EN

Príbeh o sieťach, časť štvrtá – fyzická vrstva

Predchádzajúci diel sme sa pozreli na zúbok linkovej vrstve a bližšie sme prebrali najrozšírenejšiu linkovú technológiu, ktorou je Ethernet. Dnes sa budeme venovať poslednej, fyzickej vrstve.


Fyzická vrstva (L1)

Pod pojmom fyzická vrstva si niektorí z vás možno predstavia niečo hmatateľné – fyzické. Sčasti budete mať pravdu. Fyzická vrstva sa totiž zaoberá káblami a konektormi. Stará sa o prenos dát vo forme bitov po médiu. Kľúčovými úlohami tejto vrstvy je tiež kódovanie a modulácia. Kódovanie je prevod dát linkovej vrstvy do postupnosti bitov vhodnej pre prenos médiom. Modulácia je zmena istej vlastnosti signálu, ktorou sa vyjadrí hodnota prenášaného bitu. 
 
 
Fyzická vrstva má veľmi veľký vplyv na výslednú rýchlosť komunikácie. V súvislosti s tým ozrejmíme pojmy ako bandwidth, throughput a goodput.
Bandwidth (šírka pásma) sa dá chápať, ako maximálne teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť na danej linkovej a fyzickej technológii. 100Mbps Ehternet má tak bandwidth 100Mbps.
Throughput (priepustnosť) označuje objem prenesených dát vrátane hlavičiek jednotlivých vrstiev a iných režijných údajov za istý časový úsek. Throughput je vždy menší ako bandwidth kvôli prenosu rôznych doplnkových správ, kolíziám, poruchám pri prenose...
Goodput (užitočná priepustnosť) predstavuje objem prenesených používateľských dát za určitý časový úsek. Jedná sa o tie dáta, ktoré majú pre užívateľa zmysel, o dáta bez hlavičiek a režijných údajov. Z logiky napísaného vyplýva, že goodput je vždy menší ako throughput nakoľko už neobsahuje hlavičky a iné doplnkové informácie.
 
 
Komentáre (1)
R
druhy obrazok(T568B) na crossover zapojeni ma dvakrat par 3.
Pridať nový komentár
TOPlist