LIGO potretí krát detekoval gravitačné vlny

, Autor: Viktoria_Zemancikova

Detektor LIGO zaznamenal gravitačné vlny po prvý krát v septembri 2015 v priebehu prvnej pozorovacej kampane od jeho vylepšenia v rámci programu nazvaného Advanced LIGO. Druhý prípad registrácie gravitačných vĺn si na svoje konto pripísal v decembri 2015. Tretí prípad detekcie označenej ako GW170104 nastal 4. januára 2017. Výsledky nového pozorovania boli publikované v časopise Physical Review Letters.

Prístroj LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) uskutočnil už tretiu detekciu gravitačných vĺn. V prípade prvých dvoch detekcií sa jednalo o dôsledok splynutia dvoch čiernych dier, čo malo za následok vytvorenie čiernej diery väčšej veľkosti. Časť hmoty sa pritom premenila na gravitačné vlny, ktoré sme mohli LIGOm zaznamenať.

Novovzniknutá čierna diera má hmotnosť približne 49-krát väčšiu ako hmotnosť Slnka, čím zapĺňa medzeru v hmotnostiach čiernych dier vzniknutých splynutím, ktoré boli pozorované vďaka gravitačným vlnám v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Hmotnosť týchto čiernych dier bola odhadovaná na 62-násobok hmotnosti Slnka v prvom prípade a 21-násobok hmotnosti Slnka v druhom prípade.

 David Shoemaker (MIT), hovorca LIGO Scientific Collaboration (LSC) – spolupráce viac než tisícky vedcov z rôznych končín sveta podieľajúch sa na výskume LIGO, tvrdí, že pokročili „v potvrdení existencie čiernych dier, ktoré sú väčšie než 20 hmotností Slnka – čo sú objekty, ktoré sme pred spojazdnením aparatúry LIGO ani nepoznali. K tejto novej detekcii došlo v priebehu pozorovacej kampane LIGO, ktorá odštartovala 30.11.2016 a bude pokračovať aj počas tohto roka. Prístroj LIGO funguje na základe dohodnutej medzinárodnej spolupráce, ktorá združuje členov z celého sveta. Pozorovania sú uskutočnené pomocou dvoch detektorov. Jeden sídli v Hanforde (Washington), druhý nájdeme v Livingstone (Luisiana). Obe aparatúry riadi Caltech (California Institute of Technology) a MIT (Massachusetts Institute of Technology), výskum financuje National Science Foundation (NSF).

V prípade všetkých troch detekcií každý z dvojice deketorov LIGO zaznamenal gravitačné vlny v dôsledku veľmi energetických splynutí čiernych dier. Pri takýchto kolíziách sa uvoľni oveľa viac energie, než je celková energia žiarenia všetkých hviezd a galaxií vo vesmíre. Posledná detektia sa zdá byť najvzdialenejšia – ku splynutiu čiernych dier došlo vo vzdialenosti 3 miliárd svetelných rokov. V prvom a druhom prípade boli čierne diery od nás vzdialené 1,3, resp. 1,4 miliardy svetelných rokov.Zdroj: phys.orgjournals.aps.org

 

Kľúčové slová
gravitačné vlny
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist