Tmavá hmota ako zdroj gama lúčov?

Tmavá hmota by mala byť zodpovedná za nadbytok gama lúčov vychádzajúcich zo stredu galaxií.

Astronómovia už dlhšiu dobu pozorujú zo stredu Mliečnej cesty prebytok gama lúčov, ktorých energia bola rovná, alebo bola nad hodnotu jedného Giga-elektrón Voltu. Je to viac ako dvetisíc násobok hmotnosti elektrónu. Astrofyzici sa doteraz snažia zistiť pôvod týchto lúčov, pričom skúmali, či za týmto javom nemôžu byť pulzary v okolí galaktického stredu. Padla aj teória, že za prebytkom gama lúčov môže byť tmavá hmota, ktorá podľa doterajších zistení zatiaľ interaguje len gravitačne.

Tým, či je za prebytkom gama lúčov zodpovedná tmavá hmota sa zaoberala jedna štúdia, ktorá sa opierala o dáta nazbieraných z LAT (Fermi Large Area Telecope). Pritom vedec - Mattia di Mauro stojaci za touto štúdiou použil analytickú techniku minimalizujúcu neurčitosť astrofyzikálneho pozadia prijatím viacerých modelov. Použitá metodika poskytla nové informácie o priestorovom rozložení prebytočného gama žiarenia. Podľa di Maura ak by bola za prebytok zodpovedná interakcia atómov s kozmickými lúčmi, bol by pôvod gama lúčov viacej rozložený v priestore. Lenže podľa jeho štúdie sa priestorová distribúcia nemení ako funkcia energie.

Tento aspekt pritom nikdy nebol pozorovaný a ponúka nový pohľad na tmavú hmotu. Vedec si myslí, že takto možno interpretovať prítomnosť tmavej hmoty. Samotná analýza pritom ukazuje, že prebytok gama lúčov pochádza zo stredu galaxie, kde aj zároveň najväčšia koncentrácia tmavej hmoty.

Objavila sa aj druhá štúdia, ktorá skúma platnosť hypotézy temnej hmoty pomocou teoretického modelu. Tento model mal demonštrovať či existenciu tmavej hmoty neovplyvňujú anomálie zaznamenané na astrofyzikálnom pozadí. Medzi ne napríklad patrí aj nadbytok pozitrónov. Publikácia bude v blízkej dobe publikovaná.

Pridať nový komentár
TOPlist