Higgsov bozón na obzore

Dnes od 14:00 – 16:00 SEČ sa uskutočnil seminár s názvom CERN PUBLIC SEMINAR, ktorý bol určený pre širokú verejnosť a média. Jedná sa o koncoročné zhrnutie a publikovanie výsledkov s ktorými prišli vedci v CERNe pri experimente LHC. LHC týmto ukončil svoj druhý úspešný rok a je na čase ukázať svetu, čo všetko sa mu podarilo zistiť o tom, v akých energetických hladinách by sa mal Higgsov bozón nachádzať.

Spomenúť treba ale aj iné pozitívne výsledky experimentov, na ktorých CERN pracuje. Ako sa ukázalo pri experimente s názvom LHCb(Large Hadron Collider beauty), antihmota nie je tak úplne „zrkadlovo“ presná kópia normálnej hmoty. Pri rozpade zistili nesúlad medzi hmotnosťou, zdá sa, že naša hmota je ťažšia ako antihmota o necelé 1%, po odčítaní štatistických a systémových odchýlok to činí presne 0,5%. To by nahrávalo teórii o tom, že pri veľkom tresku bola táto symetria nejakým spôsobom narušená a tým umožnila nadvládu normálnej hmoty nad antihmotou, pretože na začiatku bolo antihmoty toľko čo hmoty a tak, ak by všetky častice hmoty anihilovali, nemal by vesmír ako ho poznáme vôbec existovať. Na definitívne závery si ešte musíme počkať kvôli spresneniu výsledkov, ale je zrejmé, že experiment LHCb plodí prvé ovocie.

LHC projekt má už od začiatku svojej existencie hlavnú úlohu nájsť tzv. božskú časticu, Higgsov bozón, ktorá je podľa štandardného modelu zodpovedná za hmotnosť častíc. Preto bol tento seminár ostro sledovaný aj širokou verejnosťou. Preberme si postupne celý seminár. Prednáška bola rozdelená na dve hlavné časti, ktoré sa týkali dvoch hlavných detektorov ATLAS a CMS, ktorých úlohou je hľadať nové častice, hlavne Higgsov bozón, testovať supersymetriu v prírode a chovanie antihmoty.

Atlas

Vyzerá to tak, že detektor Atlas zrejme našiel náznak pre existenciu Higgsovho bozónu, ktorý má energiu 126 GeV. Sigma 2.8 sa už dá považovať viac za oprávnený výsledok než nejakú fluktuáciu pozadia alebo systémovú odchýlku, pretože vznikal pri rôznych druhoch rozpadoch (γ γ, Z Z*, W W*). V miestnosti po prednáške pre detektor Atlas zaznel spokojný potlesk. Detektor Atlas a vedci, ktorí na ňom pracujú si ho určite zaslúžia. Po celý rok si udržali vynikajúcu účinnosť (nad 90%) pri detekcii zrážok pri 7 TeV a potvrdili tak správnosť štandardného modelu s akou predpovedá priebeh a výsledky experimentov.

CMS

Detektor CMS prináša veľmi podobné výsledky, ktoré potvrdzujú smerodajnosť výsledkov detektoru Atlas. Vynikajúcu účinnosť pri rôznych módoch rozpadu (γ γ, Z Z*, bb), ktoré postupnou kalibráciou ešte zlepšujú. Pri gamma – gamma rozpade bolo detekovaných 5 eventov okolo 120 GeV, ktorý opäť ukazuje správny predpoklad o energii Higgsovho bozónu. CERN experimentom dokázal vylúčiť existenciu Higgsovho bozónu v rozmedzí energií 127 – 600 GeV.Ako vidieť na obrázku hore, hmotnosť 126 GeV pekne zapadá do teórie štandardného modelu, ktorá ho predpovedá v rozmedzí 115 – 185 GeV.

Nasledoval potlesk, ktorý si CMS tým rovnako zaslúžil. Rok 2012 sa bude niesť v znamení veľmi podrobného krížového analyzovania obidvoch experimentov, kde sa bude počítať s kombináciou výsledkov s čo najpresnejším záverom, kde sa Higgsov bozón nachádza.

CERN a tím LHC okolo Atlas-u a CMS nám priniesol krásny vianočný darček a vedecký sviatok. Po dvoch úspešných rokoch LHC, najzložitejšieho a najsofistikovanejšieho stroja, ktorý človek zostrojil tu máme výsledky, na ktoré sme tak dlho čakali.

 

Komentáre (1)
bledos
pani vcerajsia Lampa bola na tuto temu a bolo to paradne vystupenie, kazde slovo co z nich vyslo bolo ako ton na korcerte nejakeho virtuoza :) A dokonca aj Hrib daval zmyslupulne otazky...
Pridať nový komentár
TOPlist