O2 bilancuje rok 2016, teší vyšší počet zákazníkov aj dátovej prevádzky