Európska komisia udelila pokuty v hodnote takmer 8 miliónov eur za geografické blokovanie hier

Po vyšetrovaní vedenom Európskou komisiou bola niekoľkým vydavateľom udelená pokuta v celkovej výške 7.8 milióna eur kvôli praktikám geografického blokovania Steam hier.

V oficiálnom vyhlásení Európska komisia rozhodla, že spoločnosti Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media, ZeniMax a Valve, vlastník platformy Steam, porušili protimonopolné zákony aktivačnými Steam kľúčmi uzamknutými pre určité regióny pri viac ako 100 tituloch v období od septembra 2010 do októbra 2015. Predmetné kľúče sa stali nepoužiteľnými mimo Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska, čím sa porušili politiku Európskej komisie v oblasti jednotného trhu.

„Tieto obchodné praktiky popierali európskym spotrebiteľom výhody jednotného digitálneho trhu EÚ pri nakupovaní medzi členskými štátmi s cieľom nájsť najvhodnejšiu ponuku,“ uvádza Európska komisia v oficiálnych vyhlásení. „Komisia dospela k záveru, že nezákonné praktiky spoločnosti Valve a piatich vydavateľov rozdelili trh EHP v rozpore s protimonopolnými pravidlami EÚ.“

Pokuty pre každého vydavateľa boli upravené s ohľadom na spoluprácu danej spoločnosti s Európskou komisiou. Väčšine menovaných vydavateľov bola pokuta znížená o 10 až 15 percent. Spoločnosť Valve, ktorá údajne pri vyšetrovaní nespolupracovala, dostala nakoniec pokutu vo výške 1.6 milióna eur. Spoločnosť Valve odvtedy uviedla pre portál Eurogamer, že s Európskou komisiou spolupracovala a má v úmysle sa proti rozsudku odvolať. Spoločnosti Focus Home bola udelená najvyššia pokuta, ktorá aj po 10% znížení predstavuje 2.8 milióna eur.

„Viac ako 50% všetkých Európanov hrá videohry,“ uviedla výkonná viceprezidentka Európskej komisie Margrethe Vestager. "Odvetviu videohier v Európe sa darí a v súčasnosti má hodnotu viac ako 17 miliárd eur. Dnešné sankcie proti praktikám spoločnosti Valve v oblasti ,geografického blokovania‘ a piatich vydavateľov videohier pre PC slúžia ako pripomienka, že podľa právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži spoločnosti nesmú zmluvne obmedzovať cezhraničný predaj. Takéto praktiky pripravujú európskych spotrebiteľov o výhody jednotného digitálneho trhu EÚ a možnosť nájsť si najvhodnejšiu ponuku v EÚ.“

 

Zdroje: European Commission, Eurogamer

Zdroj titulného obrázka: vlastný koncept autora

Pridať nový komentár
TOPlist