Nová verzia nVidia BIOS editor vie upravovať otáčky pre Fermi + návod

Nibitor 5.9 pridáva podporu ďalších GeForce a tiež možnosť upravovať minimálne a maximálne otáčky Fermi kariet.

Ak niekto z vás riešil na svojej nVidia GeForce grafickej karte s jadrom rodiny Fermi pretaktovanie či otáčky ventilátora, narazil určite na niekoľko problémov. Jednak je to obmedzenie maximálne nastaviteľného napätia pre jadro, ale aj regulácia otáčok, ktoré je napríklad u GTX460 limitovaná na minimálnu hodnotu 40%. To ale nemusí byť ideálne pre veľmi tiché PC zostavy. Riešením je modifikácia samotného BIOS-u karty, avšak jediný nástroj ktorý takéto niečo podporuje, bol až donedávna verejne nedostupný Fermi BIOS Editor. Dbes sa však situácia mení - nová verzia Nibitor 5.9 pridáva aj podporu zmeny limitov otáčok, a samozrejme aj možnosti zmeny napätí a frekvencií.

V tejto novinke pribudla okrem už spomínanej možnosti zmeny minimálnych a maximálnych otáčok aj podpora nových mobilných kariet a desktopovej GTS450. Sťahovať môžete na tejto stránke: Nibotor 5.9 Download

V skratke si aj povieme, ako na úpravu BIOS-u Fermi grafickej karty. Všetko samozrejme na vlastnú zodpovednosť, ak neviete čo robíte, ostaňte pri pretaktovaní cez softvér, napr. MSI Afterburner. Úprava BIOS-u vám ale umožní pretaktovať vašu kartu trvalo, bez potreby spúšťať akýkoľvek program.

Najprv musíme dostať z karty jej pôvodný BIOS. Dá sa to napríklad cez známy nástroj GPU-Z:

Taktu uloženému súboru následne zmeníme príponu z .bin na .rom
Spustíme NiBiTor 5.9 a otvoríme súbor s BIOS-om (File - Open BIOS). Ak nevidíte žiadne nastaviteľné položky po načítaní BIOS-u, nebuďte zmätení, pre Fermi sú všetky nastavenia v menu Tools (Tools - Fermi Clocks; Tools - Fermi Voltages).
Pozrime sa najprv na modul napätí:

Dostupné sú štyri skupiny napätí. Prvá od vrchu je pre stav bez záťaže, druhý riadok predstavuje napätia jadra pri dekódovaní videa (keď je aktívny video engien, napr. dekódovanie HD kodekov). Tretia supina je referenčná, tú nemeníme. A nakoniec štvrtá skupina predstavuje napätia pre 3D záťaž. Každá skupina má dve nastaviteľné položky - je to minimálna hodnota a maximálna pre daný stav. Ak chcete, môžete meniť tieto položky, ak vám ide iba o zrušenie obmedzenia nastaviteľného napätia vo vašom obľúbenom nástroji na pretaktovanie, stačí zeniť úplne vrchú položku "Limit" (v červenom ráme na obrázku vyššie).

Potom tu máme trocha zložitejšie vyzerajúce menu Fermi Clocks:

Z mnohých nastavení nás budú zaujímať predovšetkým tie pre 3D mód. Ako je vyznačené na obrázku vyššie, upravovať budeme tri položky - číslo 1800 patrí taktom pamätí. 1800MHz v tomto prípade znamená frekvenciu 900MHz, resp. pre GDDR5 efektívne 3600MHz. Ak by sme chceli zmeniť napríklad na 4000MHz, nasavíme 4000/2 = 2000.
Frekvencia jadra a shaderov je vzájomne neopdlúčiteľne spätá, pričom shadery sú vždy dvojnásobkom taktu jadra. Nastavujeme ale takt shaderov, spolu s tým aj takt jadra. 1430 znamená v našom prípade 715MHz frekvenciu jadra a 1430MHz shaderov. Zmena na napr. 800MHz / 1600MHz sa prevedie zapísaním čísla 1600. Okrem zmeny shader taktu je nutné zmeniť aj hodnotu 4, ktorá je v tomto prípade nastavená na 1516. Pri novej hodnote 800 / 1600MHz jej veľkosť bude 1696. Pre jadro GF104 je vypočítaná podľa vzorca: shader takt x 1.06.

Následne ešte zmena limitu otáčok ventilátora. Túto položku nájdeme v hlavnom okne v záložke temperatures:

Ak sme dokončili všetky zmeny, uložíme si upravený BIOS cez File - Save BIOS...
Teraz už iba ostáva napáliť nový BIOS na kartu. Použijeme na to nástroj nvflash. Predtým si však pripravím bootovateľný USB kľúč. Stiahneme si HP USB Disk Storage Formatting tool spolu so súbormi Windows 98 na bootovanie. Zvolíme Create a DOS startup disk a vyberieme stiahnuté súbory Win98. Zaškrtnite aj Quick Format, nech netrvá formátovanie zbytočne dlho. Po vytvorení bootovateľného USB kľúča naň nakopírujeme upravený BIOS a tiež súbory z archívu nvflash.
Následne reštartujeme PC, nabootujume z USB kľúča a zadáme nasledovné: nvflash.exe nazovbiosu.rom -4 -5 -6
Po úspešnom flash-i stačí už iba reštartovať počítač a máte kartu upravenú podľa vlastného gusta. Nezabúdajte ale, že týmto prichádzate o záruku.

Pridať nový komentár
TOPlist