Vedci sa pokúšajú skvapalniť svetlo pri izbovej teplote

Fyzici sa pokúšajú pokoriť ďalšiu métu a chcú skvapalniť svetlo pri izbovej teplote.

O fotónoch sa stále uvažuje ako o vlnách a časticiach, lenže za určitých špecifických podmienok sa fyzikom podarilo z týchto vlno-častíc vytvoriť aj "super-tekutinu". Lenže, aby sa im experimenty so svetlom podarili, musia pracovať s teplotami blízkymi absolútnej nule (−273,15 °C). Toto tekuté svetlo sa dá kategorizovať ako BEC, teda Bose-Einstein Condensate (Bose-Eisteinov Kondenzát), pričom na tieto kondenzáty už neplatí "klasická" fyzika, ale kvantová. Tieto super-tekutiny dokážu veľmi dobre viesť elektrickú energiu, ale majú aj nevýhodu a tou je, že existujú veľmi krátko.

Výskumníkom sa podarilo vytvoriť túto exotickú tekutinu tvorenú z fotónov, pri izbovej teplote. Experiment sa odohral ešte v roku 2017, kedy vedci použili ultra tenký film vyrobený z organických molekúl, ktorý postavili medzi dve vysoko-reflexné zrkadlá. Následne bola táto sústava zrkadiel a filmu podrobená 35 femto-sekundovému laserovému záblesku, kedy táto intenzívna reakcia fotónov viedla k vytvoreniu super-tekutiny. Podľa vedcov reagovali fotóny s kvázi-časticami zvanými aj ako excitóny. Tieto excitóny vnášajú dipólový moment, spolu v kombinácii s dipólom elektromagnetického poľa, vďaka čomu vzniká párovanie excitónov s fotónmi. Výsledkom tejto reakcie je polariton, ktorý je z polovice tvorený fotónom a z polovice hmotou. Polariton je považovaný za kvázi-časticu.

Ak sa vedcom podarí "vyladiť" tvorbu super-tekutého svetla, našla by si táto technológia využitie napríklad v počítačovom odvetví, zdravotníctve a podobne.

Zdroj: InterestingEngineering,

Komentáre (1)
Tom

mňa by aj tak viac potešila voda v prášku

Pridať nový komentár
TOPlist