Vplyv veľkých inštalácii solárnych a veterných elektrárni na Sahare na miestnu klímu

Je známe, že veterné a slnečné elektrárne v regiónoch, v ktorých sa nachádzajú lokálne ovplyvňujú teplotu, vlhkosť a ďalšie parametre klímy, čo môže byť prospešné alebo škodlivé. Nová štúdia z oblasti modelovania klímy zistila, že masívne veterné a solárne inštalácie elektrárni v púštiach Sahary a susedných stepných oblastiach Sahelu by zvýšili miestnu teplotu, zrážky a pokrytie vegetáciou. Celkovo výskumníci uvádzajú, že tieto účinky budú pre región pravdepodobne prínosom.

Štúdia, zverejnená v časopise Science, patrí medzi prvé modely klimatických vplyvov veterných a solárnych zariadení, ktorá zohľadňuje, ako vegetácia reaguje na zmeny teploty a zrážok, uviedol vedúci autor článku Yan Li, postdoktorálny výskumník prírodných zdrojov a prírodných vied na Illinoisskej univerzite.

"Predchádzajúce modelové štúdie ukázali, že veľké veterné a slnečné farmy môžu priniesť významnú zmenu klímy na kontinentálnej škále," povedal Li. "Ale nezahrnutie spätných väzieb spôsobených vegetáciou môže spôsobiť, že modelované klimatické vplyvy sa veľmi líšia od od skutočnosti."

Nová štúdia, vedená spoločne s Eugeniou Kalnayovou a Safom Motesharreiom na Marylandskej univerzite, sa z viacerých dôvodov zamerala na Saharu. "Vybrali sme ju, pretože je najväčšou púšťou na svete. je riedko osídlená; je veľmi citlivá na zmenu krajiny; a je v Afrike a v blízkosti Európy a Blízkeho východu, ktoré majú veľké a rastúce energetické nároky," povedal.

Veterné a slnečné farmy simulované v štúdii by pokryli viac ako 9 miliónov štvorcových kilometrov a vytvorili by v priemere asi 3 terawatty (veterné) a 79 terawattov (solárne) elektrickej energie. V roku 2017 bol celosvetový dopyt po energii len 18 terawattov, takže je to očividne oveľa viac energie, ako je v súčasnosti potrebné na celom svete," uviedol Li.

Model odhalil, že veterné elektrárne spôsobujú regionálne otepľovanie teploty vzduchu nízko na zemou, s väčšími zmenami v minimálnych teplotách než v maximálnych teplotách.

"Väčšie otepľovanie prebieha v noci, pretože veterné turbíny môžu zvýšiť vertikálne miešanie a priniesť horúci vzduch zhora," napísali autori.

Zrážky v regiónoch s inštaláciami veterných fariem vzrástli v priemere o 0,25 milimetrov na deň."Bolo to zdvojnásobenie zrážok oproti tomu, čo bolo vidieť v kontrolných pokusoch," povedal Li.  
 

Veľké veterné a solárne zariadenia v Sahare by zvýšili zrážky, tvrdí nová štúdia. Grafika od Eviatar Bach, CC-BY 4.0

V Saheli sa priemerné zrážky zvýšili o 1,12 milimetrov za deň, keď boli prítomné veterné elektrárne. "Toto zvýšenie zrážok zase vedie k zvýšeniu vegetačného pokrytia, vytváraním pozitívnej spätnej väzby," povedal Li.

Solárne farmy mali podobný pozitívny vplyv na teplotu a zrážky. Na rozdiel od veterných fariem, solárne polia mali veľmi malý vplyv na rýchlosť vetra.

"Zistili sme, že rozsiahla inštalácia solárnych a veterných elektrární môže priniesť viac zrážok a podporiť rast vegetácie v týchto regiónoch," povedala Kalnayová. "Nárast zrážok je dôsledkom zložitých vzájomných interakcií medzi pevninou a atmosférou, ktoré vznikajú, pretože solárne panely a veterné turbíny vytvárajú drsnejšie a tmavšie povrchy."

"Nárast zrážok a vegetácie v kombinácii s čistou elektrickou energiou v dôsledku slnečnej a veternej energie by mohol pomôcť poľnohospodárstvu, hospodárskemu rozvoju a sociálnemu blahobytu v Sahare, Saheli, na Strednom východe a v ďalších blízkych regiónoch," povedal Motesharrei.

Zdroj: news.illinois.edu

 

Pridať nový komentár
TOPlist