Svetový rekord v materiálovom výskume z Viedne

Výskum realizovaný na Technickej Univerzite vo Viedni priniesol nový typ materiálu, ktorý veľmi efektívne generuje elektrický prúd z rozdielov teploty. 

Termoelektrické materiály generujú vďaka Seebeckovmu efektu elektrické napätie, ak je  na ich koncoch rozdielna teplota. Napätie závisí od Seebeckovko koeficientu zT a rozdielu teplôt. Čim vyšší koeficient, tým väčšie napätie a tým väčší generovaný elektrický prúd. Najlepšie súčasné materiály dosahovali hodnoty zT medzi 2.5 a 2.8. Nový materiál z Technickej Univerzity vo Viedni túto hodnotu zdvojnásobuje na rozsah približne 5 až 6. Je zložený z tenkých vrstiev železa, vanádia, wolfrámu a hliníka nanesených na povrch kremíkového kryštálu. Takéto zloženie vedie k menej pravidelnej kryštalickej štruktúre materiálu, čo sa z hľadiska termoelektrických vlastností ukázalo byť veľkou výhodou.


Prof. Ernst Bauer viedol výskum nového materiálu. Credit: TU Wien

Nový materiál umožní stavbu senzorov a malých procesorov, ktoré sa dokážu zásobovať energiou bez potreby ich pripojenia k  vonkajšiemu zdroju. Autor výskumu vidia veľký potenciál využitia v senzoroch pre IoT (internetu vecí). IoT potrebuje mnoho senzorov a je veľkou výhodou ak ich nepotrebujete napájať cez pripojenie na elektrickú sieť.

Výsledky výskumu autori publikovali v článku v magazíne Nature.

Zdroj: www.tuwien.at

 

Pridať nový komentár
TOPlist