Arduino nano – prototypová doska pre malé projekty

Tlačová správa: Prototypové dosky plošných spojov sú vyrábané v rôznych verziách v závislosti na typologickom prevedení a predajných zámeroch výrobcu. Štandardne je možné si zadovážiť dosku plošných spojov, do ktorej je po ošetrení do podoby schémy zapojenia možné spájkovať komponenty podľa vlastnej predlohy a zamýšľanej funkčnosti. Slúžia najmä k prototypovaniu vybraných návrhov a overovaniu ich funkčnosti pred sériovou alebo malovýrobou. Okrem čistých dosiek sú (predovšetkým pre výukové účely a domácu amatérsku výrobu) dostupné aj pripravené prototypové dosky s definovanou funkcionalitou osadené všetkými potrebnými komponentami, priestorom pre rozširovanie o ďalšie súčasti a vlastným programátorským vývojovým prostredím. Medzi tento druhý typ patrí aj rada mikrokontrolérových dosiek Arduino zahrnujúca viac účelové open-source typy pre tvorbu menších i väčších domácich projektov.Prototypové dosky Arduino

Mikrokontroléry od spoločnosti Arduino sú otvorenou platformou, ktorú je možné zapojiť v rôznych konfiguráciách do funkčných celkov ako riadiacu jednotku. Základný mikrokontrolér Arduino uno, ktorý výrobca ponúka už v tretej verzii, bol modifikovaný do alternatívnych riešení s mierne odlišnou funkcionalitou. Jednou z týchto modifikácie je aj zmenšený mikrokontrolér Arduino nano využívaný najmä pre riadenie jednoduchých úloh v oblasti inteligentnej domácnosti či vzdialene ovládaných systémov. Veľkou výhodou produktu Arduino nano je komplexnosť, kompaktnosť a na rozdiel od väčších mikrokontrolérov rovnakého výrobcu možnosť napájať batériou. Rovnako ako ostatné produkty nevyžaduje rozširovanie mikrokontroléra vytváranie spojov spájkovaním, ďalšie komponenty sú vďaka kompatibilnému spracovaniu jednoducho nacvaknuteľné do plošného spoja.

Komponenty prototypovej dosky Arduino nano

Srdcom kontroléra Arduino nano je mikroprocesor ATmega328. Procesor sa vyznačuje nižšou spotrebou a teda menšími nárokmi na celkovú prevádzku. Pre osadenie do zostavy je mikrokontrolér vybavený 14 digitálnymi vstupmi/výstupmi a 8 analógovými výstupmi. Kontrolér nemá vlastné vývojové rozhranie, pre naprogramovanie je potrebné ho prostredníctvom USB konektoru zapojiť do počítača a ďalej pracovať v prostredí Arduino IDE, ktoré je založené na jazyku C++. Konfigurácia zapojenia i programovanie na špecifické úkony je jednoduché vďaka podrobnému manuálu, ktorý pokrýva všetky základné aplikácie. Ak chcete vytvoriť zložitejší systém riadený mikrokontrolérom Arduino nano, je možné zadovážiť si rozširujúce komponenty (tzv. Shield), ktoré nesú špecifickú funkčnú zložku. Produkt vrátane príslušenstva si môžete objednať z katalógu spoločnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. Z. o.o.) s širokou ponukou súčiastok a nástrojov pre riešenia v oblasti mikroelektroniky.

Pridať nový komentár
TOPlist