Čo môžu supernovy povedať o expanzii vesmíru?

Americkí kozmológovia potvrdili správnosť predpokladov o úlohe supernov typu Ia v meraní rýchlosti rozpínania vesmíru.

 Tieto zistenia podporujú teóriu, podľa ktorej sa expanzia vesmíru zrýchľuje, čo má na svedomí stále záhadná sila nazývaná tmavá energia. Kritici tvrdili, že supernovy typu Ia nemôžu spoľahlivo napomôcť pri meraní expanzie vesmíru.

Metóda merania pomocou supernov typu Ia bola spochybňovaná tvrdeniami, že množstvo svetlo prichádzajúce z týchto supernov nie je vždy rovnaké. Kritici tejto metódy tvrdia, že tieto supernovy sa delia na dva podtriedy, a ich svetlo je iné. Iná skupina vedcov na základe výsledkov zo Sloan Digital Sky Survey však tvrdí, že nenašli žiadne dôkazy o tom, že by sa supernovy delili na dva druhy.

Kritika metódy sa objavila vtedy, keď vedci prišli na to, že vzdialená supernova typu Ia bola slabšia ako sa očakávalo, z čoho vyvodili dôsledok, že expanzia vesmíru sa zrýchľuje. Toto zrýchlenie je vysvetľované pomocou pôsobenia tmavej energie, ktorá by mala tvoriť 70% vesmíru. Táto záhadná sila oddeľuje hmotu od seba, čím zabraňuje gravitácii, aby expanziu spomalila. Avšak mnoho kozmológov neuspokojuje vysvetlenie, že 70% vesmíru tvorí niečo, o čom nič spoľahlivé nevieme povedať.

Adam Riess, nositeľ Nobelovej ceny za dôkaz, že expaniza vesmíru sa zrýchľuje k tejto téme povedal, že aj keby sa supernovy typu Ia používali v meraní nesprávne, je tu stále 99,7% šanca, že expanzia vesmíru sa zrýchľuje.

Zdroj: phys.org


 

Pridať nový komentár
TOPlist