Apple plánuje do 10 rokov dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu

Spoločnosť uverejnila, že do roku 2030 sa stane uhlíkovo neutrálnou naprieč celou firmou, teda v rámci výrobného, dodávateľského aj obchodného reťazca. Uhlíková neutralita znamená nulový dopad na životné prostredie, teda rovnováha medzi emisiami uhlíku a ich pohlcovaním z atmosféry. 

„Spoločnosti majú veľkú príležitosť pomôcť vybudovať udržateľnejšiu budúcnosť, teda takú, ktorá vznikla našim spoločným záujmom o planétu, ktorú zdieľame.“, povedal Tim Cook, CEO Apple. Vo vydanej správe 2020 Enviromental Progress Report, Apple uvádza, že plánuje zredukovať do 10 rokov 75% emisií, pričom pre zvyšných 25% chce vyvinúť vhodné metódy odstraňovania. Táto správa má poslúžiť aj pre ostatné spoločnosti, ktoré majú podobné ciele.

Opatrenia na najbližších 10 rokov spoločnosť zhrnula nasledovne: Produkty by mali obsahovať ešte viac recyklovaných materiálov, celkovo inovovať proces recyklácie starých výrobkov a navrhovať nové výrobky s čo najvyššou energetickou účinnosťou. Spoločnosť tiež určí nové spôsoby, ako znížiť spotrebu energie vo výrobe a rovnako bude postupovať aj v dodávateľskom reťazci.


Veterná farma v Montague v Oregone je jedným s najväčších projektov a poháňa dátové centrum v Prineville.


Viac ako 80% energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú Apple dodáva, pochádza z ich projektov.

Dôležitým bodom je tiež obnoviteľná energia. Spoločnosť ostane pri fungovaní na 100% obnoviteľnej energii, so zameraním na vytváranie nových projektov a presunu celého dodávateľského reťazca na čistú energiu.

Microsoft má do roku 2030 ešte odvážnejšie plány. Spoločnosť to avizovala už začiatkom tohto roku. Plánuje byť uhlíkovo negatívna a do roku 2050 chce dokonca odstrániť všetok uhlík, ktorý priamo, alebo prostredníctvom spotreby elektrickej energie od svojho vzniku v roku 1975, vyprodukovala.    

Zdroj: Apple.com, Microsoft Blog

Pridať nový komentár
TOPlist