EN

Šifrovanie správ pre Messenger a Instagram príde najskôr v 2023

Meta (predtým Facebook) už skôr avizoval, že end-to-end šifrovanie správ nasadí vo svojich aplikáciách Messenger a Instagram budúci rok. Z najnovších informácii od spoločnosti však vyplýva, že sa tak nestane skôr ako v roku 2023.

Zdržanie spôsobuje vývoj systému, ktorý umožní, že spoločnosť bude môcť naďalej predchádzať protiprávnemu jednaniu a spolupracovať s políciou a ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní a zároveň nenarušovať súkromie používateľov služby čítaním ich správ.

To by malo byť dosiahnuté pomocou troch krokov. Účty mladých pod 18 rokov budú prednastavené tak, aby ich nemohli kontaktovať neznámi. Lepšia by mala byť aj kontrola pre všetkých používateľov nad tým, kto vás môže kontaktovať a kto nie. Do popredia sa má dostať aj nahlasovanie nevhodných správ, ktoré potom budú prístupné spoločnosti a tá môže podniknúť potrebné kroky.

Spomínané šifrovanie spočíva v tom, že odoslanú správu môže dešifrovať len príjemca, ktorému je určená a nik iný, teda ani prevádzkovateľ služby. Takéto šifrovanie ponúkajú ako predvolené viaceré aplikácie, napr. Signal, ale aj WhatsApp, vlastnený spoločnosťou Meta. 

Zdroj: TechSpot

Pridať nový komentár
TOPlist