Perfekcionizmus medzi mladými ľuďmi od roku 1980 výrazne narástol

, Autor: Tlačové správy z vedy

Nadmerná túžba uspieť, súťažiť s ostatnými môže mať negatívny vplyv na psychologické zdravie mládeže.

WASHINGTON - Motivácia byť dokonalý telesne, myslením a v kariére sa medzi dnešnými vysokoškolskými študentmi v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami výrazne zvýšila, čo podľa výskumu publikovaného Americkou psychologickou asociáciou môže priniesť ohrozenie duševného zdravia mladých ľudí.

Táto štúdia je podľa jej hlavného autora Thomasa Currana z University of Bath prvou, ktorá skúma rozdiely generačných skupín v perfekcionizme. Spolu s jeho spoluautorom Andrewom Hillom, PhD, z York St John University naznačujú, že perfekcionizmus zahŕňa "iracionálnu túžbu presadiť sa (dosiahnúť niečo) spolu s prílišnou kritickosťou voči sebe a ostatným".

Curran a Hill analyzovali údaje od 41 641 študentov amerických, kanadských a britských škôl zo 164 vzoriek, ktoré doplnili test generačných zmien v perfekcionizme Multidimensional Perfectionism Scale prebiehajúci od konca 80. rokov do roku 2016. Zmerali tri typy perfekcionizmu: na seba orientovaný, čo je iracionálna túžba byť dokonalým; sociálne predpísaný, čo je vnímanie nadmerných očakávaní od ostatných; a na iných orientovaný, čo je orientovanie nerealistických štandardov na ostatných.

Štúdia, publikovaná v časopise Psychological Bulletin®, zistila, že nedávne generácie študentov vysokých škôl reportovali výrazne vyššie skóre pre každú formu perfekcionizmu než predchádzajúce generácie. Konkrétne sa v období od roku 1989 do roku 2016 zvýšil počet bodov v testoch zameraných na perfekcionizmus, ktoré merali zameranie na seba, o 10 percent, sociálne predpísané o 33 percent a na iných orientované o 16 percent.

Nárast perfekcionizmu medzi mileniánmi je podľa Currana podnietený mnohými faktormi. Údaje napríklad naznačujú, že sociálne médiá vyvíjajú tlak na mladých, aby boli v porovnaní s inými perfektní, čo ich napĺňa neuspokojením s ich telom a zvyšuje ich sociálnu izoláciu. Toto testované nebolo a je potrebný ďalší výskum na potvrdenie tejto veci, povedal Curran. Túžba zarábať peniaze, tlak na to získať dobré vzdelanie a stanovenie si vysokých kariérnych cieľov sú ďalšie oblasti, v ktorých dnešní mladí ľudia tiahnu k perfekcionizmu.

V ďalšom príklade Curran citoval snahu študentov o zlepšenie svojich priemerných absolventských bodových bodov v porovnanie so svojimi spolužiakmi. Tieto príklady, podľa Currana, ukazujú nárast elitárstva medzi mileniánmi, ktorý univerzity podporujú súťažou medzi študentmi, s cieľom ich postupu na sociálnom a ekonomickom rebríčku.

"Elitárstvo vyvoláva u mladých ľudí silnú potrebu, aby sa snažili, podáváli zvýšený výkon a dosahovali výsledky v modernom živote," povedal Curran. "Mladí ľudia na to reagujú tým, že zvyšujú svoje nereálne očakávania vo vzdelávaní a svojej profesii. Výsledkom je, že medzi milieniánmi stúpa perfekcionizmus."

Približne polovica končiacich stredoškolákov v roku 1976 očakávala získanie vysokoškolského titulu. Do roku 2008 tento počet vzrástol na viac ako 80 percent. Podľa Currana mnohí z nich zlyhali, nasledujúc rastúce očakávania. Rozdiel medzi percentom končiacich stredoškolákov, ktorí chceli získať vysokoškolský titul a tými, ktorí ho získali sa medzi rokmi 1976 a 2000 zdvojnásobil a pokračoval v raste.

"Tieto zistenia naznačujú, že aktuálne generácie vysokoškolských študentov majú na seba a iných vyššie očakávania ako predchádzajúce generácie," povedal Curran. "Dnešní mladí ľudia si navzájom konkurujú, aby vyhoveli spoločenskému tlaku na úspech, a cítia, že perfekcionizmus je nevyhnutný, aby sa cítili bezpečne, súčasťou spoločenstva a hodnotne."

Zvýšenie perfekcionizmu môže čiastočne ovplyvniť psychologické zdravie študentov, povedal Hill citujúc vyššie úrovne depresie, úzkosti a samovražedných myšlienok ako pred desiatimi rokmi. Hill nalieha na školy a politických činiteľov, aby obmedzili podporu súťaživosti medzi mladými ľuďmi s cieľom zachovať dobré duševné zdravie.

Článok: “Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016,” by Thomas Curran, PhD, University of Bath, and Andrew Hill, PhD, York St. John University. Psychological Bulletin, published Dec. 28, 2017.

Zdroj: www.apa.org

 

Kľúčové slová
veda
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Re: Perfekcionizmus medzi mladými ľuďmi od roku 1980 výrazne ...

Riešením problému je SPOLUPRÁCA, nie KONKURENCIA. Potvrdzuje to aj anglická škola demokracie so 100 ročnou tradíciou, že súťaživosť medzi absolventmi - všetko úspešnými ďeťmi tejto školy absolútne vytesnili a vylúčili konkurenciu zo vzájomných vzťahov.

Poslať nový komentár

TOPlist