Podľa nedávnej štúdie, môžu smartfóny vážne narušiť duševné zdravie detí!

Nová štúdia prišla so zaujímavými výsledkami, týkajúcimi sa vplyvu smartfónov na deti.

Smartfóny sú skvelými pomocníkmi. Môžeme byť vďaka nim v kontakte s rodinou a priateľmi, zachytávať momenty našich životov a podobne. Napriek svojim výhodám majú tieto elektronické zariadenia aj nevýhody. I keď majú výhodu kontaktu na diaľku, dokážu nás odcudziť od ľudí na blízku, prípadne vyvolať duševné choroby. V prípade detí je toto riziko ešte väčšie. Vplyv smartfónov na duševné zdravie detí skúma prebiehajúca štúdia, ktorá prišla so zaujímavými výsledkami. Zistenia zdieľal aj bývalý viceprezident indickej pobočky spoločnosti Xiaomi - Manu Kumar Jai.

Štúdiu vykonáva spoločnosť Sapien Labs a zaoberá sa tým, ako používanie smartfónov deťmi vplýva na ich duševné zdravie, sociálne interakcie, samovražedné myšlienky a sebaúctu. Výskumníci na štúdii pracujú s 27 969 osobami takzvanej generácie "Z", teda vo veku od 18 do 24 rokov z 34 krajín. Vedci počas spomínanej  štúdie vyhodnocujú až 47 faktorov. Predbežné výsledky štúdie hovoria, že ak dáte dieťaťu smartfón neskôr, zníži sa riziko vzniku duševných chorôb.

Riziko sa znižuje v prípade dievčat, ak dostane smartfón v 6. roku života na 74%. Vznik duševnej choroby sa zníži významnejšie, ak svojmu dieťaťu dáte telefón v 18 roku života, vtedy riziko vzniku klesne na 46 percent. Ani chlapci nie sú podľa štúdie odolnejší. Riziko vzniku psychických chorôb u chlapcov je na úrovni 42% vo veku 6 rokov. Hrozba vzniku duševných chorôb významne klesne, ak chlapec dostane svoj prvý smartfón v 18 roku života, vtedy je šanca len na úrovni 36 percent. Zo štúdie jasne vyplýva, že čím neskôr dáte svojmu dieťaťu smartfón, tým bude mať duševné zdravie lepšie.

Smartfóny zároveň ovplyvnili aj dynamiku vzťahov. Pred masovým rozšírením internetu trávili mladí ľudia sociálnou interakciou 15 000 až 25 000 hodín, teda komunikovali tvárou v tvár. Nástup internetu, ktorý podporili aj smartfóny, narušil túto interakciu, čo sa negatívne prejavuje na duševnom zdraví mladých ľudí, čo môžu neraz končiť samovraždou.

Dovolíme si parafrázovať známe príslovie - "Smartfón je dobrý sluha, ale zlý pán".

Zdroj: Gizchina, Sapien Labs,

Pridať nový komentár
TOPlist