Experimenty ponúkajú ďalší pohľad na čierne diery

, Autor: Viktoria_Zemancikova

Medzinárodný tím vedcov zistil, že vlny na vode vytvorené rozptýlením rotujúceho víru môžu vykazovať rotačnú super-radianciu – efekt vyskytujúci sa v astrofyzike, o ktorom sa predpokladá, že sa vyskytuje v čiernych dierach. 

To sa však doposiaľ nepodarilo dokázať v laboratórnom experimente. V článku publikovanom v časopise Nature Physics skupina vedcov vysvetľuje, ako pozorovali a merali vlny šíriace sa na povrchu vody v blízkosti víru a popisujú svoje zistenia.

Vedci ponúkajú nasledujúce vysvetlenie. Keď vlna zasiahne prekážku, má tendenciu sa rozptýliť, čo možno pozorovať na každom pobreží. Avšak omnoho ťažšie je zistiť, že niektoré vlny sa aj odrážajú a čiastočne aj prenášajú. Toto zistenie viedlo späť do roku 1954, kedy Robert Dicke prišiel s teóriou, ktorá naznačuje, že ak objekt rotuje, vlny môžu byť zosilnené extrahovaním energie z tej častí vlny, ktorá je rozptýlená. Tento fenomén nazývame super-radiácia. Nové výskumy sa snažia dokázať správnosť tejto teórie.

Experimenty prebiehali na základe umiestnenia vody do nádrže s rozmermi 3 x 1,5 metra s 4 cm otvorom v strede, ktorý slúži ako odtok. Vedci uskutočnili merania vlnovej aktivity senzormi namontovanými na strane nádrže ako odčerpávaná voda bola vypustená a vytvorila vír. Vedci uvádzajú, že pozorovali vlny šíriace sa na povrchu a že merania potvrdili, že vlny boli zosilnené po rozptyle.

Ďalej uvádzajú, že najväčšie zaznamenané zosilnenie bolo o 14%, +/-8% pri vlnáchs frekvenciou 3,70 Hz vo vode, ktorá bola len 6,25 cm hlboká. Tieto poznatky sú v súlade s ich teóriou, a preto môžu byť aplikované na výskum čiernych dier. Predpokladajú, že rozptyl slabších vĺn na vode je podobný javu, ku ktorému dochádza na horizonte udalostí čiernej diery. Nové, citlivejšie detektory gravitačných vĺn by mohli niekedy umožniť takéto meriania so skutočnými čiernymi dierami.
 

 

Zdroj: phys.org, Nature

 

 

Kľúčové slová
Čierne diery
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Koľko svetelných rokov je potrebné sa dostať k Čiernej diere???

Poslať nový komentár

TOPlist