IBM vynašlo nový materiál pre nevolatilné pamäte

IBM vyvinulo nový materiál pre výrobu nevolatilných pamätí, ktoré by spotrebovali menej elektrickej energie ako súčasné Flash. Inšpirovali sa pri tom ľudským mozgom.

Polovodiče v dnešných počítačoch sú obvykle vyrábané technológiou CMOS, u ktorej sme si dlho mysleli, že dvojnásobne zvýši výkon a zníži spotrebu každé 2 roky, so zmenšujúcim sa výrobným procesom. Avšak pomaly sa naráža na limity materiálov, ktoré sa pri tomto procese používajú.

Na jedno z riešení prišli výskumníci v IBM. Využívajú princíp iónových tokov, podobne ako sa prenášajú impulzy v ľudskom mozgu. Pomocou toho môžu vytvárať inzolujúce a vodivé stavy polovodiča. Elektrickým poľom totiž dokážu vkladať a vyberať ióny kyslíka na rozhraní oxid-kvapalina (medzi elektródami tranzistora je v tomto prípade iónový roztok v kanáliku) a tým nastavovať stav vodivosti. Čo je však zaujímavé, stav vodivosti sa zachováva aj po odpojení od prúdu.

(tranzistor s kvapkou roztoku iónov na vrchu bázy a čiastočne na oxidovom kanáli. Zlaté plôšky slúžia na pripojenie vodičov. Napravo vidno detail na kanál (šedivý) a kontakty (žlté). Kolektor je naľavo, emitor napravo. Zvyšné kontakty sú pre meranie (Hallov jav))

Základom experimentu bol dioxid vanádu, ktorý je sám o sebe nevodivý. Avšak jeho vodivosť bola zmenená aplikovaním kladne nabitého rozku, pričom materiál si vodivý stav udržal až do doby, kým neprišiel do styku so záporne nabitým elektrolytom.

 

Zdroj: xbitlabs.com

 

Pridať nový komentár
TOPlist