Nočné mory môžu indikovať začiatok Parkinsonovej choroby

Ak máte často nočné mory, môže vám byť neskôr diagnostikovaná Parkinsonova choroba.

Vedúci štúdie - Dr. Abidemi Otaiku z Univerzitného centra pre zdravie ľudského mozgu, spolu so svojim vedeckým tímom zistil zaujímavý poznatok. Tým je, že starším mužom, ktorým sa aspoň raz do týždňa sníva nočná mora, hrozí riziko vzniku Parkinsonovej choroby. Podľa posledných zistení, ľudia trpiaci touto chorobou majú časté nočné mory a zlé sny, oproti zvyšku zdravej populácie. Toto je doposiaľ prvá vedecká štúdia, ktorá používa nočné mory ako včasnú indikáciu tohto neurologického ochorenia.

Vedci počas štúdie hodnotili 3818 starších mužov, ktorí žili samostatne viac ako dvanásť rokov. Tí museli vyplniť dotazník zaoberajúci sa ich kvalitou spánku a následne boli vyselektovaní muži, ktorí mali zlé sny a nočné mory aspoň raz do týždňa, aby sa vedelo zistiť, či majú nábeh na vznik Parkinsonovej choroby. Až u 91 subjektov sa  nakoniec rozvinula Parkinsonova choroba. Výskumníci tak dospeli k záveru, že riziko vzniku choroby je takmer až dvojnásobné, ak máte nočné mory minimálne raz do týždňa. Riziko sa ale zvyšuje až trojnásobne, ak sa vám snívajú zlé sny počas obdobia piatich rokov.

Výskumníkov čaká ďalší výskum potvrdzujúci, alebo vyvracajúci túto teóriu. Vedci budú skúmať účastníkov výskumu EEG prístrojom, aby zistili biologické príčiny nočných môr a našli spôsob ako sa im vyhnúť. Zároveň sa skupina vedcov chce zaoberať aj inými neurodegeneratívnymi chorobami, ako je napríklad Alzheimer v spojení so snami.

Zdroj: InterestingEngineering,

Pridať nový komentár
TOPlist