Magnetická diaľnica na hranici Heliosféry

Náš najvzdialenejší prieskumník, sonda Voyager 1, naďalej posiela na Zem unikátne informácie z miest kde ešte nikdy nik nebol. 

Tri nové články v prestížnom magazíne Science prinášajú neočakávané informácie o hranici našej Heliosféry. O oblasti vzdialenej 18 miliárd kilometrov od Slnka, čo je 122 krát ďalej než je od Slnka vzdialená Zem, ktorou sonda Voyager 1 práve prechádza.

Magnetická diaľnica je pomenovanie, ktoré jej už ostane, ide o oblasť ktorou nabité častice môžu prechádzať pozdĺž siločiar magnetického poľa. Na rozdiel od oblastí bližšie k Slnku, sú siločiary v oblasti magnetickej diaľnice hladšie. Častice tak môžu pozdĺž nich prechádzať bez odkláňania nepravidelnosťami (iregularitami) magnetického poľa. Prirovnanie k diaľnici je výstižné, keď ho doplníme prirovnaním pohybu častíc mimo magnetickej diaľnice k premávke v meste, po krátkych uliciach s množstvom križovatiek.

Magnetické pole diaľnice je ešte stále magnetickým poľom Slnka, keďže jeho siločiary majú rovnaký smer ako mali pred vletom sondy do tejto oblasti. Stále ide o magnetické pole nesené od Slnka slnečným vetrom putujúcim k tejto oblasti viac než rok.  

Voyager 1 vletel do oblasti magnetickej diaľnice 25. augusta 2012. Zaznamenal zvýšenie intenzity magnetického poľa, jeho "vyhladenie" a veľmi výrazné zníženie intenzity nízkoenergetických častíc. Ich intenzita klesla v krátkom čase tisícnásobne, slovami hlavného výskumníka detektora nízkoenergetických častíc LECP na palube sondy Voyager 1 Stamatiosa Krimigisa "je to akoby na vstupe na magnetickú diaľnicu bola obrovská vákuová pumpa".   

 

Voyager 1

Voyager 1, jedna z dvoch prieskumných sond NASA odštartovala 5. septembra 1977 na takzvanú Grand Tour misiu. Obe sondy pri nej mali využiť mimoriadne zriedkavú konšteláciu vonkajších planét Jupitera, Saturnu, Uránu a Neptúnu, pri ktorej je možné navštíviť ich všetky jediným letom smerom von zo Slnečnej sústavy, len s pomocou gravitačných korekcií dráhy a minima paliva. A tak sa aj stalo, Voyager 1 navštívil Jupiter a Saturn, Voyager 2 Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Bol to mimoriadny úspech, ktorý pokračoval letom oboch sond do vonkajšej Heliosféry.

 

Zdroj: www.nasa.gov

Pridať nový komentár
TOPlist