aprilom bola mozno najmasovejsia lekcia matematiky v dejinach slovenskeho internetu :D Teraz uz asi nezabudnete co je Velka Fermatova veta ;)
Mikhail
Tak to si pis ze nezabudneme... :D:D:D:D...Poniektori urcite...xD
mirkoxxx
Smutne bolo ze autori tohoto artiku vysledky ani nekontrolovali mohlo sa stat ze ak by to nahodou robili v C alebo C++, tak ma uloha risenie napr a=256 b=256 c=256 n=4; 256^4 = 2^32 =0 ako viem ze to vobec nekontrolovali? poslal som tam cisla ktore mali vela cifier(mozno nie dost),ale ak by mali vypocitat tak by to trvalo viac ako par minut. PS. pera by nemal dostat nikto, lebo riesenie nikto nenasiel, velku fermatovu vetu pozna kazdy matematik, a koho by napadlo ze dostane pero za to tam posle ze to nema riesenie.
Pavol Bobik
a=256 b=256 c=256 n=4 - potom lava strana je dvojnasobkom pravej, a teda to neplati - neplati, darmo ze Ti to pocitac ukaze. Nerozumiem vobec co hovoris, ved ked programujes pouzivas rovnaku matematiku a beries do uvahy limity kompilatora-jazyka - ci Ty poznas dve matematiky ? :) A neboj, Tie Tvoje "nekonecne" cisla (jednotky) mi robili "radost" a musel som to v ten moment riesit. A povedz mi este jednu vec. Naozaj veris ze dokaz Fermatovej vety je chybny? Ergo dokonca ze nejakou brute force metodou vies najst v nom vynimku. Ak ano, tak, prespi aj dalsie lekcie matematiky :-D A ku kontrole - fakt je ten, ze som ju spravil, a potom vykomentoval lebo to nemalo zmysel. A pera, kto suhlasi s mirkoxxx-om nech ich neposielame ;)
Mikhail
Ja som sice spravne neodpovedal Ale pera posielajte sakra !!! :D Ja doprajem aj ostatnym ved co...sme ludia musime si pomahat...a nie zavidiet jeden druhemu aj nos medzi ocami...
yesper
Je to tam, konecne som nieco vyhral. Dakujem Vam za tento prvy april
bmw_case
Mne to nepride ani vtipne dokonca i trapne je silne slovo.. Hodne niekoho hranateho co cely den cumi do monitoru a slinta na klavesnicu.. Vtipne sa to moze zdat tak 10%z vas a "my ostatny" len nechapavo krutime hlavou.. Radsej ste mohli dat vsetkym ban abo otocit stranku o 180° azbuka, hocico ine len ne toto.. matiku nenavidim. A to studujem stavarinu.. Ale asi sa to ujalo uz len preto ze ma to prinutilo okomentovat clanok, skoda ze som sem vcera nezavital, mohol som mat uz dnes ban:)
Pavol Bobik
Dobre, cize preto ze niektori nenavidite matematiku tak ste teraz celi podrazdeni. To je velmi strasna vec ked si Vam niekto dovoli predlozit jeden priklad v ramci zartu. To je naozaj neodpustitelne. Ale povedzme, ok, nenavidis matematiku, a co Ti take zle spravila? Pocitace ktore mas asi rad by bez nej nefungovali, cela tato civilizacia by bez nej nemohla existovat. Ale Ty ju nenavidis, hmm.
matko86
Tak som už aj ja vyhral čosi :) Neviem čo sa tu rozčuľujete, ja tiež nemám moc v láske matiku, ale prísť na to, že rovnica nemá riešenie nebolo moc ťažké.
bmw_case
matiku nemam rad lebo ma nikdy nebavila, nikdy som v nej nevynikal aj ked je fakt ze teraz s nou prichadzam do kontaktu denno denne(statika,posudky atd.. )ale nikdy som neriesil co je za tym.. ..ide o to ze slovo "zart" nieje v tomto pripade na mieste, bo vtipne to vobec nebolo... Vtipny mi by mi prisiel povinny dotaznik s "otazkami" typu: Ake je tvoje heslo k mail schranke? Vnikal si uz niekedy do analu 40rocnej taxikarke? Mal si niekedy ekzem na lavej nohe?? atd ja neviem... Alebo verejna poprava uzivatelov co dastali ban.. Ide o to ze to bol skor trapas roka. Ale zase na druhej strane ste vzbudili pozornost a o to asi islo tak V TOMTO smere sa vam to zadatilo na 100% :) respect&peace
Mikhail
Ja matiku tiez nenavidim...ale nie preto ze by bola blba ona,ale preto ze som z nej blby ja,jednoducho ma to nebavi a houk...ale mna to i napriek tomu pobavilo :) cisla mam rad..hlavne ked je za nimi polozka Mhz/Ghz...a ked je cislo cim viac vacsie, tym viac sa mi ta ,,matika" viac paci :D:D:D
Pavol Bobik
Vec vkusu. Mne zas pride trapne pytat sa niekoho to co navrhujes Ty - a Tvoja otazka "Ake je tvoje heslo k mail schranke?". Vies, to by som naozaj nechcel vidiet reakcie citatelov po tejto otazke :)
bmw_case
sak presne o to ide,nie?? Vies si predstavit ako by to tu riesili??
Pavol Bobik
Vies, nasli by sa aj taki ktori by ho dali a potom by si uz bol navzdy prvy podozrivy keby sa im nieco s mailom(ami) ci informaciami v nom(nich) stalo.
Timeshifter
Bol prvý apríl? Bol! Bol to chyták? Bol! Keď ste to neočakávali, tak je to vaša chyba. Na stránku sa aj tak dalo obklukou dostať...
Timeshifter
Ináč, kedy bola posledná správna odpoveď? (či som náhodou medzi výhercami :D)
andyman
tento pokus o zart, ci sa to niekomu paci alebo nie, bol jasny krok vedla. Obhajoba v zmysle "vascine sa to pacilo" ? ale co tych XYZ dalsich ktorych to nas**lo ? Mimochodom o navstevnost nikto neprisiel, bo pc.sk sa normalne zobrazilo, ale ihned po tom sme boli presmerovany na "genialnu hadanku" takze cisielka vyzeraju dobre, aj ked realne tu bol len zlomok uzivatelov. opravte ma ak sa mylim.
Pavol Bobik
Mylis sa. Presmerovaci script bol navrchu sablony a google script bol dole na sablone (...). A ciselka predsa nie su Tvoj problem, ale nas a inzerentov - a ti maju k nim a statistikam plny pristup a svoje scripty v banneroch. Takze druhy krat si dva krat rozmysli co napises, nez nieco nedomyslene povies. A co presne Ta na nevinnom 1. aprilovom zarte nas**lo? To ze si nemal par hodin pristup na stranku ? Platis mi za to aby si mal? Pokial viem nie, pokial viem ja to platim, pokial viem nemam s Tebou ziadnu zmluvu o tom ze by som bol povinny Ti stranku spristupnit a udrziavat ju v chode ci platit obsah ktory tu je. Ale aj tak si nas**ty. Hmm.
andyman
treba si uvedomit ze aj napriek tomu ze my (uzivatelia) neplatime za stranku peniazmi, "platime" tym, ze sem pravidelne chodime, robime stranke navstevnost (netvrdim ze zalezi na to ci konkretne JA pridem alebo nepridem) neber ma ako jednotlivca, ale celu komunitu ku ktorej sa treba spravat na urcitej urovni, treba si premysliet vsetky dosledky a suvislosti pred tym nez zabalokujete na takmer cely den pristup neriesitelnou hadankou... ale ako vidim, kritika sa neprijma...
Pavol Bobik
Preco si myslis ze hovoris za komunitu, ci jej cast? Ved ked pouzivas statisticky argument, tak preco neberies do uvahy nas statisticky argument ze vacsine sa to pacilo? Mozem Ta ubezpecit ze statisticky sa vzdy najde urcity pocet nespokojnych ludi cize ich pritomnost nie je argument. Argument je ich podiel, a opakujem, vacsina to vzala pozitivne. Nevraviac ze to bol 1. aprilovy zart. Ublizil Ti nejako? A nie ze sa kritika neprijma. Ty predsa robis zaver a ja so zaverom polemizujem, ci to sa nesmie ?
andyman
mozeme to prebrat niekde na lanke a pod... nehcce sa mi to tu rozpisovat. "ublizilo" mi to tym sposobom, ze som nemohol vcera navstivit svoje oblubene forum ( ze to fungovalo od neviem kolkej vecernej hodiny mi je fuk, nesedim cely den pred kompom) v predchadzajucej sprave som sa zle vyjadril, samozrejme sa nepovazujem za celu komunitu, som len 1/1´000´000 ale to ze som nemohol ist na forum sa netyka len mna ale aj mnozstva dalsich ludi. To je predmetom mojeho nesuhlasu...
pastierik
Škoda, že odkaz pri "neúspešnom" vyriešení cez nulu bol uvedený odkaz na http://sk.wikipedia.org/wiki/Cel%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo, kde je napísané, citujem: "Celé čísla sa skladajú z prirodzených čísel (1, 2, 3, ...), NULY a záporných čísel (-1, -2, -3, ...)." Takže IMHO riešenie (-x) na (ľubovoľné nepárne číslo)+(x) na (to isté nepárne číslo)=0 na (to isté nepárne číslo) je riešenie spĺňajúce zadanie, lebo NULA je celé číslo. Fermatovu vetu som dovčera nepoznal (nevenujem sa tomuto odboru), preto ma prekvapilo (bral som to ako aprílový žart), že riešenie s nulou (a zrejme to takto pochopili aj iní) nevyhovuje.
Pavol Bobik
V zadani je viac krat napisane ze ide o hladanie celociselneho nenuloveho riesenia (konkretne za uvadzanym linkom na wikipediu je priamo napisane "s výnimkou nuly"). Preco nenulove riesenie? Jednoducho preto ze nulove riesenie je jasne, nenulove riesenie, jeho neexistencia je prave ta zaujimava cast veci, ta zahada co nedala mnohym spat.
pastierik
Je tam jasne napísané NENULOVÉ - všimol som si až teraz, ďakujem :) Inak som sa včera výborne zabával aj na iných podobných žartíkoch, môj favorit je tento článok: http://www.linuxexpres.cz/hry/vyvojarum-openoffice-org-dojdou-bugy-ubuntu-hleda-svou-tvar
zwARO
vyhral som pero:-D
AmOK
Rovnicu som riesil poctivo asi pol dna (vedomy si toho, ze je 1.april), negooglil som z principu. Po par hodinach som dospel k presvedceniu, ze nema riesenie, alebo som idiot a urcite nas bolo viac. ;) Tak som sa tesil, ze sa zasmejem aspon 2.aprila, ked budem vidiet tuto diskusiu... Sorry RP, cenim si snahu, ale ked ked to nema byt supa, tak aspon ja osobne potom neriesim. Toto mi prislo ako taky vyvar z Repete. Pripajam sa k anymanovi a vulgarnej mensine. P.S.: Som skor za uprimnost, nez ritolezecke reci o tom ako som sa na tom naramne zabaval, aj ked nepopieram, ze zopar skutocnych akademikov sa na fore najde. ;)
axis
To malo byt akoze vtipne? Vtipne bolo to co urobili na CDR.cz ked nejakeho spekulanta (aj ked to nakoniec udajne nebol spekulant) s domenami navnadili zaregistrovat bezcennu domenu pod vidinou velkeho zisku. Tomu ja hovorim sranda.
matko86
Paráda, konečne v mojom živote som čosi vyhral, vďaka za príjemnú úlohu na 1. apríla všetkým, ktorí v tom majú prsty ( a to matiku nemám rád, ale riešenie je pomerne jednoduché). Teším sa na pero:)
lordjustice2
Takže. Ku vám niektorým agresívnym jedincom, ktorí sa tu do mňa pustili... Akým právom ma urážate? Neviem či trpíte nejakými komplexami menejcennosti, ale ja vo svojom príspevku som NIKOHO! neurazil. Len som povedal priamo, čo si o vašom "omyle" myslím. Prepáčte mi ak niesom pokrytec a neopisujem niekoľkými vetami vec, ktorú môžem povedať jedným a v tomto prípade naozaj výstižným slovom. Ak ste naučení vyzerať za každú cenu ako slúšňáčikovia a necháte si kedykoľvek ochotne nasrať na hlavu, je to len a len váš problém. Ja za môj príspevok som si od vás vyslúžil prirovnania ku "mentálom", primitívom, primátom a tupcom. A opäť, ja som nikoho neurazil! Tak kto je tu potom ten primát, primitív a tupec???!!! Celý problém je vo vašej nadutosti a pýche. Ku vášmu vyjadreniu "väčšine sa to ľúbilo" snáď len toľko, že musíte lepšie pozerať. Počet nespokojencov je očividne väčší ako menšinový. Je výrazný. Tak ak nieste schopní prijať kritiku, tak môžte urážať aj celú tu "menšiu" polovicu nespokojných a snád sa vám ulaví akí ste dokonalí...pokrytci. A na záver otázka. Keď si všetci nespokojní podľa vás môžu zabaliť svojich päť švestiek tak načo ten web robíte? Aby si gabo zvyšoval obrat svojich predražených produktov? Naopak chlapci , smiešny ste tu jedine vy....
Pridať nový komentár
TOPlist