Veľké požiare priniesli zvýšené prietoky riek

, Autor: Tlačové správy z vedy

Veľké požiare spôsobujú nárast prietoku riečnych tokov, ktorý môže trvať roky alebo dokonca desaťročia. Hovorí nová analýza z 30 rokov údajov z kontinentálnych USA.

Zvýšené prietoky riek sú dobrou aj zlou správou. Dobrou správou je, že viac vody môže byť výhodou, aby slúžila ako zásoba v časoch keď je voda vzácna. Zlou správou je, že viac vody môže byť aj na škodu, najmä pokiaľ ide o zvýšenie kontaminantov, ako sú sedimenty alebo živiny, spôsobené väčším odtokom, ktorý nasleduje po stratách vegetácie.

Predpísané vypaľovania na druhej strane neviedlo k významným zmenám prietokov riek.

"To naznačuje, že menšie predpísané vypaľovania môžu byť nástrojom riadenia potenciálneho zníženia hrozby väčších požiarov a vytvorenia odolnejších lesov bez toho, aby mali významný vplyv na výnosy vody," uviedol druhý korešpondujúci autor Kevin Bladon z Oregonskej štátnej univerzity.

Zistenia sú dôležité, pretože prinášajú nové poznatky o tom, ako by sa manažéri vodných zdrojov mali pozerať na požiare, najmä so vzrastajúcou frekvenciou vážnych požiarov súvisiacich s globálnymi klimatickými zmenami.

Bladon, hydrológ na Lesníckej fakulte OSU, a jeho spolupracovníci sa zamerali na tri desaťročia údajov o požiaroch, klíme a prietokov riek zo 168 povodí v dolných 48 štátoch.

V povodiach, kde sa spaľovalo viac ako 19% lesov, sa výrazne zvýšil ročný prietok riek.

"Dopady veľkých požiarov na povrchové sladkovodné zdroje neboli predtým v tomto rozsahu skúmané, ani neboli zohľadnené v regionálnych vodohospodárskych stratégiách," povedal Bladon. "Ale počet veľkých požiarov rastie a zvyšujú sa obavy z ich vplyvu na vodu v našich lesných tokoch a na pitnú vodu."

Viac ako dve tretiny obcí v USA dostávajú pitnú vodu zo zdroja, ktorý pochádza z lesa, povedal.

"Sledujte vodu späť z kohútika vo vašej kuchyni a začnete vidieť, prečo je dôležité postarať sa o to, čo sa môže stať, keď je v lese, odkiaľ pochádza vaša voda, veľký oheň," povedal. "A kvôli veľkému počtu miest, na ktoré sme sa pozreli, môžeme s reálnou mierou dôvery povedať, že vzhľadom na to, že sa spaľuje oblasť a zvyšuje závažnosť požiarov, tak rastie aj vplyv na ročné výnosy vody."

Bladon poznamenáva, že takmer pol storočia do konca deväťdesiatych rokov minulého storočia, trendy v požiaroch boli buď stabilné alebo klesajúce.

"Zrazu je tu inflexný bod a krivka rastie pokiaľ ide o oblasti spálenia," povedal. "Minuli sme (ako národ) 500 miliónov dolárov ročne na boj proti požiarom a od roku 2000 vyrástli náklady rádovo 2 miliardy dolárov ročne. Potláčanie a odhaľovanie lesných požiarov si teraz vyžiada viac ako polovicu rozpočtu americkej lesnej služby. Musíme nájsť cestu z tohto bežiaceho pásu."

Existujú dva faktory, ktoré spôsobili nárast požiaru, povedal Bladon: všeobecne teplejšie, suchšie podnebie, a palivo vo väčších množstvách, ktoré zanechalo toto podnebie .

"Teraz, keď horia lesy, spália sa oveľa viac ako predtým," povedal. "Jedno percento požiarov, tých s vysokou závažnosťou, skonzumuje 90 až 95 percent peňazí vynaložených na potláčanie požiarov - ide o peniaze, ktoré sa odoberajú z riadiacich činností, ktoré by mohli slúžiť na zníženie pravdepodobnosti silných požiarov a produkciu zdravších lesov. "

Účinky požiarov na prietok vody sú najvýraznejšie na západe, kde klimatické tendencie smerujú k teplému miernemu alebo vlhkému kontinentu. Napriek pravidelným suchám zaznamenala polosuchá dolná oblasť Colorado najväčší nárast prietokov spôsobený požiarom.

"Ľudia vidia a cítia dym z požiarov, a keď je preč, myslia si, že to skončilo," povedal Bladon. "V skutočnosti však dopad na iné hodnoty, ako je voda, začína práve v tomto bode."

Zistenia boli zverejnené tento týždeň v Nature Communications. Výskumníci z Forest Service a oddelenia energetiky USA spolupracovali na štúdii a tieto dve agentúry poskytli aj finančnú podporu výskumu.

Zdroj: today.oregonstate.eduwww.nature.com

 

 

Kľúčové slová
globálne otepľovanie
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist