Väčšie tímy v IT a vede nie sú vždy lepšie

Analýza 65 miliónov projektov viedla k výsledku, že menšie tímy vytvárajú inovatívnejší výskum.

V dnešnej vede a biznise je čoraz častejšie počuť, že riešenie veľkých problémov si vyžaduje veľký tím. Ale nová analýza viac ako 65 miliónov dokumentov, patentov a softvérových projektov zistila, že menšie tímy produkujú oveľa viac prelomový a inovatívny výskum.

V novom článku, ktorý publikoval Nature, výskumníci z Univerzity v Chicagu skúmali 60 rokov publikácií a zistili, že menšie tímy mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť zavádzania nových myšlienok do vedy a techniky, zatiaľ čo väčšie tímy častejšie rozvíjali a upevňovali existujúce poznatky.

Zatiaľ čo veľké aj malé tímy sú nevyhnutné pre vedecký pokrok, zistenia naznačujú, že by sa mali opätovne posúdiť najnovšie trendy v politike v oblasti výskumu a financovania veľkých tímov.

"Veľké tímy sú takmer vždy konzervatívne. Práca, ktorú produkujú, je podobná pokračovaniu; veľmi reaktívne s nízkym rizikom", povedal spoluautor štúdie James Evans, profesor sociológie, riaditeľ Knowledge Lab UChicago a popredný predstaviteľ kvantitatívnych štúdií o tom, ako sa objavujú nové myšlienky a technológie.

"Väčšie tímy vždy vyhľadávajú bezprostrednú minulosť, vždy stavajú na včerajších hitoch. Zatiaľ čo malé tímy, robia divné veci - oni sa dostanú ďalej do minulosti, a trvá dlhšie, kým iní pochopia a ocenia potenciál toho, čo robia."

Knowledge Lab je unikátne výskumné centrum, ktoré kombinuje prístupy "vedy o vede" zo sociológie s explozívnym rastom digitálnych informácií, ktoré sú k dispozícii o histórii výskumu a objavovania. Využitím pokročilých výpočtových techník a vývojom nových nástrojov výskumní pracovníci Knowledge Labu rekonštruujú a skúmajú, ako množstvo poznatkov v priebehu času rastie a ovplyvňuje náš svet a prinášajú náhľady, ktoré môžu poháňať budúcu inováciu.

Štúdia v Nature zozbierala 44 miliónov článkov a viac ako 600 miliónov citácií z databázy Web of Science, 5 miliónov patentov z amerického patentového a obchodného úradu a 16 miliónov softvérových projektov z platformy Github. Každá jednotlivá práca v tejto masívnej množine údajov bola potom ocenená výpočtom toho, nakoľko bola prelomová ma poli vedy alebo techniky.

"Intuitívne, prelomový článok je ako Mesiac počas zatmenia; zatieňuje Slnko - myšlienku, na ktorej sa stavia - a presmeruje každú budúcu pozornosť na seba," povedal spoluautor štúdie Lingfei Wu, postdoktorálny výskumník na University of Chicago a Knowledge Lab. "Skutočnosť, že väčšina budúcich prác cituje len ohniskový článok a nie citácie v ňom, je dôkazom "novosti" ohniskovej práce. Preto môžeme použiť toto meranie, ktoré pôvodne navrhli Funk a Owen-Smith, ako proxy (vhodný popisný parameter) na vytvorenie nových smerov v histórii vedy a techniky."

V článkoch, patentoch a softvérových produktoch sa prelomovosť výrazne znížila pridaním každého ďalšieho člena tímu. Rovnaký vzťah sa objavil vtedy, keď autori kontrolovali publikačný rok, tému alebo autora, alebo testovali podsúbory údajov, ako napríklad články o Nobelovej cene. Dokonca aj recenzované články, ktoré jednoducho zhromažďujú zistenia z predchádzajúcich publikácií, sú viac prelomové, keď ich vydáva menej ľudí, uviedla štúdia.

Hlavným hnacím motorom rozdielu v prelomovosti medzi veľkými a malými tímami sa zdalo byť, ako každý zaobchádza s históriou svojho oboru. Väčšie tímy s väčšou pravdepodobnosťou citovali novší, vysoko citovaný výskum vo svojej práci, stavajúc na minulých úspechoch a priznávajúc problémy, ktoré už boli v ich teréne. Naopak, menšie tímy častejšie citovali staršie, menej populárne nápady, hlbšie a širšie vyhľadávali informácie, ktoré vytvárajú nové smery vo vede a technike.

"Malé tímy a veľké tímy majú rozdielny charakter," povedal Wu. "Malé tímy si zapamätajú zabudnuté nápady, kladú otázky a vytvárajú nové smerovanie, zatiaľ čo veľké tímy naháňajú hotspoty a zabúdajú na menej populárne nápady, odpovedajú na otázky a stabilizujú zavedené paradigmy."

Analýza ukazuje, že malé a veľké tímy zohrávajú dôležitú úlohu vo výskumnom ekosystéme, pričom prvé vytvárajú nové, sľubné náhľady, ktoré rýchlo rozvíjajú a zdokonaľujú väčšie tímy. Niektoré experimenty sú tak drahé, ako LHC, alebo tie na hľadanie tmavej energií, že môžu byť odpoveďou jedinej masívnej spolupráce. Ale ďalšie zložité vedecké otázky môžu byť efektívnejšie sledované súborom nezávislých, riskujúcich malých tímov namiesto veľkého konzorcia, tvrdia autori.

"V kontexte vedy sa po celom svete financujú stále väčšie a väčšie tímy," povedal Evans. "Čo náš výskum navrhuje je, že by ste mali chcieť financovať väčšiu rozmanitosť prístupov. To naznačuje, že ak chcete naozaj stavať vedu a technológiu, musíte sa správať ako rizikový kapitál skôr než ako veľká banka - chcete financovať veľa menších a značne oddelených snáh, aby ste zlepšili pravdepodobnosť veľkého úspechu."

"Väčšina vecí bude zlyhávať, alebo nebude v svojej oblasti prelomovou. Výsledkom ale bude skutočná optimalizácia zlyhania," dodal Evans. "Ak chcete urobiť objav, musíte hazardovať."

Citácia: “Large Teams Develop Science and Technology; Small Teams Disrupt It” Nature Feb. 13, 2019. Doi: 10.1038/s41586-019-0941-9

Zdroj: news.uchicago.edu

Pridať nový komentár
TOPlist