Energetické častice môžu bombardovať exoplanety

TRAPPIST-1 je systém siedmych plantárnych svetov veľkosti Zeme, ktoré obiehajú okolo 120 svetelných rokov vzdialeného ultra-chladného trpaslíka. O hviezde, a teda aj o systéme jej planét, sa predpokladá, že majú vek od piatich do desať miliárd rokov, a sú tak až dvakrát staršie ako naša slnečná sústava.

Podľa vedcov hľadajúcich dôkazy o živote vo vesmíre, poskytuje pokročilý vek systému TRAPPIST-1 viac času na to, aby chémia a evolúcia fungovali ako na Zemi. Na druhej strane sú tieto planéty blízke k hviezde (v skutočnosti sú pravdepodobne tidálne naviazané k hviezde jednou stranou, ktorá vždy pozerá na hviezdu) v dôsledku čoho boli miliardy rokov utopené vo vysoko energetickej radiácii hviezdy, ktorá nepriaznivo ovplyvňujú akékoľvek prostredie, ktorého sú hostiteľmi.


Umelecký nákres planetárneho systému TRAPPIST-1 založený na dostupných dátach o priemere planét, ich hmotnostiach a vzdialenostiach od hostiteľskej hviezdy. Nové simulácie ukazujú, že planéty sú pravdepodobne vystavené silnému bombardovaniu nabitými časticami z hviezdneho vetra a rázových vĺn. NASA/JPL-Caltech

V novom článku v časopise Astrophysical Journal astronómovia CfA Federico Fraschetti, Jeremy Drake, Julian Alvardo-Gomez, Sofia Moschou a Cecilia Garraffová spolu s kolegom realizujúcim teoretické simulácie ukazujú účinky vysokoenergetických protónov z hviezdneho vetra na blízke exoplanéty. Tieto častice sú vytvárané hviezdnymi erupciam alebo rázovými vlnami poháňanými magnetickými narušeniami v hviezdnej koróne. Merania solárnych erupcií poskytujú vedcom základ pre ich simulácie.

Astronómovia spočítali prvú realistickú simuláciu šírenia energetických častíc v prostredí turbulentného magnetického poľa trpasličej M hviezdy a jej vetra a prispôsobili detaily systému TRAPPIST-1. Zistili, že častice sú zachytené v magnetickom poli hviezdy a smerujú do dvoch polárnych tokov zameraných na orbitálnu rovinu planét - a to nezávisle od mnohých detailov. Vedci dospeli k záveru, že najvnútornejšia predpokladaná obývateľná planéta v systéme, TRAPPIST-1e, je bombardovaná protónovým tokom až miliónkrát väčším, než je tomu v prípade dnešnej Zemi. Existuje však mnoho premenných, napríklad uhol medzi magnetickým poľom a osou otáčania hviezdy, a preto zostáva veľká neistota v tom, ako sa tieto účinky skutočne prejavujú v jednotlivých situáciách.

Článok: "Stellar Energetic Particles in the Magnetically Turbulent Habitable Zones of TRAPPIST-1-like Planetary Systems," F. Fraschetti, J. J. Drake, J. D. Alvarado-Gomez, S. P. Moschou, C. Garraffo, and O. Cohen, ApJ 2019 (in press).

Zdroj: www.cfa.harvard.edu

Pridať nový komentár
TOPlist