Riešenie starobylej záhady Veľkonočných ostrovov

Obyvatelia Rapa Nui v Čile, známeho aj ako Veľkonočný ostrov, postavili svoje slávne monumenty ahu v blízkosti pobrežných sladkovodných zdrojov. Ukazuje to výskum publikovaný v magazíne PLoS One.

Ostrov Rapa Nui je známy svojou rozvinutou rituálnou architektúrou, najmä početnými sochami moai a ahu, monumentálnymi platformami, ktoré ich podporovali. Výskumníci už dlho uvažovali, prečo pôvodní obyvatelia postavili tieto pamiatky na týchto miestach okolo ostrova, vzhľadom na to, koľko času a energie bolo potrebných na ich konštrukciu.

Tím výskumníkov vedený Robertom DiNapoliom z Oregonskej univerzity využil kvantitatívne priestorové modelovanie s cieľom preskúmať možné vzťahy medzi stavebnými pozíciami ahu a dostupnými zdrojmi, konkrétne týmito miestami, kamenistými poľnohospodárskymi záhradami, morskými zdrojmi a sladkovodnými zdrojmi - troma najdôležitejšími zdrojmi na Rapa Nui. Ich výsledky naznačujú, že miesta ahu sú vysvetliteľné ich blízkosťou k obmedzeným sladkovodným zdrojom ostrova.


V novom článku publikovanom v PLoS One, výskumníci prezentujú sériu formálnych modelov ktoré naznačujú, že ak Rapa Nui monumenty slúžili ako na označenie pozície (v doplnení i ich dobre známej rituálnej funkcii), tak ich umiestnenie je najlepšie vysvetliteľné dostupnosťou limitovaných sladkovodných zdrojov ostrova (Credit: R.J. DiNapoli)

"Mnohí výskumníci vrátane nás dlho uvažovali o spojení medzi ahu, moai a rôznymi druhmi zdrojov - vodou, poľnohospodárskou pôdou, oblasťami s dobrými morskými zdrojmi atď.", Povedal DiNapoli. "Tieto asociácie však nikdy neboli kvantitatívne testované respektíve nek neukázal, že sú štatisticky významné. Naša štúdia prezentuje kvantitatívne priestorové modelovanie, ktoré jasne ukazujú, že ahu sú spojené so sladkovodnými zdrojmi takým spôsobom, že nie sú spojené s inými zdrojmi."

Blízkosť monumentov k zdrojom sladkej vody nám veľmi hovorí o starobylom ostrovnom spoločenstve, povedal Terry Hunt, profesor antropológie na UA a Dean of the Honors College.

"Monumenty a sochy sa nachádzajú na miestach s prístupom k zdrojom kritickým pre ostrovanov na dennej báze - k sladkej vode," povedal Hunt, ktorý už viac ako 30 rokov skúma tichomorské ostrovy a viedol archeologický terénny výskum na Rapa Nui od roku 2001. "Monumenty a sochy deifikovaných predkov ostrovanov odzrkadľujú generácie zdieľania, možno na dennej báze, zamerané na vodu, ale aj na potravinové, rodinné a spoločenské väzby, ako aj na kultúrnu tradíciu, ktorá posilnila vedomie neistej udržateľnosti ostrova."

"Zdieľanie je rozhodujúcou časťou vysvetlenia paradoxu ostrova: napriek obmedzeným zdrojom sa ostrovanom podarilo zdieľať zdroje, aktivity a vedomosti po viac ako 500 rokov, kým kontakt s európanmi nenarušil ich život novými chorobami, obchodovaním s otrokmi a ďalšími nešťastiami koloniálnych záujmov", Dodal Hunt.

Výskumníci majú v súčasnosti komplexné údaje iba o sladkovodnýchzdrojoch v západnej časti ostrova a plánujú vykonať úplný prieskum ostrova, aby mohli pokračovať v testovaní svojej hypotézy o vzťahu medzi ahu a sladkovodnými zdrojmi.

"Problém dostupnosti vody, alebo jej nedostatok, boli často spomínané výskumníkmi, ktorí pracujú na Rapa Nui," povedal Carl Lipo z Binghamton University v New Yorku. "Keď sme začali skúmať podrobnosti o hydrológii, začali sme si všímať, že prístup k sladkej vode a umiestnenie sôch boli úzko spojené. No nebolo to zrejmé keď ste šli okolo - pri vode, ktorá sa objavuje pri pobreží počas odlivu, nevyhnutne nevidíte zrejmé znaky prítomnosti vody - ale keď sme sa začali pozerať na oblasti okolo ahu, zistili sme, že tieto miesta boli presne viazané na miesta, kde sa objavuje čerstvá podzemná voda, prevažne ako difúzna vrstva, ktorá tečie na hranici morskej vody. Čím viac sme sa pozreli, tým konzistentnejší sa videl tento model. Článok ukazuje našu prácu, aby sme demonštrovali, že táto charakteristika je štatisticky významná a nejde len o náš názor."

K tomuto výskumu prispeli Matthew Becker a Tanya Brosnan z Kalifornskej štátnej univerzity v Long Beach, Sean Hixon z Pennsylvánskej štátnej univerzity a Alex E. Morrison Aucklandskej univerzity. Článok, "Rapa Nui (Easter Island) monument locations explained by freshwater sources", bol uverejnený v PLoS One 10. januára.


Miesta ahu monumentov na Rapa Nui (Obrázok: PLoS One)

Zdroj: uanews.arizona.edu

Pridať nový komentár
TOPlist