Nekontrolujte mobil počas prednášok, dopadnete horšie na skúškach

A nepoužívajte ani tablety, notebooky či iné elektronické zariadenie s prístupom na internet. Výskumníci z Rutgers University realizovali zaujímavý sociálny experiment. Ten ukázal, že ak je študentom počas prednášok povolené používanie mobilov a notebookov na neakademické účely, tak sú ich výsledky zo skúšok horšie.

Na výskume sa počas jedného semestra zúčastnilo 118 študentov kognitívnej psychológie na poprednej americkej univerzite. Študenti boli rozdelení do dvoch skupín. Prednášky pre obe skupiny viedol ten istý prednášajúci. Ide o prvú štúdiu tohto typu, ktorá prebehla počas skutočného prednáškového cyklu. Výsledky svojho výskumu zverejnili v článku v časopise Educational psychology.

Experiment ukázal, že používanie elektronických zariadení neviedlo k zhoršeniu porozumenia prednášanej látke. To sa kontrolovalo z výsledkov priebežných testovacích kvízov počas semestra. Na druhej strane používanie elektronických zariadení viedlo k najmenej päť percentnému zhoršeniu výsledkov na skúške v závere semestra. Ukázalo sa tiež, že keď bolo používanie elektronických zariadení povolené, negatívne to ovplyvnilo aj výsledky tých študentov, ktorí ich síce nepoužívali no boli na prednáške s tými, ktorí ich používali.

Zaujímavou je aj charakteristika v záverečnej časti článku, ktorá na základe toho, že drvivá väčšina študentov používa elektronické zariadenia počas prednášok hovorí, že "všadeprítomné používanie elektronických zariadení zmenilo sociálny charakter tried z príležitosti pre spoločné sústredenie, na skupinu jednotlivcov v čakárni , ktorí sa príležitostne poobzerajú okolo seba".

Zdroj: phys.org

 

Pridať nový komentár
TOPlist