EN

Ako dlho trvá kým fotón prejde cez molekulu vodíka?

Na túto otázku sa pokúsili odpovedať vedci z  Goetheho Univerzity v Hamburgu.

Atómový fyzici pod vedením profesora Reinharda Dörnera vôbec prvý krát určili, koľko času zaberie fotónu, kým prejde cez molekulu vodíka. Je to aj prvý krát, čo sa vedci dostali po femtosekundu, ktorá predstavuje 0,000000000000001 sekundy, čo je aj 10-15s. Na dosiahnutie týchto výsledkov museli výskumníci ožarovať molekulu vodíka  röntgenovými lúčmi z röntgenového laserového zdroja PETRA III v hamburskom urýchľovači DESY. Zdroj nastavili tak, aby jeden fotón stačil na vypudenie oboch elektrónov z molekuly vodíka.

Vedci následne pomocou reakčného mikroskopu COLTRIMS vypočítali interferenčný vzorec prvého "vystreleného" elektrónu. Nakoľko výskumníci poznali presnú priestorovú polohu, vedeli presne vypočítať pomocou interferencie dvoch elektrónových vĺn, kedy fotón dosiahol prvý a kedy dosiahol druhý atóm vodíka. Výsledný čas je 247 zeptosekúnd, v závislosti od toho, ako boli dve molekuly od seba vzdialené a prvý krát bolo dokázané, že obal atómu nereaguje na prechod fotónu rovnako a dochádza tam k časovému oneskoreniu.

Zdroj: InterestingEngineering, ChemistryWorld,

Pridať nový komentár
TOPlist