Čierne diery nemusia byť tým, čím sa zdajú!

Teoretickí fyzici prišli s novou teóriou, týkajúcou sa záhadných čiernych dier.

Einsteinova všeobecná teória relativity predpokladá vznik čierny dier, ktoré vznikli kolapsom masívnych hviezd. Tória zároveň predpovedá, že v strede týchto kolapsarov sa nachádzajú nekonečne malé body hustoty, zvané aj ako "singularita". Vedci predpokladajú, že v tejto časti je Einsteinova teória neúplná, nakoľko také body nemôžu reálne existovať. Výskumníkom sa napriek tomu ani po storočí nepodarilo vytvoriť lepšiu teóriu gravitácie než tú, s ktorou prišiel známy fyzik. Napriek tomu existuje jeden "kandidát". Tým je "teória strún", ktorá stále nie je úplná, takže stále nie je schopná konkurovať Einsteinovej.

Teória strún predpokladá, že všetky častice pozostávajú z veľmi malých vibrujúcich slučiek strún. Hypotéza predpokladá, že tieto struny zasahujú svojimi vibráciami aj do ďalších dimenzií, ktoré sú veľmi malé na to, aby sme ich dokázali zachytiť súčasnými prístrojmi. Vďaka teórii strún sa vedcom podarilo prísť s novými exotickými objektmi - topologickými silotónmi. Výskumníci vo svojej analýze prišli s výsledkom, podľa ktorého môžu vzniknúť objekty javiace sa ako defekty v časopriestore. Zaujímavosťou je, že na svoju existenciu nepotrebujú hmotu a môžete si ich predstaviť ako trhliny v ľade.

Topologické silotóny by sa mali správať takmer podobne, ako čierne diery. Mali by vedieť ohýbať dráhu svetla, lenže by nemali mať horizont udalostí. Teoreticky by ste tento objekt mohli chytiť do ruky, ak by ste stretnutie so silotónom prežili. Samozrejme, je to len teória, ktorá by mala vedcom lepšie pochopiť vesmír. Overenie štúdie bude pre vedcov výzvou, nakoľko len samotná detekcia čiernych dier býva veľmi komplikovaná a objavenie silotónu za predpokladu, že existuje, bude behom na dlhú trať.

Zdroj: Phys.org,

Pridať nový komentár
TOPlist