Štúdia DNA odhaľuje milénium obchodovania s treskou

, Autor: Tlačové správy z vedy

Nórsko je známe svojou treskou. Úlovky z polárnej oblasti Arktídy, ktoré sa každoročne získavajú z jej severného pobrežia, sa vyvážajú do celej Európy od Británie na jej "fish and chips" po španielske bacalao.

Nová štúdia zverejnená v časopise PNAS naznačuje, že nejaká forma tohto celoeurópskeho obchodu s nórskou treskou existuje už tisíc rokov.

Najnovší výskum univerzít v Cambridge a Oslo a Strediska pre pobaltskú a škandinávskú archeológiu v Šlezvicku, prináša analýzu starej DNA extrahovanej zo zvyškov jedál z rýb z vikingských čias. Štúdia analyzovala päť kostí tresiek z obdobia medzi rokmi 800 a 1066 n.l., ktoré sa nachádzali v bahne bývalých prístavov Haithabu, raného stredovekého obchodného prístavu na pobreží Baltského mora. Haithabu je dnes historické miesto v modernom Nemecku, vtedy mu však vládol kráľ Dánov.

DNA z tresky obsahovala genetické podpisy pozorované v populácii Arktídy, ktorá plávala pri pobreží Lofoten: severného súostrovia, ktoré je stále centrom nórskeho rybárskeho priemyslu. Výskumníci tvrdia, že zistenia ukazujú, že zásoby "stockfish" - starodávneho jedla zo sušenej tresky populárneho dodnes - boli prepravované tisícky kilometrov od severného Nórska do Baltického mora už počas Vikingskej éry.

Pred touto štúdiou, nebol žiadny archeologický ani historický dôkaz o európskom obchode so živými rybami pred 12. storočím. Zatiaľ čo budúca práca sa bude zaoberať ďalšími rybami, malá veľkosť a počet vzoriek použitých v štúdii zabránila výskumníkom určiť, či sa treska prepravovala kvôli obchodu, alebo sa jednoducho použila ako výživa pri plavbe z Nórska.

 Zdá sa však, že kosti z Haithabu poskytujú prvý dôkaz o tom, že ryby ulovené v severnom Nórsku sú konzumované na pevnine v Európe - čo naznačuje, že európsky obchod s rybami, ktorý zahŕňa významné vzdialenosti, funguje - už tisícročie.

"Obchodované ryby boli jednou z prvých komodít, ktoré začali úzko spájať európsky kontinent," hovorí Dr. James Barrett, hlavný autor štúdie z University of Cambridge. "Haithabu bolo počas raného stredoveku dôležitým obchodným centrom. Miestom, kde sa sever stretol s juhom, pohan sa stretol s kresťanom a tí, ktorí používali mincu, stretli tých, ktorí používali striebro podľa hmotnosti. Extrahovaním a sekvenovaním DNA zo zvyškov kostí starých rýb v Haithabu sme dokázali vysledovať zdroj ich potravy až po tresku žijúcu v Barentsovom mori."

"Táto populácia tresky škvrnitej v Arktíde je stále vysoko cenená - dnes sa chytá a vyváža do Európy. Naše zistenia naznačujú, že požiadavky na tento arktický proteín začali ovplyvňovať ekonomiku a ekológiu Európy už vo Vikingskom veku."

Stockfish je biela ryba zachovaná jedinečnou klímou severného Nórska, kde sa zimná teplota pohybuje okolo bodu mrazu. Treska je tradične zavesená na drevených rámoch, aby ju chladný vzduch mohol usušiť. Niektoré stredoveké záznamy naznačujú, že Stockfish - populárne jedlo z tresky bolo jedlé dokonca až desať rokov po konzervácii.

Výskumný tím tvrdí, že nové zistenia poskytujú určité potvrdenie o jedinečnom príbehu plavby Ohthera z Hålogalanda z 9. storočia: vodcu Vikingov, ktorého návšteva kráľa Alfreda v Anglicku vyústila do historických záznamov o niektorých jeho výpadov.

"V záznamoch vložených Alfredovými pisármi do prekladu skorého textu z 5. storočia Ohthere opisuje plachtenie z Hålogaland do Haithabu," hovorí Barrett. Hålogaland bola najsevernejšia provincia Nórska. "Hoci nie je uvedený žiadny prepravovaný tovar zo sušených rýb, mohlo by to byť nespomenuté preto, že to bolo úplne samozrejmé," hovorí Barrett. "Dôkazy o rybích kostiach sú v súlade s textom Ohthere, čo dokazuje, že sa takéto plavby medzi severným Nórskom a kontinentálnou Európou vyskytovali."

"Vikingský svet bol zložitý a prepojený. Je to svet, v ktorom náčelník zo severného Nórska zdieľal Stockfish s Alfrédom Veľkým. Svet, kde obyvatelia mesta kozmopolitného prístavu v baltskom fjorde mohli byť zásobovaní z arktického mora stovky kilometrov ďaleko."

Sekvenovanie starých genómov tresky sa uskutočnilo na univerzite v Osle, kde vedci študujú genetické zmeny atlantickej tresky v snahe vyvrátiť antropogénne vplyvy na tieto populácie rýb. "Rybolov, najmä tresky, má zásadný význam pre osídlenie Nórska počas tisícok rokov. Spojením rybolovu v zime s poľnohospodárstvom v lete mohli byť celé oblasti severného Nórska zabezpečené spoľahlivým spôsobom," hovorí Bastiaan Star z University of Oslo, prvý autor novej štúdie.

Star poukazuje na dizajn nových bankoviek Nórska, ktoré predstavujú obraz tresky, spolu s vikingskou loďou, ako príklad kultúrneho významu tresky, v tejto časti Európy. "Chceme vedieť, akým vplyv mala história intenzívneho využívania-lovu pokrývajúca tisícročia na tresku Atlantického oceánu a používame metódy na výskum starých DNA na prešetrenie tohto problému."

Štúdia bola financovaná Výskumnou radou Nórsko a Leverhulme Trust.

Zdroj: www.cam.ac.uk

 

 

Kľúčové slová
archeológia
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist