Môžu 5G siete zrealizovať sen Nikolu Tesly?

Teslov sen o bezdrôtovom prenose elektrickej energie, by mohol byť o niečo bližšie k realizácii vďaka 5G sieťam.

Na začiatok trochu histórie. Jedným z mnohých snov tohto vynálezcu, bol aj bezdrôtový prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti. To chcel Nikola Tesla dosiahnuť pomocou siete veží. Tam, kde by sa nedali veže postaviť, tak by boli balóny vybavené potrebnou technológiou na prenos, ktoré by elektrickú energiu prenášali na koncové zariadenia. Bohužiaľ, túto myšlienku sa mu nepodarilo zrealizovať do konca, nakoľko vyčerpal všetky svoje finančné zdroje. Samotný neúspech ale nevyvrátil samotnú teóriu o bezdrôtovom prenose elektrickej energie, ktorého hlavnou nevýhodou je potreba väčšieho množstva elektrickej energie, pričom veľká časť sa "stratí" počas prenosu.

Masívna výstavba sietí piatej generácie, sa chtiac-nechtiac priblížila ku snu vynálezcu, a to vďaka hustejšej výstavbe základňových staníc (BTS). 5G siete sú reakciou na zvýšený dopyt po stabilnom internete. Tieto siete dokážu poskytnúť internet na jednom kilometri štvorcovom až miliónu používateľov, pričom oproti 4G sieťam, je to až tisíc násobné navýšenie kapacity. 5G siete využívajú na prenos signálu milimetrové pásmo vĺn (mmWave), ktoré zabezpečujú špeciálne navrhnuté antény. Tie dokážu smerovať signál priamo na užívateľov. Keďže táto technológia pracuje s milimetrovými vlnami, musí byť aj sieť antén oveľa hustejšia. Nepriamo sa 5G siete začali podobať na Teslove veže, ktorými je možné prenášať elektrickú energiu.

Prebehlo už niekoľko experimentov, pričom sa vedcom podarilo pomocou 5G antény a novým typom antén na príjem elektrickej energie, preniesť energiu na vzdialenosť dvoch metrov. Výskumníci zároveň veria, že v budúcej verzii ich zariadenia sa im podarí vysielať 6μW na vzdialenosť 180 metrov. Pre upresnenie, IoT zariadenia (Internet of Things - Internet Vecí), majú priemernú spotrebu v najhlbšom režime spánku 5μW.

Táto technológia je zatiaľ v plienkach a na napájanie vášho smartfónu pomocou aktuálnych sietí si ešte počkáte, ale výskum v tejto oblasti aktívne prebieha. Možno v budúcich generáciách sa dočkáme aj takejto vymoženosti a naplnenia sna jedného z najväčších vynálezcov - Nikoly Tesly.

Zdroj: Techxplore,

Komentáre (1)
AM

Sen N. Tesly bol prenos energie ZDARMA, nie bezdrotový prenos sám o sebe. Cievky mali byť nástroj.

Pridať nový komentár
TOPlist