EN

IBM + Facebook = personalizovaná reklama

Personalizovaný marketing bude predmetom novej spolupráce IBM a Facebooku, cieľom bude priniesť predajcom lepšie cielenú reklamu na najväčšej sociálnej sieti na svete.

V súčasnosti  hojne využívané cookies prehliadačov zrejme začínajú byť nedostačujúce - stále modernejšie nástroje dátovej analýzy sa snažia všetkými možnými modelmi a postupmi správne cieliť reklamu na zákazníkov.

Dnes títo dvaja giganti oznámili, že budú spoločne pracovať na integrácií existujúcej technológie reklám Facebooku do sveta nástrojov a služieb IBM pre predajcov. Kombináciou dát ako napríklad história nákupov s prehliadanými položkami a zároveň s dátami používateľov Facebooku spoločnosti dúfajú, že vytvoria relevantnejšie reklamy na základe správania sa zákazníka.

IBM si uvedomuje potenciál novej spolupráce, keďže spotrebitelia trávia na Facebooku množstvo voľného času, a na svoje nástenky pridávajú cenné informácie.

Jay Hernderson, riaditeľ stratégie pre obchod IBM tvrdí, že dominancia Facebooku vo svete sociálnych médií ho robí prirodzeným partnerom pre svoje vlastné marketingové ambície.

Vezmime si napríklad produkty, ktoré ste si pozerali na oficiálnej stránke predajcu. Predajcovi bude umožnené napríklad umiestniť reklamu priamo na vašu nástenku Facebooku. Nové nástroje pomôžu taktiež pri identifikácií správnej cieľovej skupiny zákazníkov.

Zamestnanci Facebooku sa budú taktiež môcť zúčastniť na IBMCommerce THINKLab, ktoré pomáha spoločnostiam vyvíjať nové digitálne marketingové stratégie.

Zdroj: wired

Pridať nový komentár
TOPlist