Je vikingský kráľ Modrozub pochovaný v Poľsku?

Vikingský kráľ Harald "Modrozub" Gormsson vládol Dánsku a Nórsku v druhej polovici 10. storočia. Poloha jeho hrobky je historickou záhadou, na ktorú možno práve dopadlo nové svetlo. Analýza satelitných záberov ukázala vikingskú mohylu v obci Wiejkowo v Poľsku. Táto mohyla by podľa Mareka Krydu, autora knihy Vikingské Poľsko, mala byť miestom kde je Modrozub pochovaný.

Na Wiejkowo ako miesto hrobky Modrozuba upozornil už v roku 2014 švédsky archeológ Sven Rosborn, na základe zlatého Curmsunského disku, ktorý hovorí o Modrozubovi, ktorý bol súčasťou vikingského pokladu nájdeného vo Wiejkowe v roku 1841.

Pre zaujímavosť, kráľ Harald "Modrozub-Bluetooth" Gormsson bol inšpiráciou mena štandardu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth. Značku Bluetooth, ktorú ste mnohokrát videli na displeji svojho mobilného telefónu, tvorí dvojica rún H a B, podľa iniciálok mena kráľa, H (ᚼ) a B (ᛒ).

Meno "Bluetooth" navrhol v roku 1997 Jim Kardach z Intelu, jeden zo zakladateľov Bluetooth SIG. K pomenovaniu ho inšpiroval Sven Mattisson, ktorý odporúčal meno na základe historického románu Dlhé lode od Fransa G. Bengtssona o kráľovi Haraldovi Bluetoothovi. Mýšlienkou za tým, bolo, že kráľ Harald Bluetooth zjednotil Škandináviu a štandard bezdrôtovej komunikácie Bluetooth mal zjednotiť svet bezdrôtovej komunikácie. 

O objave píšu viaceré svetové média, počínajúc Associated Press a končiac Washington Post.

Zdroj: apnews.com

Pridať nový komentár
TOPlist