Detekovali röntgenové a rádiové záblesky magnetaru 1E 1547.0–5408

Medzinárodný tím astronómov uskutočnil simultánne rádiové a röntgenové pozorovania magnetaru 1E 1547.0–5408.

Magnetary sú neutrónové hviezdy s extrémne silnými magnetickými poľami a viac ako kvadriliónkrát silnejšie ako magnetické pole našej planéty. Rozpad magnetických polí v magnetaroch poháňa emisiu vysoko-energetického elektromagnetického žiarenia, napríklad vo forme röntgenových lúčov alebo rádiových vĺn.

Vo vzdialenosti asi 14 670 svetelných rokov od Zeme je rádiové vlny emitujúci magnetar 1E 1547.0– 5408 s periodou rotácie 2,07 sekundy a povrchovým dipolárnym magnetickým poľom približne 640 biliónov G. Pozorovania ukazujú, že zažil najmenej tri výbuchy (posledný bol v roku 2009), počas ktorých bolo emitovaných niekoľko energetických krátkych výbuchov.

Pozorovacia kampaň identifikovala dva výbuchy 1E1547,0–5408. Jeden mal fluktuáciu asi 0,6 kJy ms, šírku asi 200 ms a nastal jednu sekundu po veľmi jasnom röntgenovom výboji. Röntgenová udalosť mala bolometrickú fluenciu 0,0013 milierg / cm2 a šírku asi 50 ms. Štúdia zistila, že rádiové záblesky pozorovaného magnetaru nie sú v súlade s rádiovými pulzáciami zistenými pred niekoľkými dňami, ani s röntgenovými pulzáciami pozorovanými z tohto zdroja. Treba ale dodať, že počas nových pozorovaní neboli zistené žiadne rádiové pulzácie.

Podľa vedcov tieto objavené záblesky sa veľmi podobajú zábleskom typu FRB (Fast-Radio Burst), ktoré majú podobnú charakteristiku krátkych a intenzívnych výbuchov, čo v mikrosekundách až milisekundách uvoľnia energiu odpovedajúcu vyžarovaniu Slnka v stovkách rokov.

Zdroj: Phys,

Pridať nový komentár
TOPlist