EN

Využitie kvantových vlastností svetla na prenos informácií

Výskum v tomto obore by mal značne zlepšiť a vylepšiť komunikáciu, výpočtovú techniku...

Vedcom z University of Rochester a Cornell University sa podarilo pokoriť ďalší míľnik vo vývoji nových telekomunikačných sietí, ktoré fungujú na báze výmeny fotónov na veľké vzdialenosti, ktoré sú kľúčovými prvkami kvantových výpočtov a kvantových komunikačných systémov. Vedecký tím navrhol uzol v nanometrickej mierke vyrobený z magnetických a polovodičových materiálov, ktoré by mohli interagovať s inými uzlami pomocou laserového svetla na emitovanie a prijímanie fotónov.

Samotný uzol pozostáva zo 120 nanometrov vysokých stĺpov umiestnených v rade. Pole je skonštruované tak, aby každý stĺp slúžil ako pozičný marker pre kvantový stav, ktorý môže interagovať s fotónmi a súvisiace fotóny môžu potenciálne interagovať s inými miestami v celom zariadení. Táto technológia má potenciál spojiť kvantové uzly na veľkú vzdialenosť a to až na subatomárnej úrovni.

Projekt nadväzuje na prácu, ktorú laboratórium Vamivakas uskutočnilo v posledných rokoch pomocou diselenidu volfrámu (WSe2) v takzvaných Van der Waalsových heteroštruktúrach. Táto práca využíva vrstvy atómovo tenkých materiálov na vytvorenie alebo zachytenie jednotlivých fotónov. 

Zdroj: Phys,

Pridať nový komentár
TOPlist